Co młodzi myślą o stanie demokracji?

Informacja prasowa


Bierność społeczeństwa w działaniach na płaszczyźnie politycznej i społecznej, brak poszanowania dla praw mniejszości, podejmowanie kontrowersyjnych decyzji w sferze publicznej. To tylko niektóre z zagrożeń współczesnej demokracji, która według raportu Freedom House w 2017 roku przechodziła najpoważniejszy kryzys od ponad dekady.

 

Na przestrzeni ostatnich lat, w świetle wydarzeń politycznych w całej Europie, można zaobserwować, że stan demokracji stanął pod znakiem zapytania. Na próbę zostały wystawione filary takie jak suwerenność narodu, pluralizm, czy trójpodział władzy. Pytanie jakie stawia sobie Álvaro González Pérez Koordynator Grupy Roboczej ds. Europejskiego Obywatelstwa zastanawia się: “Czy żyjemy w prawdziwie demokratycznym społeczeństwie?”

Mimo ogromnego wysiłku, jaki został włożony w urzeczywistnienie demokracji, wielu obywateli wydaje się nie troszczyć o jej stan, biorąc obecną rzeczywistość za pewnik. U wielu z nich nie widać potrzeby aktywnego zaangażowania się w rozwijanie, współtworzenie oraz egzekwowanie demokratycznych wartości. W związku z tą sytuacją Europejskie Forum Studentów AEGEE-Warszawa wraz z European Citizenship Working Group zdecydowało się stworzyć przestrzeń do międzynarodowej dyskusji o stanie demokracji w Europie.

Europejskie Forum Studentów AEGEE jest jedną z największych interdyscyplinarnych organizacji studenckich działających w Europie. Celem AEGEE jest budowanie demokratycznej, zróżnicowanej Europy bez granic, którą aktywnie współtworzą młodzi ludzie.

Wydarzenie będzie miało formę trzydniowej konferencji “Citizenship at its Grassroots – European and Polish perspectives”, która odbędzie się w dniach 23-25 marca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W ramach wydarzenia odbędą się panele dyskusyjne dotyczące stanu demokracji w Polsce i w Europie, a także szkolenia, wykłady i warsztaty prowadzone przez prelegentów z całej Europy. Pozwolą one lepiej zrozumieć, jak funkcjonuje demokracja i jaka jest w niej rola obywateli.

“Różnorodność uczestników i prowadzących pozwoli na obiektywną ocenę bieżącej sytuacji z wielu perspektyw” – mówi Patrycja Figarska, prezydent AEGEE-Warszawa. Organizatorzy są pewni, że zaowocuje to nie tylko większą wiedzą na temat bieżących wydarzeń, wymianą spostrzeżeń pomiędzy międzynarodowymi uczestnikami, ale także zmotywuje do świadomego zaangażowania się w tworzenie otaczającego nas świata.