Ultimatum Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa dla neo-KRS 

Szef nowej KRS sędzia Leszek Mazur, źródło twitter Maciej Mitera za wPolityce

Szef nowej KRS sędzia Leszek Mazur, źródło twitter Maciej Mitera za wPolityce

Do połowy marca nowa Krajowa Rada Sądownictwa ma czas na przesłanie odpowiedzi na pytania Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa, od których zależy dalsze członkostwo polskiej KRS w tej organizacji. Neo-KRS nie wyklucza, że uprzedzi ewentualną decyzję Sieci i sama z niej wystąpi.

 

Z powodu łamania zasad praworządności ENCJ, której Polacy byli współzałożycielami, w sierpniu 2018 r. zawiesiła już neo-KRS w prawach swojego członka. Innym państwem zawieszonym z tego powodu w całej historii tej europejskiej sieci (od 2004 r.) była jeszcze tylko Turcja.

ENCJ zawiesiła nową KRS w prawach członka tej organizacji

Europejska Sieć Rad Sądownictwa (ENCJ), zrzeszająca niezależne rady sądownictwa państw członkowskich UE, zawiesiła wczoraj (17 września) nową polską Krajową Radę Sądownictwa w prawach członka tej organizacji.

List przewodniczącego ENCJ do szefa neo-KRS

Prezes ENCJ Kees Sterk przesłał w piątek (21 lutego) przewodniczącemu nowej KRS Leszkowi Mazurowi dziewięć pytań dotyczących przede wszystkim sposobu wyboru nowych sędziów. Na odpowiedź czeka do 13 marca. Jeśli do tego czasu polska Rada nie udzieli satysfakcjonujących odpowiedzi, to zostanie usunięta z tej prestiżowej organizacji, która doradza Komisji Europejskiej.

Byłby to pierwszy taki przypadek w historii ENCJ i oznaczałby kolejny krok na drodze do „wypadnięcia” Polski z europejskiego obrotu prawnego. W konsekwencji wyroki polskich sądów mogłyby nie być uznawane w pozostałych państwach członkowskich UE.

Utrzymują się rozbieżności ws. ustawy “kagańcowej”

Nowa KRS pozytywnie oceniła w piątek ustawę represyjną, przeciwne opinie wydali wcześniej m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich i Sąd Najwyższy, a sędzia TSUE ostrzegł, że przyjęcie jej w obecnym kształcie grozi Polsce wyjściem z “przestrzeni europejskiej”.

Sterk informuje Mazura w swoim liście, który jako pierwsze opublikowało Stowarzyszenie „Themis”, że na początku lutego ENCJ dokładnie omówiła sytuację w polskim sądownictwie zwłaszcza rolę KRS we wprowadzanych w Polsce zmianach. „Zmiany te oraz przypuszczalnie aktywna w nich rola KRS stanowią powód, dla którego Zarząd ENCJ rozważa, czy powinien zaproponować Walnemu Zgromadzeniu usunięcie KRS z członkostwa ENCJ” – przekazuje szef Europejskiej Sieci.

Dziewięć pytań ENCJ ws. polskiej KRS

W korespondencji skierowanej do szefa polskiej Rady prezes Sterk spytał m.in. o to, czy sędzia Maciej Nawacki miał wymaganą liczbę podpisów pod swoją kandydaturą na liście poparcia. Podejrzewa bowiem, że Nawacki mógł w ogóle nie zebrać ich wystarczająco dużo.

Szef europejskiej sieci chciałby też wiedzieć czy prawdą jest, że kandydatów do KRS na listach poparło kilkudziesięciu sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości. Na ujawnionych przez Kancelarię Sejmu list poparcia widać bowiem, że pod kandydaturami 15 sędziów widnieją podpisy ponad 50 sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości (w tym również zamieszani w tzw. aferę hejterską).

Sejm opublikował listy poparcia do KRS. Co będzie dalej?

