Uchodźca a imigrant. Problematyka polityczna i prawna z perspektywy państw UE

Źródło: www.un.org

Studencko-doktoranckie

Koło Naukowe Badań nad Europą

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Wóycickiego 1/3, budynek 23

e-mail: knbe.uksw@gmail.com

 

Koło Naukowe Badań nad Europą zaprasza na konferencję naukową pt.

Uchodźca a imigrant. Problematyka polityczna i prawna z perspektywy państw UE

 

Spotkanie odbędzie się 1 czerwca 2017, w godz. 9:30-13:00, Aula im. Roberta Schumana w bud. 21, kampus UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3.

Spotkanie zostało podzielone na dwa panele. Podczas panelu pierwszego prosimy prelegentów o 15 min. wystąpienia w zakresie zaproponowanego tematu, po których przewidujemy dyskusję z udziałem publiczności. Panel drugi przeznaczony jest na wystąpienia studencko-doktoranckie.

Konferencja ma na celu ukazanie różnych aspektów dotyczących problematyki przyjmowania imigrantów i uchodźców w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Problematyka zostanie omówiona zarówno pod kątem społeczno-politycznym jak i w kontekście religijno-kulturowym oraz prawnym.

PROGRAM :

9:30 – rozpoczęcie konferencji

Panel I – ekspercki

9:35 11:45 – wystąpienia prelegentów:

9:35 – Przedstawicielstwo UNHCR

Recepcja uchodźców w UE. Wybrane problemy

9:50 – dr Monika Trojanowska-Strzęboszewska

Wpływ kryzysu migracyjnego w UE na strefę Schengen i kontrolę granic zewnętrznych UE

10:05 – dr Jolanta Szymańska

Wpływ kryzysu migracyjnego na politykę imigracyjną i azylową UE . Aspekty polityczne

10:20 – Sebastian Rysz (Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce)

Propozycje Komisji Europejskiej w kierunku wzmocnienia polityki UE wobec imigrantów i uchodźców

10:20 – 11:00 – dyskusja z udziałem publiczności

11:00 – 11:20 – przerwa

Panel II – studencko-doktorancki

11:20 – rozpoczęcie panelu II, wystąpienia studentów i doktorantów

11:25 – Magdalena Mroczek

Prawa kobiet jako prawa człowieka. Perspektywa migracji

11:40 – mgr Paweł Janas

Regulacje prawne dotyczące zatrzymania cudzoziemca w świetle ustawy o cudzoziemcach

11:55 – Aleksander Olech

Prawa człowieka – uchodźcy i imigranta, a zakaz noszenia burek, nikabów i hidżabów

12:05 – mgr Agata Smolak

Perspektywa państw Grupy Wyszehradzkiej w odniesieniu do kryzysu migracyjnego

12:30 – Kamila Ziemian

Kryzys migracyjny w Unii Europejskiej na przykładzie Francji

12:35 – 13:00 – dyskusja z udziałem publiczności

13:00 – zakończenie konferencji