Chcesz zostać dyplomatą? MSZ ogłasza nabór na aplikację konsularno-dyplomatyczną

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski

Dyrektor Generalny Służby Dyplomatycznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych ogłasza nabór w ramach konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną. Zakwalifikowane osoby zostaną zatrudnione w Ministerstwie od 1 lutego 2018 r. Wśród obowiązków aplikanta znajdą się m.in. odbycie stażu w MSZ oraz w placówce zagranicznej czy ukończenie służby przygotowawczej do pracy w służbie publicznej

 

Co trzeba zrobić?

Aby sprostać wymaganiom, w pierwszej kolejności należy posiadać obywatelstwo polskie, legitymować się dyplomem ukończenia studiów magisterskich, posługiwać się dwoma językami obcymi, co musi być potwierdzone odpowiednimi certyfikatami, oraz być w dobrym stanie psychicznym i fizycznym.

Wszystkie potrzebne dokumenty znajdujące się w wykazie należy złożyć w Ministerstwie Spraw Zagranicznych lub przesłać do 31 sierpnia 2017 r.

 

Jak wygląda konkurs?

Konkurs składa się z pięciu etapów:

  1. Sprawdzian wiedzy ogólnej, obejmujący zagadnienia dotyczące: historii Polski i historii powszechnej; aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w Polsce; aktualnych problemów politycznych, gospodarczych i społecznych na świecie; głównych kierunków polskiej polityki zagranicznej, w tym zagranicznej polityki gospodarczej, historycznej i kulturalnej; wybranych zagadnień z prawa międzynarodowego, prawa konstytucyjnego, ekonomii i gospodarki.
  1. Sprawdzian umiejętności polegający na sprawdzeniu, czy kandydat we właściwy sposób analizuje i wykorzystuje informacje oraz czy przeprowadza poprawne wnioskowanie i jest w stanie rozwiązywać problemy
  1. Sprawdzian znajomości dwóch zadeklarowanych przez kandydata języków obcych
  1. Badanie zdolności do pracy w służbie zagranicznej – szczególnie czy kandydat posiada umiejętności przywódcze, komunikacyjne i pozwalające na współpracę w grupie oraz czy cechuje się odpornością na stres
  1. Rozmowa kwalifikacyjna, którą poprzedza stosowne badanie lekarskie stanu fizycznego i psychicznego

 

Szczegółowe informacje na temat aplikacji są dostępne na stronie internetowej

Więcej informacji TUTAJ