Edukacja przez dyskusję

Spring Agora Kraków 2018

Informacja prasowa


Demokracja z różnych perspektyw, tendencje separatystyczne, czy rola Polski w Europie – to tylko niektóre z tematów, które zostaną poruszone w trakcie paneli dyskusyjnych organizowanych w ramach międzynarodowej konferencji Spring Agora Kraków 2018 Destination: Europe w dniach 24-27 kwietnia 2018 roku w Krakowie.

 

Stworzenie funkcjonującego w pełni społeczeństwa obywatelskiego wymaga przede wszystkim rzetelnej edukacji. Tylko w ten sposób wyborcy mogą świadomie podejmować decyzje i rozumieć konsekwencje działań i wydarzeń rozgrywających się na scenie politycznej. Niestety, w dzisiejszych czasach, gdy coraz częściej pojawiają się „fake newsy” ciężko odróżnić prawdę od kłamstwa. Wielu obywatelom brakuje również podstawowej wiedzy z zakresu politologii, prawa i historii. Edukacja Obywatelska traktowana jest jako coś mało istotnego, gdy tymczasem wpływa to nie tylko na nasze życie, ale i obywateli całej Unii Europejskiej.

Członkowie Europejskiego Forum Studentów AEGEE postanowili wyjść naprzeciw problemowi słabej edukacji obywatelskiej, wierząc w to, że rozmowa ze specjalistami jest najlepszym sposobem przekazywania wiedzy. Dlatego przez cztery dni w Auditorium Maximum na Uniwersytecie Jagiellońskim odbędzie się sześć paneli dyskusyjnych poruszających ważne dla Polski i dla Unii Europejskiej kwestie.

Liczby nie kłamią

Punktem wyjścia do dyskusji będą wyniki badania na temat międzynarodowej współpracy w Europie, koordynowanego przez Agatę Sambor z AEGEE-Kraków. Na podstawie ponad tysiąca odpowiedzi stworzony zostanie raport, którego wyniki zostaną zaprezentowane w trakcie panelu. Dzięki niemu dowiemy się skąd tak naprawdę obywatele Unii Europejskiej biorą informacje o aktualnej sytuacji oraz czy je weryfikują a także jak bezpiecznie czują się w swoim kraju oraz w trakcie podróży za granicę. Stworzy to przestrzeń do dyskusji nad realnymi problemami europejskiej młodzieży. Prelegentami podczas tego panelu będą koordynatorka badania, Agata Sambor, która odpowiada za merytorykę konferencji oraz Mateusz Gierczak, współautor raportu – oboje reprezentujący AEGEE-Kraków a także Antonis Triantafyllakis z AEGEE-Academy, który przedstawi sposoby na rozpoznawanie fałszywych informacji oraz walkę z nimi.

Rola Dyplomacji w utrzymywaniu pokojowych stosunków pomiędzy krajami

Historia jest często pomijaną i niedocenianą dziedziną nauki, a przecież to ona pokazuje drogę każdego państwa do niepodległości. W trakcie tego panelu dyskusyjnego nie będzie jednak mowy o wojnach a o dyplomatycznym ich unikaniu. Urszula Michalska i Ambasador Urszula Gacek z Akademii Młodych Dyplomatów z Warszawy zwrócą uwagę na to, jak rozwiązywać konflikty słowem i dyplomacją.

Różne oblicza demokracji

Demokracja uznawana jest za najlepszy system rządów, jednakże warto zadać sobie na pytanie, czy w każdej kulturze może funkcjonować w ten sam sposób? Muhammad Naseem Khan Achakzai z Uniwersytetu w Lahore z Pakistanu przedstawi wady i zalety demokracji z perspektywy Azjatyckiej, a Thomas E. Garrett, Sekretarz Generalny Community of Democracies z Warszawy z perspektywy Europejskiej. Reprezentantem punktu widzenia młodych Europejczyków będzie Álvaro González, koordynator European Citizenship Working Group działającej przy AEGEE Europe.

Polska w Europie

Informacje na temat wizerunku Polski w Unii Europejskiej w różnych mediach przybierają różny wydźwięk, w jednych krajach bardzo pozytywny, w innych mniej. O tym, jak naprawdę nasz kraj jest odbierany na arenie międzynarodowej opowie Jan Olbrycht – członek Parlamentu Europejskiego. Zwróci uwagę na ścieżkę rozwoju Polski w tym obszarze oraz na proces integracji z innymi krajami.

Szacunek jako szansa, nie zagrożenie

Gdzie jest granica pomiędzy miłością do Ojczyzny i dbaniem o Jej interesy a narzucaniem innym swojego zdania? Opowie o tym, doktor Aleksandra Gruszczyk, niezależny ekspert, współpracujący z Fundacją Zygmunt Zaleski Stichting, która przedstawi sposoby na chronienie interesów politycznych własnego państwa przy jednoczesnym szacunku dla innych krajów. Będzie to okazja do zastanowienia się nad zagrożeniami związanymi z działalnością niektórych organizacji społecznych i politycznych.

Oczami Katalończyka

W świecie, gdzie coraz głośniej mówi się o tendencjach separatystycznych warto przypomnieć sobie, jak w historii kraje zdobywały swą niepodległość i jakie były tego przyczyny. Obecnie to Katalonia jest najczęściej omawianym przykładem w walce o niepodległość. O tym jak ten konflikt wygląda z punktu widzenia Hiszpanii i Katalonii w szerszej perspektywie porozmawiają Sergi Cols – Katalończyk mieszkający w Polsce i Agnieszka Grzechynka, doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, badaczka współczesnej sytuacji w Katalonii.

Wszystkie tematy poruszane w ramach paneli dyskusyjnych mają poszerzyć świadomość i wiedzę Europejczyków na temat najaktualniejszych problemów. To zachęta do tego, by w krytyczny sposób zastanawiać się nad zjawiskami w świecie polityki i umiejętnie przeciwdziałać destrukcyjnym tendencjom.

Wszystkie wyżej wymienione panele dyskusyjne, mają charakter otwarty – wystarczy się zapisać. Szczegóły na temat paneli, prelegentów, oraz link do rejestracji na wydarzeniu.

Do zobaczenia w Krakowie!