UE apeluje do Serbii o „pozostanie na europejskiej ścieżce”

Flaga Serbii i UE (źródło: flicktr.com)

Niedawne informacje dotyczące podpisania przez Serbię umowy o wolnym handlu z Euroazjatycką Unią Gospodarczą (EAEU) nie pozostały bez odpowiedzi Brukseli. Wspólnota ostrzega Belgrad przed staraniem się o członkostwo w inicjatywie, w której główną rolę odgrywa Rosja, jeśli Serbia nadal zamierza ubiegać się o akcesję w UE.

 

 

Od dłuższego już czasu spekuluje się o podpisaniu przez Serbię umowy o wolnym handlu z EAEU. Wątpliwości pozostawały jedynie w odniesieniu do terminu złożenia stosownych podpisów. Kilkanaście dni temu rosyjski ambasador w Belgradzie Aleksandr Bocan-Charczenko poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych o możliwym sfinalizowaniu umowy już 25 października. Informacja ta spotkała się z krytyką państw UE. Wspólnota ostrzega Serbię przed zawieraniem umowy o wolnym handlu z Rosją, Kazachstanem, Armenią, Białorusią i Kirgistanem, jeśli zamierza nadal przystąpić do UE.

Serbia utworzy strefę wolnego handlu z Euroazjatycką Unią Gospodarczą

W październiku dojdzie do podpisania umowy o utworzeniu strefy wolnego handlu między Euroazjatycką Unią Gospodarczą (EAEU) a Serbią. Taką informację zamieścił w mediach społecznościowych rosyjski ambasador w Belgradzie Aleksandr Bocan-Charczenko.
 

 

Według Aleksandra Bocana-Charczenki do zawarcia umowy dojdzie 25 października. Przystąpienie do …

„Niewłaściwe decyzje”

W ubiegły piątek w Helsinkach odbyło się nieformalne spotkanie unijnych ministrów spraw zagranicznych. Część z nich wyraziła zaniepokojenie w sprawie intencji Belgradu w sprawie przystąpienia do EAEU. W kontekście Serbii, wśród najczęściej cytowanych wypowiedzi ze spotkania przez światowe agencje, pojawiały się te dotyczące obrania przez Belgrad „niewłaściwej” drogi.

W ten sposób określił działania Serbii szef słowackiej dyplomacji Miroslav Lajczak, podkreślając, że nie można pogodzić orientacji proeuropejskiej z podejmowaniem „tego typu decyzji politycznych”. W podobnym tonie wypowiedział się szef litewskiej dyplomacji Linas Linkeviczius, dając do zrozumienia, że każde z państw członkowskich może podejmować własne decyzje handlowe i gospodarcze, jednak najlepiej, by były one zgodne z linią Wspólnoty.

Zachód domaga się wznowienia dialogu między Kosowem i Serbią

Zachodnie mocarstwa apelują do władz Kosowa i Serbii, by te „w trybie pilnym” powróciły do rozmów, które utknęły ostatnio w martwym punkcie. Państwa Zachodu ostrzegają, że brak postępów w dialogu utrudni Belgradowi i Prisztinie przystąpienie do Unii Europejskiej.
 

Kosowo to dawna …

Kłopotliwa akcesja?

Zdecydowanie bardziej dyplomatyczna była wysoka przedstawiciel UE ds. polityki zagranicznej. Federica Mogherini zwróciła uwagę, że Belgrad przed przystąpieniem do UE może podpisywać porozumienia „z kim chce”, jednak po akcesji „jest zobowiązany do wycofania się ze wszystkich dwustronnych porozumień o wolnym handlu”.

Serbia od wielu lat ściśle współpracuje z Rosją. Tylko w ostatnich kilku tygodniach Moskwa dostarczyła Belgradowi kolejną partię sprzętu wojskowego oraz zobowiązała się do ścisłej współpracy technologicznej. Przystąpienie do Wspólnoty może okazać się dla Belgradu kłopotliwe, np. z punktu widzenia europejskich sankcji wymierzonych na Kreml z powodu aneksji Krymu.

Serbia: 20. rocznica bombardowania NATO

24 marca 1999 r. rozpoczęła się operacja lotnicza Sojuszu Północnoatlantyckiego – Allied Force na terenach byłej Federalnej Republiki Jugosławii, która miała powstrzymać konflikt zbrojny w Kosowie. W tym dniu w Serbii obchodzony jest Dzień Pamięci Ofiar Bombardowania NATO.
 
78 dni bombardowania …

Powolne negocjacje

Ponadto UE określa jako warunek sine qua non kontynuowania rozmów akcesyjnych pogodzenie się z Serbii z Kosowem. Belgrad od lat odmawia uznania niepodległości ogłoszonej przez Prisztinę w 2008 r. Z tego powodu od dawna iskrzy między dwoma państwami. Na tym tle od jesieni 2018 r. trwa spór handlowy między sąsiadami, gdy Kosowo ogłosiło wprowadzenie 100 proc. ceł na serbskie produkty.

Unia Europejska jest dla Serbii istotnym partnerem handlowym. Odpowiada za ponad 60 proc. wolumenu obrotów tego państwa. Wymiana z Rosją stanowi mniej niż 10 proc. Mimo to z przyczyn polityczno-kulturowych Belgrad od lat pozostaje w dobrych stosunkach z Moskwą, będąc de facto najważniejszym partnerem Kremla na Bałkanach. Serbia wystąpiła w 2009 r. o członkostwo w UE. Trzy lata później Rada Europejska przyznała Serbii status państwa kandydującego a w styczniu 2014 r. wystartowały negocjacje akcesyjne. Obecnie na 35 rozdziałów negocjacyjnych, jak dotąd otwarto 16, a 2 z nich tymczasowo zamknięto.

Węgry pomogły Rosji dostarczyć broń do Serbii

Węgry wyświadczyły Rosji przysługę. Budapeszt pomógł Moskwie dostarczyć pojazdy wojskowe do Serbii. Wcześniej ze względu na obowiązujące sankcje UE, odmówiły Rumunia i Bułgaria.
 

 

Rosji udało się dostarczyć zamówione przez Belgrad 10 rozpoznawczych transporterów opancerzonych BRDM-2M w ramach dwustronnej umowy zbrojeniowej w …