Zuzanna Rudzińska-Bluszcz nie została nowym RPO

Kandydatka na RPO Zuzanna Rudzińska -Bluszcz w Sejmie, źródło twitter Zuzanna Rudzińska-Bluszcz

Kandydatka na RPO Zuzanna Rudzińska -Bluszcz w Sejmie, źródło twitter Zuzanna Rudzińska-Bluszcz

Sejm odrzucił wczoraj ponownie kandydaturę Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Zgłoszona przez kluby Koalicji Obywatelskiej i Lewicy prawniczka, popierana już przez ponad tysiąc organizacji pozarządowych, była jedyną kandydatką.

 

Przeciw powołaniu Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz głosowało wczoraj (22 października) 234 posłów, „za” było 201, a wstrzymało się 9.

W związku z tym, że Sejm nie powołał RPO, procedura zostanie przeprowadzona ponownie. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki wyznaczył 27 października jako termin, do którego można składać  wnioski w sprawie powołania Rzecznika.

Kto zostanie nowym Rzecznikiem Praw Obywatelskich?

W poniedziałek o północy minął termin zgłaszania kandydatów na nowego rzecznika praw obywatelskich. Wpłynęła tylko jedna kandydatura – Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz. Zgłosiło ją ponad 300 organizacji pozarządowych, a poparła KO i Lewica.

Rudzińska-Bluszcz: Nie poddaję się

„Sejm nie wybrał RPO. A ja nie poddaję się” – zadeklarowała Rudzińska-Bluszcz po głosowaniu. Wyjaśniła, że zdecydowała się kandydować nie dla polityków ani dla sławy, ale w trosce o obywateli. “Trzy miesiące temu organizacji było kilka, dziś jest ich ponad 1000. Działamy dalej. Będę konsekwentnie ubiegać się o stanowisko RPO. Dla Was” – napisała współpracowniczka obecnego RPO w reakcji na decyzję sejmowej większości.

Protest Lewicy wobec orzeczenia TK ws. aborcji

Przed głosowaniem nad powołaniem RPO w Sejmie doszło do awantury, którą wywołała wypowiedź posła Konfederacji Roberta Winnickiego. Pochwalił on orzeczenie TK o zakazie aborcji. Posłowie w ławach Lewicy zaczęli tupać i krzyczeć „Konstytucja” wyrażając w ten sposób sprzeciw wobec decyzji TK. “Potrzebujemy Rzecznika Praw Obywatelskich” – zwrócił uwagę wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Lewica) podkreślając, że to stanowisko jest szczególnie ważne teraz, gdy „konstytucyjne prawa są łamane”.

Sama Rudzińska-Bluszcz przyznała, że jest “głęboko poruszona” stanowiskiem TK i zmianami, jakie wywoła jego wczorajsze orzeczenie. “Wstrząsający także jest fakt w jakim składzie Trybunał wypowiedział w tej sprawie” – dodała. W wywiadzie udzielonym tuż po głosowaniu Rudzińska-Bluszcz powiedziała, że wczorajszy wyrok będzie miał “bardzo daleko idące negatywne konsekwencje” zarówno dla kobiet, jak i dla całych rodzin. “Ten wyrok uderzy w dużej mierze kobiety w trudniejszej sytuacji finansowej” – przewiduje główna koordynatorka sądowych postępowań strategicznych w biurze RPO.

Apel kandydatki na RPO

Głosowanie nad wyborem nowego Rzecznika Praw Obywatelskich planowo miało odbyć się już w środę, ale wszystkie głosowania przełożono na następny dzień. Zanim jednak Sejm to ogłosił, Rudzińska-Bluszcz opublikowała w sieci nagranie sprzed budynku parlamentu, w którym zwraca się do marszałka i posłów.

“Szanowny panie marszałku, szanowne panie posłanki, szanowni panowie posłowie. Bardzo zależy mi, aby coś państwu powiedzieć. A zwracam się do państwa sprzed budynku Sejmu, bo choć na sali sejmowej odbędzie się dziś głosowanie w sprawie powołania nowego Rzecznika Praw Obywatelskich, to jako jedynej ubiegającej się o to stanowisko kandydatce, nie pozwolono mi na wczorajszym Konwencie Seniorów na zabranie głosu przed wysoką izbą” – mówi na nagraniu kandydatka na RPO.

Poparcie dla niej wyraziło dotychczas już 1050 organizacji społecznych, które skierowały też specjalny list do marszałek Sejmu Elżbiety Witek i prezydium sejmu, z prośbą o umożliwienie Rudzińska-Bluszcz wystąpienia przed głosowaniem nad jej kandydaturą. „Przedstawiamy Pani Marszałek petycję zarządzenia bezzwłocznego wysłuchania p. mec. Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na plenarnym posiedzeniu Wysokiej Izby. Uważamy, że rola tego konstytucyjnego organu powołanego do ochrony praw obywatelek i obywateli Polski wymaga poważnego potraktowania jedynej zgłoszonej w ustawowym terminie kandydatury na Rzecznika Praw Obywatelskich” – napisali społecznicy.

Adam Bodnar w Senacie: "Ostatnie pięć lat to intensywne zmiany ustroju Polski"

W czwartek (13 sierpnia) Adam Bodnar przedstawił w Senacie Rzeczpospolitej Polskiej sprawozdanie z działalności RPO. Podczas swojego wystąpienia mówił o prawach mniejszości i stanie demokracji w Polsce. Raport Rzecznika Praw Obywatelskich spotkał się z krytyką ze strony partii rządzącej.

 

W czwartek …

Na początku października ws. wyboru nowego RPO głosowała sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka i ponownie negatywnie zaopiniowała jej kandydaturę. Za pozytywną rekomendacją było 12 posłów, przeciw – 14.

Pięcioletnia kadencja obecnego Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara upłynęła dziewiątego września. Zgodnie z ustawą o RPO pozostanie on na tym stanowisku do czasu powołania następcy. Rzecznika Praw Obywatelskich powołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów.