Węgry: Transseksualiści nie zmienią płci w aktach stanu cywilnego

Nowa węgierska ustawa uniemożliwia zmianę płci w dokumentach dotyczących stanu cywilnego (Photo by Delia Giandeini on Unsplash)

Nowa węgierska ustawa uniemożliwia zmianę płci w dokumentach dotyczących stanu cywilnego (Photo by Delia Giandeini on Unsplash)

Węgierski parlament przyjął ustawę, która nakazuje, aby w aktach stanu cywilnego widniała jedynie płeć, jaką stwierdzono po narodzeniu. Oznacza to, że osoby transseksualne, nawet jeśli przejdą zabieg korekty płci, nie będą mogły zmienić zapisu w urzędach stanu cywilnego.

 

Według przyjętej dziś ustawy dokumenty dotyczące stanu cywilnego (np. akty urodzenia czy akty ślubu) będą mogły zawierać jedynie płeć jaką u danej osoby stwierdzono po narodzeniu poprzez stwierdzenie pierwszorzędowych cech płciowych lub badanie chromosomów.

Oznacza to, że osoby transseksualne nie będą się mogły ubiegać o zmianę tego zapisu nawet jeśli przejdą zabieg korekty płci lub będą mieć odpowiednie potwierdzenia, że choć fizycznie wykazują cechy jednej płci, tak naprawdę psychicznie reprezentują drugą płeć.

Czym jest transseksualizm

Transseksualizm, określany też jako uwięzienie danej osoby w jej biologicznym ciele, jest często dla człowieka dużym dyskomfortem psychicznym. Sytuacja taka, o ile ktoś nie uzyska właściwej pomocy, może przerodzić się np. w poważną depresję.

Wbrew pozorom zjawisko transseksualizmu nie jest tak rzadkie jak kiedyś sądzono. Wraz ze stopniowym znikaniem tabu wokół transseksualizmu, pojawia się coraz więcej informacji o osobach, które przeżywają poważny konflikt na tle swojej tożsamości płciowej.

Szacuje się, że transseksualizm mniej więcej trzy razy częściej występuje u osób urodzonych jako mężczyźni niż u osób urodzonych jako kobiety. Zdarza się to średnio 1 raz na 30 tys. urodzeń męskich i 1 raz na 100 tys. urodzeń kobiecych.

Grecja: Spory wokół nowego prawa o zmianie płci

Parlament Grecji przyjął ustawę zmieniającą przepisy dotyczące prawnej korekty płci. Według nowych przepisów będzie można tego dokonać jeszcze zanim dojdzie do przeprowadzenia operacji zmieniającej fizyczny wygląd. Co więcej, ingerencje chirurgiczne w ogóle nie będą obowiązkowe. Przeciw ustawie zaprotestowała prawica oraz …

Transseksualiści nie zmienią płci w aktach stanu cywilnego

W myśl przyjętej dziś przez parlament węgierski ustawy, za którą zagłosowało 134 posłów, a 56 było przeciwnych przy 4 głosach wstrzymujących się, nie będzie już możliwa zmiana tzw. płci metrykalnej, czyli wpisanej do aktu urodzenia, na podstawie którego powstaje później wiele innych dokumentów.

Do tej pory istniała możliwość ubiegania się o tego typu zmianę w dokumentach, o ile osoba taka uzyskała stosowne orzeczenie. Niekoniecznie musiała przy tym przejść zabieg korekty płci lub terapię hormonalną, ale musiała przeprowadzić odpowiednie postępowanie sądowe.

Nowa ustawa przewiduje zastąpienie w aktach urodzenia rubryki „płeć” rubryką „płeć urodzenia”. To z kolei może, zdaniem prawników, pociągnąć za sobą konsekwencje dotyczące wpisów w innych oficjalnych dokumentach, jak dowody osobiste czy paszporty, skutecznie blokując prawo osób transpłciowych do oficjalnej zmiany płci.

Ponadto, ponieważ imiona w rejestrze urodzeń muszą odpowiadać przypisanej płci, osoby, które chciałyby zmienić płeć – i imiona – nie mogłyby zmienić swoich imion w dokumentach stanu cywilnego.

Węgry: Kontrowersyjna ustawa o stanie zagrożenia zniesiona w czerwcu?

„Obroniliśmy Węgry przed koronawirusem” – uznał Viktor Orbán. A szef jego kancelarii zapowiedział wniesienie pod obrady parlamentu projektu ustawy znoszącej obecnie obowiązującą, kontrowersyjną ustawę o stanie zagrożenia.

