Komisja Europejska: Budżet UE jak plan Marshalla

Ursula von der Leyen [Twitter]

Ursula von der Leyen [Twitter]

„Będziemy pamiętać o polskiej matce, która już nie zobaczy, jak dorasta jej niedawno narodzone dziecko” – mówiła w emocjonalnym wystąpieniu przewodnicząca Komisji Europejskiej wspominając ofiary pandemii kronawirusa. Ursula von der Leyen zaznaczyła, że budżet UE będzie nowym planem Marshalla dla Unii Europejskiej, który ożywi gospodarkę wspólnoty. [INFORMACJA PRASOWA]

 

Podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego przewodnicząca KE Ursula von der Leyen wygłosiła przemówienie dotyczące skoordynowanych działań UE na rzecz walki z pandemią koronawirusa i jej skutków.

Przewodnicząca KE uczciła pamięć dziesiątek tysięcy Europejczyków, którzy stracili życie w czasie pandemii – ich historie mają umacniać determinację w ratowaniu życia innych pacjentów. Ursula von der Leyen wyraziła również w imieniu Europy „szczere przeprosiny” wobec Włoch za brak wsparcia na samym początku kryzysu. Niemniej liczne przykłady europejskiej współpracy z ostatnich tygodni – przemieszczający się ponad granicami lekarze, sprzęt medyczny i pacjenci – pokazały, że „Europa stała się teraz światowym sercem solidarności”. Dokonując przeglądu bezprecedensowych środków podjętych przez UE w celu ochrony źródeł utrzymania ludności, przewodnicząca KE podkreśliła, że „w ciągu ostatnich czterech tygodni Europa zrobiła więcej niż w pierwszych czterech latach ostatniego kryzysu”.

Koronawirus: Sytuacja w Polsce, Europie i na świecie – AKTUALIZACJA

Najnowsze informacje na temat pandemii koronawirusa w Polsce, Europie i na świecie – TEKST NA BIEŻĄCO AKTUALIZOWANY

Przewodnicząca KE powiedziała: – Nadszedł czas, by porzucić dawne podziały, spory i oskarżenia. By odejść od nieugiętych stanowisk. Nadszedł czas, by przygotować się na ten nowy świat. Wykorzystać całą moc naszego wspólnego ducha i siłę naszego wspólnego celu. Musimy sprawić, by nasze gospodarki, społeczeństwa i nasz sposób życia stały się bardziej zrównoważone i odporne. I taki powinien być nasz punkt wyjścia.

Wzywając Europę do działania razem z odwagą, zaufaniem i solidarnością, w trakcie kryzysu i poza nim, Ursula von der Leyen nakreśliła drogę ku ożywieniu gospodarczemu: – Potrzebujemy ogromnych inwestycji, które pozwolą uruchomić nasze gospodarki. Potrzebujemy planu Marshalla, aby ożywić gospodarkę Europy i musimy go wprowadzić w życie natychmiast. Istnieje tylko jeden instrument, któremu ufają wszystkie państwa członkowskie, który już funkcjonuje i który może szybko przynieść efekty. Jest przejrzysty i sprawdzony w przeszłości, jako instrument sprzyjający spójności, konwergencji i inwestycjom. Tym instrumentem jest europejski budżet. Europejski budżet będzie głównym źródłem naszego ożywienia gospodarczego.

Na koniec przewodnicząca von der Leyen podkreśliła potrzebę utrzymania inwestycji w ramach Europejskiego Zielonego Ładu oraz zapewnienia, że ożywienie gospodarcze będzie oparte o spójność i konwergencję, aby pomóc krajom i regionom najbardziej dotkniętym kryzysem.

Koronawirus: Portugalia przedłuża stan wyjątkowy

Portugalia przedłuża stan wyjątkowy do 2 maja. Wprowadza jednak pierwsze ulgi i stopniowo będzie wybudzać gospodarkę.