Pięć lat Europejskiej Fundacji na rzecz Demokracji

Europejska Fundacja na rzecz Demokracji EED

Europejska Fundacja na rzecz Demokracji EED

W czerwcu mija pięć lat od powołania w 2013 r. z inicjatywy polskiej prezydencji w Radzie UE Fundacji na rzecz Demokracji (European Endowment for Democracy, EED).  Z tej okazji 27 czerwca w Parlamencie Europejskim w ramach debat i spotkań na wysokim szczeblu przypomniano osiągnięcia Fundacji.

 

Fundacja wsparła dotychczas ponad 570 inicjatyw we wszystkich krajach sąsiedzkich Unii, od Białorusi, przez Ukrainę po Syrię czy Egipt, przekazując na projekty ponad 36 mln euro.

Europejska Fundacja na rzecz Demokracji – spadek po polskiej prezydencji

Europejska Fundacja na rzecz Demokracji (…) jest trwałą spuścizną polskiej prezydencji – komentuje poseł do PE Andrzej Grzyb, reprezentujący Parlament w Radzie Zarządzającej EED.

„W ciągu pięciu lat wspierania pokojowych, prodemokratycznych ruchów Fundacja zaprezentowała nowy, elastyczniejszy i sprawniejszy model działania. Ale EED to również przypomnienie, że Polska, przy odpowiednio prowadzonej polityce, może skutecznie wdrażać także swoje propozycje w UE, zgodnie z mottem: Polsce – służyć, Europę – tworzyć, świat – rozumieć” – kontynuuje europoseł.

W skład Rady EED wchodzą przedstawiciele 28 państw członkowskich UE, a także Norwegii, Szwajcarii i organizacji pozarządowych. Parlament Europejski reprezentuje dziewięciu posłów, w 2017 r. do posła Andrzeja Grzyba dołączył w tym składzie europoseł Bogdan Wenta.

Miękka siła

Inicjatywa była elementem odpowiedzi na wydarzenia określane mianem Arabskiej Wiosny, ale jednocześnie reakcją na szereg wyzwań na wschód od granic Unii. Państwa w sąsiedztwie UE przechodzą rewolucje obalając reżimy, ale deficyty prodemokratycznej opozycji, bez dobrze przygotowanych kadr, skazuje te procesy na załamanie lub przejęcie przez ekstremistów.

W ostatnich latach rozszerzono mandat geograficzny EED poza kraje Polityki Sąsiedztwa m.in. o Rosję. W ubiegłym roku Fundacja rozpoczęła działalność również na Bałkanach Zachodnich.

W tym roku uruchomiony został Fundusz Twórczy dla rosyjskojęzycznych, niezależnych mediów, koncentrujący się na rzetelnej informacji i przeciwdziałaniu dezinformacji.

Fundację powołano, aby reagowała szybciej i bardziej elastycznie niż klasyczne instrumenty, wspierając organizacje i osoby, które dotychczas nie mogły skorzystać z pomocy Unii.

EED bazuje na doświadczeniach europejskiej pokojowej transformacji prodemokratycznej, m.in. polskiej Solidarności czy wsparcia USA w ramach powołanego przez prezydenta Ronalda Regana Narodowego Funduszu na rzecz Demokracji (National Endowment for Democracy, NED).