 

Przyjęta 30 marca ustawa wzbudziła wielkie kontrowersje. Węgierska opozycja protestowała wskazując na to, że …

Amnesty International: To oburzające prawo

Przyjęcie nowej ustawy wzbudziło protesty organizacji broniących na Węgrzech praw człowieka. „To jest oburzające prawo. Uważamy, że jest ono niezgodne z konstytucją” – ocenił dyrektor oddziału Amnesty International (AI) na Węgrzech David Vig.

Z kolei często wypowiadający się w imieniu premiera Viktora Orbána szef jego kancelarii Gergely Gulyas odrzucił oskarżenia, że nowa ustawa w praktyce uniemożliwia osobie transseksualnej zmianę płci. „Na Węgrzech każdy może żyć zgodnie ze swoją tożsamością płciową” – zapewnił.

Ale teraz – jak podkreśla AI – osoby transseksualne będą mieć poważny problem z uzyskaniem potwierdzających to dokumentów. Nowa ustawa zamyka bowiem wszelkie furtki prawne służące dotąd do zmiany płci metrykalnej.

Fejk Tygodnia: Węgry nie mogły zabrać głosu w debacie w Parlamencie Europejskim

Parlament Europejski został oskarżony o niedopuszczenie państwa członkowskiego do głosu w debacie na jego własny temat. Jak jest naprawdę?

Jak to wygląda w Polsce

W Polsce zmiana płci metrykalnej nie jest obecnie łatwa, ale nie jest też niemożliwa. Nie wypracowano jednak w naszym kraju dotąd jasnych norm prawnych w tym obszarze. Osoby chcące zmienić prawnie płeć muszą sięgnąć po zapisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Na mocy art. 189, który dotyczy „ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa” trzeba de facto pozwać własnych rodziców, co jest dla bardzo wielu osób (a najczęściej wszystkich stron) dużym dyskomfortem, nawet jeśli rodzina wspiera osobę transseksualną.

Dzięki sądowemu wyrokowi można jednak uzyskać zmianę wpisu w akcie urodzenia (przy jednoczesnej zmianie nadanego po urodzeniu imienia na jego żeńską bądź męską formę). To z kolei sprawia, że można uzyskać nowe dokumenty tożsamości czy mieć na nowo określony wiek emerytalny.

Zachowane zostaną natomiast wszelkie prawa rodzicielskie, jeśli osoba transseksualna miała przed prawną zmianą płci dzieci.

Węgry: Pierwsze zatrzymania za "rozpowszechnianie fake newsów"

Pierwsze skutki nowego prawodawstwa wprowadzonego na Węgrzech na czas pandemii

Jak to wygląda w Europie

Ale wiele krajów europejskich ma już specjalne ustawy regulujące kompleksowo kwestię zmiany płci. Szwecja wprowadziła takie prawo pierwsza na Starym Kontynencie. Obowiązuje od 1972 r.

W Szwecji osoba odczuwająca konieczność zmiany płci powinna mieć ukończone 18 lat, posiadać obywatelstwo szwedzkie, być stanu wolnego oraz cierpieć na trwałą niezdolność płodzenia albo rodzenia. Odpowiednie poświadczenie tego stanu wydaje specjalna komisja, która zapoznaje się z opiniami biegłych, np. psychologów.

Jednym z najbardziej liberalnych w tej kwestii w Europie jest obecnie ustawodawstwo holenderskie, które zezwala na zmianę płci nawet osobom 16-letnim. Prawo do zmiany dokumentów w razie zmiany płci kilkakrotnie określił już także Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Odmowę takiej zmiany i w efekcie np. odmowę zawarcia przez osobę transseksualną małżeństwa Trybunał uznał za złamanie zapisów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. W 2011 r. Parlament Europejski wezwał zaś Światową Organizację Zdrowia (WHO) do usunięcia transseksualizmu z listy zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. Ostatecznie 18 czerwca 2018 WHO aktualizowała Międzynarodową Klasyfikację Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-11), gdzie kwestie związane z transpłciowością zostały usunięte z listy zaburzeń psychicznych i przeniesione do działu związanego ze zdrowiem seksualnym („Conditions Related to Sexual Health”).

Węgry: Ambasadorowie krajów nordyckich wezwani na dywanik za krytykę rządu

Węgierski MSZ Péter Szijjártó wezwał 5 ambasadorów krajów nordyckich w związku z ich krytyką węgierskiego prawodawstwa,