Apel KE do polskiego rządu i TSUE ws. Puszczy Białowieskiej

źródło: WWF

Wiceszef KE Frans Timmermans i komisarz ds. środowiska Karmenu Vella wysłali list do polskiego rządu z prośbą o respektowanie tymczasowej decyzji Trybunału Sprawiedliwości UE o zaprzestaniu wycinki w Puszczy Białowieskiej – poinformowały media. Jednocześnie Komisja zaapelowała do TSUE o przyspieszenie prac nad ostatecznym wyrokiem w tej sprawie.

 

Komisja jest zaniepokojona tym, że wycinka drzew Puszczy Białowieskiej nadal trwa, wysłała pismo do MSZ i Ministerstwa Środowiska.

Pod koniec lipca Trybunał podjął decyzję o natychmiastowym nakazie wstrzymania wycinki Puszczy Białowieskiej na obszarach chronionych. O ten tymczasowy środek wnioskowała KE.

Puszcza Białowieska: Polska przed unijnym Trybunałem

Bruksela zamierza powstrzymać wycinkę drzew w Puszczy Białowieskiej. Polska będzie musiała się tłumaczyć przed Trybunałem Sprawiedliwości UE.
 

Komisja Europejska poinformowała dziś (13 lipca), że skierowała sprawę wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Bruksela uważa, że Polska …

Resort Środowiska: To działania niezbędne dla ochrony przyrody

Na odpowiedź w tej sprawie Polska dostała czas do czwartego sierpnia. Resort środowiska przesłał odpowiedź w terminie, ale zapewnia w niej, że podejmowane w puszczy działania są nie tylko zgodne z przepisami zarówno dyrektywy ptasiej, jak i siedliskowej, ale wręcz niezbędne dla ochrony przyrody.

Ministerstwo argumentuje w odpowiedzi, że wniosek Komisji o nakaz natychmiastowego wstrzymania wycinki, nie spełnia odpowiednich przesłanek, by go zastosować, a żądania KE są nieuzasadnione, bo w znacznej mierze oparte na hipotezach. Resort przekonuje również, że uzasadnieniem działań Trybunału nie może być pilność sprawy, bo wcześniej Komisja nie spieszyła się zbytnio z działaniami, które miałyby położyć kres ewentualnemu naruszeniu (początek zastrzeżeń w stosunku do wycinki w Puszczy to marzec 2016 r., które po kilku tygodniach zostały przekształcone we wstępne postępowanie, a potem w procedurę o naruszenie unijnego prawa).

Ponadto w ocenie Ministerstwa Środowiska Komisja nie wykazała w wystarczający sposób prawdopodobieństwa powstania poważnych i nieodwracalnych szkód na skutek interwencji na obszarach chronionych Puszczy, a nakaz wstrzymania wycinki jest środkiem nieproporcjonalnym i nie zapewnia minimalizacji strat żadnej ze stron. Resort przekonuje także, że to realizacja środka tymczasowego, o który wnioskowała KE, pociągnie za sobą zniszczenie siedlisk przyrodniczych i może spowodować nieodwracalne szkody. Ich wysokość została oszacowana na 3,24 mld zł.

KE może połączyć wycinkę drzew w Białowieży z procedurą praworządności

Komisja Europejska jest przeciwnego zdania i na początku sierpnia ostrzegła, że może połączyć sprawę wycinki w Białowieży z procedurą praworządności. Rzeczniczka Komisji Mina Andreeva powiedziała, że KE „z wielkim zaniepokojeniem” śledzi sytuację w Puszczy Białowieskiej. „Jeśli zostanie potwierdzone, że wycinka w Puszczy odbywa się w dalszym ciągu, sprawa zostanie wzięta pod uwagę w prowadzonej procedurze praworządności dotyczącej Polski” – zapowiedziała rzeczniczka.

Przypomniała także, że nakaz sądowy nakazujący natychmiastowe odstąpienie od wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej został wydany na podstawie artykułu 39. statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który ratyfikowały wszystkie państwa członkowskie, również Polska.

Mimo zakazu TSUE w Puszczy Białowieskiej trwa wycinka

Mimo tzw. postanowienia zabezpieczającego, które w zeszłym tygodniu wydał Trybunał Sprawiedliwości UE, w Puszczy Białowieskiej wciąż trwa wycinka drzew. Według sędziego tego trybunału, prof. Marka Safiana Polska jest precedensowym przypadkiem, ponieważ jeszcze nigdy żadne państwo nie odmówiło podporządkowania się wyrokowi czy postanowieniu unijnego Trybunału Sprawiedliwości.

Apel KE do TSUE

Prace nad ostatecznym wyrokiem TSUE mogą trwać nawet kilkanaście miesięcy stąd apel Komisji Europejskiej do sędziów Trybunału o to, by zajęli się tą sprawą jak najszybciej. Być może postępowanie ws. środków tymczasowych zakończy się we wrześniu.

Obecnie w unijnych instytucjach trwa przerwa wakacyjna, ale KE wyraża nadzieję, że do czasu zakończenia postępowania w TSUE Polska będzie jednak stosowała się do tymczasowego zakazu wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej.