14 krajów europejskich wzywa do silniejszych działań UE na rzecz klimatu

Przyjęcie Porozumienia Paryskiego w grudniu 2015 r

Przyjęcie Porozumienia Paryskiego w grudniu 2015 r [UNclimatechange]

Grupa krajów europejskich – określająca się jako „Grupa Zielonego Wzrostu” – wezwała Komisję Europejską do zwiększenia zobowiązania UE na kolejnym corocznym posiedzeniu ONZ w sprawie klimatu, które odbędzie się w grudniu bieżącego roku oraz do wytyczenia drogi zgodnej ze scenariuszem zakładającym globalne ocieplenie o 1,5 stopni Celsjusza do 2050 r.

 

„UE musi nadal wykazywać się przywództwem w dziedzinie klimatu, by wszystkie strony Porozumienia [Paryskiego] nabrały pozytywnego tempa w celu zwiększenia globalnych ambicji w zakresie klimatu” – stwierdziła koalicja we wspólnym oświadczeniu opublikowanym 25 czerwca.

„UE na 24. posiedzeniu COP powinna rozważyć ogłoszenie gotowości do zaktualizowania wkładów ustalonych na poziomie krajowym do 2020 r.” – napisała koalicja, odnosząc się do narodowo ustalonych wkładów przekazanych ONZ w ramach Porozumienia Paryskiego, które ma na celu ograniczenie globalnego ocieplenia do „znacznie poniżej 2 stopni Celsjusza” i zmierzające do 1,5 stopnia Celsjusza. List został podpisany przez ministrów środowiska Belgii, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemiec, Włoch, Luksemburga, Holandii, Portugalii, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii – którzy byli w Luksemburgu w ostatni poniedziałek na posiedzeniu Rady ds. Środowiska.

Pakiet Zimowy coraz bliżej – kolejne akty prawne uzgodnione

Zakończyły się negocjacje nad dyrektywą o efektywności energetycznej i rozporządzeniem o zarządzaniu unią energetyczną. Wejdą w życie zapewne w 2021 r.
 

Choć wszyscy lubią powtarzać, że UE jest w kryzysie, to po negocjacjach Pakietu Zimowego wcale tego nie widać. Z ośmiu …

Irlandia chce dostępu do danych dotyczących pojazdów

Irlandzki minister środowiska, Denis Naughten, który nie był jednym z sygnatariuszy, również powiedział, że UE musi być „znacznie ambitniejsza” w odniesieniu do swoich celów klimatycznych na lata 2030 i 2050. „Szukamy celów powyżej 30 proc.” – powiedział Naughten w nawiązaniu do trwających dyskusji na temat emisji CO2 z nowych samochodów osobowych i dostawczych, które znalazły się w programie poniedziałkowych rozmów ministerialnych w Luksemburgu. „Jesteśmy otwarci na rozmowy z kolegami na temat tego, ile tego powinno być” – powiedział Naughten, podkreślając, że proponowana przez Komisję Europejską redukcja o 30 proc. jest „za niska”.

Irlandzki minister wezwał również producentów samochodów do wymiany danych na temat zużycia paliwa, zbieranych automatycznie przez samochody osobowe i dostawcze, stwierdzając, że informacje te mogą być wykorzystane jako podstawa do nałożenia podatków na pojazdy. „Jestem głęboko przekonany, że informacje te powinny być dostępne nie tylko dla przemysłu motoryzacyjnego, ale również dla rządów” – powiedział Naughten.

„Cieszymy się, że wśród państw członkowskich rośnie tempo zmiany działań UE w dziedzinie klimatu z działań stopniowych na działania transformacyjne” – powiedział Wendel Trio, dyrektor organizacji pozarządowej Climate Action Network (CAN) Europe. Trio wezwał Komisję do „przedstawienia jasnych propozycji dotyczących sposobów znacznego zwiększenia redukcji emisji do 2030 r. oraz w dalszej perspektywie”, dodając, że „ów wzrost musi wykraczać daleko poza to, co jest obecnie przedmiotem dyskusji, i zdecydowanie przewyższać ostatnio podniesione cele w zakresie energii”.

Organizacje biznesowe i pozarządowe chcą od UE bardziej zdecydowanych kroków w kwestii klimatu

Koalicja organizacji biznesu oraz inwestorów, których aktywa łącznie są warte ponad 21 mld euro, połączyła swoje siły z przedstawicielami władz lokalnych i obywateli. Będą naciskać na Unię Europejską, aby szybciej wdrażała gospodarkę bezemisyjną.
 

We wtorek (12 czerwca) do Brukseli wpłynął list …

Nowe cele na rok 2030

Na początku bieżącego miesiąca UE uzgodniła nowe cele na 2030 r. w zakresie energii odnawialnej i efektywności energetycznej – na poziomie odpowiednio 32 proc. i 32,5 proc. Miguel Arias Cañete, unijny komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu i energii, powiedział, że oznacza to, że blok ma teraz zamiar zwiększyć swoje zobowiązanie do redukcji emisji z 40 proc. do 45 proc. do 2030 r.

„Oba nowe cele oznaczałyby de facto, że Unia Europejska byłaby w stanie podnieść poziom ambicji krajowych centrów danych [wkład określony na szczeblu krajowym] i zwiększyć swój cel redukcji emisji z obecnych 40 proc. do nieco ponad 45 proc. do 2030 r.” – powiedział w zeszłym tygodniu hiszpański urzędnik.

Kompromis w sprawie unijnego celu OZE na 2030 r.

Komisja Europejska, Parlament i państwa UE dogadały się w sprawie ważnej dyrektywy Pakietu Zimowego – tej w sprawie OZE. Nie ma jeszcze kompromisu w sprawie efektywności energetycznej.
 

Fiasko tzw. trilogu czyli negocjacji między państwami UE reprezentowanymi przez przewodniczącą obecnie Unii Bułgarię, …

Plan działania na rok 2050

Dzięki porozumieniom w sprawie celów w zakresie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej do 2030 r. można teraz rozpocząć prace nad długo oczekiwaną strategią gospodarki niskoemisyjnej na 2050 r., którą Komisja Europejska chce przedstawić pod koniec roku na konferencji klimatycznej ONZ w Polsce.

14 krajów UE należących do „Grupy Zielonego Wzrostu” wezwało Komisję Europejską do dopilnowania, by nowa strategia zawierała zarówno ścieżkę redukcji emisji do poziomu zerowego netto do 2050 r., jak i ścieżkę ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5 stopnia Celsjusza. „Nowa strategia powinna opierać się na najnowszych dostępnych danych naukowych, zwłaszcza na kolejnym specjalnym raporcie IPCC [Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu] w sprawie 1,5 stopnia Celsjusza”, który jest oczekiwany jesienią, przed COP24 w Polsce – stwierdziła we wspólnym oświadczeniu „Grupa Zielonego Wzrostu”.