Liczba posłów do PE zmniejszy się po wyborach europejskich w 2019 r.

Dziedziniec Parlamentu Europejskiego w Strasburgu

Dziedziniec Parlamentu Europejskiego w Strasburgu

 

Informacja prasowa

 

Parlament Europejski zmniejszy się z 751 do 705 posłów, kiedy Wielka Brytania opuści UE, zostawiając miejsce na potencjalne przyszłe rozszerzenia.

 

  • Liczba posłów w Parlamencie Europejskim zmniejszy się z 751 do 705, kiedy Wielka Brytania opuści UE
  • 46 z 73 miejsc zwolnionych po Brexicie będzie dostępnych w przypadku kolejnych rozszerzeń Unii Europejskiej
  • 27 miejsc rozdzielone zostanie pomiędzy 14 krajów UE, które obecnie są niedoreprezentowane.

Poza zmniejszeniem rozmiaru Parlamentu, z 751 do 705 posłów, proponowana redystrybucja miejsc, przyjęta przez Parlament Europejski w środę, umieściłaby 46 z 73 miejsc zwolnionych przez brytyjskich posłów w rezerwie.

Część lub wszystkie 46 miejsc z rezerwy mogłyby zostać następnie przydzielone nowym krajom przystępującym do UE lub zachowane w celu utrzymania mniejszego rozmiaru PE. Pozostałe 27 brytyjskich miejsc zostałoby rozdzielone pomiędzy 14 krajów UE, które obecnie są nieznacznie niedoreprezentowane.

Tabela z proponowanym podziałem miejsc

Brexit: Co z miejscami po brytyjskich europosłach?

Wraz z ostatecznym opuszczeniem Unii Europejskiej przez Zjednoczone Królestwo, skład Parlamentu Europejskiego skurczy się o 73 członków. We wtorek eurodeputowani debatowali nad rozwiązaniem tego problemu.

Nowy podział tylko po faktycznym brexicie

W tekście podkreślono również, że nowy podział miejsc będzie obowiązywał, tylko jeśli Wielka Brytania faktycznie opuści UE. W przeciwnym razie obecne ustalenia pozostałyby bez zmian, do czasu prawomocnego zakończenia Brexitu.

Projekt decyzji Rady Europejskiej został przyjęty 566 głosami za, przy 94 głosach przeciw oraz 31 wstrzymujących się od głosu.

Odpowiedzialna za przygotowanie sprawozdania Danuta Hübner (europosłanka z Europejskiej Partii Ludowej) powiedziała: „Skład Parlamentu Europejskiego jest ostatecznym wyrazem woli europejskich obywateli. Dlatego ważne jest, aby reprezentacja obywateli była sprawiedliwa, obiektywna i zgodna z prawem UE. Po długich i trudnych negocjacjach cieszę się, że Parlament Europejski wyraził ostateczną zgodę na nasz wniosek. Zaangażowanie obywateli w proces demokratyczny jest sprawą najwyższej wagi i wierzymy, że nowy skład naszej Izby zmotywuje naszych obywateli do aktywniejszego w nim uczestnictwa.

Współsprawozdawca Pedro Silva Pereira (europoseł z grupy Socjalistów i Demokratów) powiedział: “Ostateczne zatwierdzenie nowego składu Parlamentu Europejskiego to szczęśliwy koniec bardzo wymagającego procesu. Mamy powody do zadowolenia z ostatecznego wyniku: sprawiedliwszy podział miejsc, zgodny z traktatem lizbońskim i zasadą degresywnej proporcjonalności; żadne z państw miejsc nie traci i zmniejsza się wielkości Parlamentu, pozostawiając pewną liczbę miejsc do dyspozycji w celu dostosowania się do potencjalnych przyszłych rozszerzeń. Nowy Parlament Europejski zapewni bardziej sprawiedliwą refleksję nad sprawami obywateli, których reprezentuje.

Kolejne kroki

Nowy podział miejsc w Parlamencie Europejskim wymaga wciąż formalnego potwierdzenia przez głowy państw i rządów UE, podczas Szczytu w Brukseli, 28-29 czerwca. Decyzja wejdzie w życie dzień po jej publikacji w Dzienniku Urzędowym UE.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 23-26 maja 2019 r. – europosłowie zatwierdzili wczoraj terminy głosowań

Informacja prasowa

Wybory europejskie odbędą się 23-26 maja 2019 r. Posłowie potwierdzili w środę propozycję Rady w sprawie terminu głosowania oraz przyjęli kalendarz posiedzeń plenarnych na 2019 rok.
 

Daty najbliższych wyborów do Parlamentu Europejskiego były przedmiotem prac parlamentarnej komisji spraw konstytucyjnych, która …