Młodzi dla Europy

Spring Agora Kraków 2018

Spring Agora Kraków 2018

Informacja prasowa


Brexit, przybywający do Europy uchodźcy i próby odłączenia się Katalonii od Hiszpanii –  to tylko niektóre z problemów społeczno-ekonomicznych, z którymi Unia Europejska musiała się zmierzyć w ciągu kilkunastu miesięcy. Oddziałuje to nie tylko na scenę  polityczną, ale na każdego obywatela z osobna.

 

W przestrzeni publicznej pojawiają się coraz to nowsze pytania o granice tolerancji i otwartości na innych ludzi oraz ingerencje w sprawy wewnętrzne państw członkowskich. Różne ugrupowania przekrzykują się w sposobach na rozwiązanie tych pojawiających się problemów, często nie uzyskując porozumienia. Jednak w świecie zmian i rodzących się konfliktów, Unia Europejska powinna być tym, co łączy obywateli, a nie dzieli.

Czas na młodzież

W obliczu wspomnianych wydarzeń, grupa studentów postanowiła stworzyć przestrzeń do dyskusji, by zastanowić się, w jakim stopniu my, jako młodzi obywatele jesteśmy w stanie wpłynąć na dalsze losy wspólnoty europejskiej. To członkowie Europejskiego Forum Studentów AEGEE – międzynarodowej organizacji, która zrzesza ponad 13 tysięcy młodych ludzi z Europy i krajów geograficznie z nią sąsiadujących. „Z dumą mogę pokusić się o stwierdzenie, że oddział krakowski jest jednym z najaktywniej działających oddziałów całego AEGEE. Należą do niego osoby, które nie boją się głośno wyrażać swojej opinii na ważne tematy społeczno-polityczne i wierzą, że mają realny wpływ na obraz swojego kraju, czy całej Europy jako wspólnoty” – mówi Magdalena Barwinek, prezydent krakowskiego oddziału AEGGE. „Uznaliśmy, że leżący w sercu Europy Kraków jest idealnym miejscem, by zgromadzić aktywnych studentów i stworzyć im przestrzeń do dyskusji – zapowiada nadchodzące wydarzenie, jakim jest Spring Agora Kraków „Destination: Europe”.

Agora, czyli miejsce do dyskusji

Rozmowa jest podstawową formą komunikacji. Źle prowadzona może wywołać konflikt i brak zrozumienia. Jednak jest też szansą rozwoju i integracji. Dlatego na kilka dni serce Europy zabije w innym miejscu, niż Bruksela. „Czujemy silne podobieństwo naszego oddziału z wizerunkiem Krakowa” – mówi Karolina Lapczyk, koordynator główny wydarzenia. Pomimo tego, że jest mniejsze na tle innych europejskich metropolii, działa prężnie i skutecznie, dbając o swoją pozytywną renomę. Kraków nazywany jest miastem obywatelskim, w którym tworzonych jest mnóstwo oddolnych inicjatyw wspieranych przez władze miasta. Kojarzony jest z tradycją, ale i otwartością na współczesne technologie oraz na przybyszów, co zostało również udowodnione podczas Światowych Dni Młodzieży. Tym razem miasto ugości 800 osób z całej Europy – ludzi chcących pokazać, że los Unii Europejskiej nie jest im obojętny, a integracja, pomimo różnorodności, jest możliwa.

Edukacja to podstawa

Uczestnicy wydarzenia to młodzi ludzie, których interesuje obecna sytuacja w Europie i którzy chcą poszerzać swoją wiedzę, dzielić się umiejętnościami i poznawać perspektywę innych. Obecność tak wielu osób z różnych środowisk jest szansą na poszerzenie wiedzy. Brakodpowiedniej edukacji obywatelskiej jest jednym z podstawowych problemów powodujących dezintegrację oraz brak tolerancji i zrozumienia zjawisk w sferze społeczno-politycznej. Dlatego w ramach kilkudniowych spotkań w trakcie wydarzenia przeprowadzone zostaną warsztaty na temat obecnej sytuacji w Europie, tendencjach separatystycznych, czy historii pokojowych dróg do wolności.

„Porozmawiamy o tym, jak ważne są wolne media i ich rola w przekazywaniu informacji” – mówi Agata Sambor, koordynator merytoryki. „Popatrzymy także na miejsce Polski na arenie międzynarodowej oraz na to jak ważne jest dobro ojczyzny przy zachowaniu szacunku dla innych narodów, w jaki sposób dbać́ o rozwój naszego kraju, nie wchodząc w przestrzeń́ innych.”

Wierząc w siłę dialogu młodzi Europejczycy chcą wykorzystać jego potencjał na dłużej, niż tylko kilka dni trwania Agory w Krakowie. Ma to zaowocować międzynarodową współpracą na lata i podkreślić znaczenie wszystkich obywateli, niezależnie od granic ich krajów. To sposób na to, by pokazać politykom jak wielką siłę ma głos młodych Europejczyków i jak ważne jest dla nich porozumienie.

Wydarzenie objęte patronatem medialnym przez EURACTIV.pl