Po niemal dwóch latach Kancelaria Sejmu opublikowała w piątek listy poparcia dla sędziów wybranych do nowej KRS. Wcześniej tego dnia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie opublikował uzasadnienia wyroków uchylających postanowienia prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Chciałby również wiedzieć, czy prawdą jest, że minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro „powiedział w parlamencie, że zaproponował powołanie sędziów do KRS, którzy jego zdaniem byli gotowi współpracować przy reformie sądownictwa”. „Jeśli tak, to w jakim stopniu obecny skład KRS reprezentuje polskich sędziów?” – zapytał szef ENCJ. Podczas debaty w Senacie nad tzw. ustawą dyscyplinującą szef resortu sprawiedliwości przyznał bowiem: „myśmy zgłosili takich sędziów, którzy naszym zdaniem byli gotowi współdziałać w ramach reformy sądownictwa”.

Sterk zapytał również czy KRS kiedykolwiek stanęła w obronie sędziów krytykujących wdrażane przez PiS zmiany, czy też w pełni popiera reformy rządu, zwłaszcza ustawę dyscyplinującą. Przewodniczący ENCJ chciałby się upewnić, czy prawdą jest, że „KRS nigdy nie broniła sędziów, którzy byli krytyczni wobec reform rządu”, a także „czy to prawda, że KRS (publicznie) popiera postępowanie dyscyplinarne przeciwko sędziom, którzy: publicznie wypowiadali się przeciwko reformom rządu, w swoich orzeczeniach występowali z pytaniami prejudycjalnymi do TSUE lub kierowali się w swoich orzeczeniach rekomendacjami zawarte w wyroku TSUE z dnia 19 listopada 2019 r.?”

Wysłuchanie w TSUE ws. Izby Dyscyplinarnej SN 9 marca

Wysłuchanie stron ws. wniosku KE o tymczasowe zawieszenie działalności Izby Dyscyplinarnej SN odbędzie się dziewiątego marca przed Wielką Izbą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – przekazał w piątek unijny trybunał. Tymczasem Europejska Sieć Rad Sądownictwa (ENCJ) chce wykluczyć neoKRS.

Mazur: Usunięcie z ENCJ trudno będzie uznać za sukces

“Będziemy się poważnie zastanawiać nad każdym zadanym pytaniem” – zapowiedział przewodniczący KRS, do którego dotarła już korespondencja z ENCJ. “Gdyby nas wyrzucono z ENCJ, na pewno trudno byłoby to uznać za sukces” –  przyznał w rozmowie z Onetem sędzia Mazur. Zastrzegł jednak, że ENCJ “w większym stopniu ma wymiar prestiżowy niż praktyczny”. “Poza tym, skoro nas chcą usunąć z Europejskiej Sieci, to ja nie wykluczam, że znów może pojawić się w KRS wniosek, byśmy sami z tej organizacji wyszli” – zapowiedział.

Już wcześniej, gdy neo-KRS zawieszono w prawach członka ENCJ, padła propozycja, żeby polska Rada sama się z europejskiej organizacji wykluczyła, ale wtedy wniosek przepadł. “Ktoś może ponownie zgłosić taki wniosek, o `samo-wykluczenie się` z ENCJ” – uprzedził Mazur. “To nie są moje odczucia, ale sytuacja przypomina tę sprzed półtora roku” – dodał.

Szef nowej KRS: To nie jest ultimatum

W ocenie przewodniczącego nowej KRS pismo od szefa ENCJ nie stanowi ultimatum dla polskiej Rady. “Było jasne, że po zawieszeniu w prawach członka oni będą nasze działania monitorować. Jednak nawet gdyby nas z Europejskiej Sieci wykluczono, ja nie przewiduję jakichś problemów dotyczących międzynarodowego obrotu prawnego czy egzekwowania Europejskich Nakazów Aresztowania”.

Sędzia Mazur przyznał przy tym, że ENCJ ma co prawda w UE silną pozycję, ale nie ma “bezpośredniego przełożenia na stosowanie prawa w krajach członkowskich”. Podkreślił także, że nie chce oceniać ewentualnego usunięcia polskiej KRS z ENCJ w kategoriach wstydu. “Powtórzę to, co już mówiłem, na pewno nie będzie to sukces. Ale cóż, wezmę to na siebie, podobnie jak inni członkowie Rady” – zapowiedział.

Kolejna debata w PE nt. praworządności w Polsce

Wczorajszą debatę w Parlamencie Europejskim na temat praworządności w Polsce przeprowadzono na wniosek liberalnej frakcji „Odnowić Europę”. Jej przyczyną było podpisanie przez Andrzeja Dudę ustawy o powołaniu Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

 

Debatę otworzyła wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jourova, której podlegają w …