Tylko 5 proc. obywateli UE zna datę wyborów europejskich

Parlament Europejski. Fot. Instagram PE

Parlament Europejski. Fot. Instagram PE

Najnowszy sondaż Eurobarometru pokazał, że Europejczycy mają małą wiedzę na temat wyborów do Parlamentu Europejskiego. Z drugiej strony, zadowolenie z członkostwa ich kraju w UE wzrosło po raz pierwszy od wielu lat.

 

Przeprowadzony na zlecenie Parlamentu Europejskiego sondaż polegał na przepytaniu łącznie 28 tys. mieszkańców wszystkich państw członkowskich UE. Tylko co dwudziesty ankietowany (czyli 5 proc. z nich) potrafił podać dokładną datę wyborów europejskich, które odbędą się w dniach 23-26 maja. 33 proc. pytanych wiedziało natomiast, że wybory do PE odbędą się w maju, 24 proc., że w tym roku, a 27 proc. nie potrafiło podać nawet przybliżonego terminu.

Znów niska frekwencja w wyborach?

Ankietę przeprowadzono w lutym i marcu, a więc na 2-3 miesiące przed wyborami, co może tłumaczyć małą świadomość dokładnego terminu głosowania. Z drugiej strony, sugeruje to, że obywatele nie interesują się wyborami europejskimi na aż taką skalę, aby sami dowiadywać się o ich szczegóły.

Co więcej, tylko w 4 państwach członkowskich więcej niż połowa ankietowanych stwierdziła, że „na pewno” pójdzie zagłosować w wyborach do PE. Zadeklarowało tak 65 proc. Duńczyków, 62 proc. Holendrów, 61 proc. Szwedów i 58 proc. Belgów. W Polsce zadeklarowało tak 25 proc. badanych. Najmniej osób „na pewno” zagłosuje w Czechach – tylko 10 proc. Średnia dla całej UE wyniosła 35 proc.

Frekwencja w wyborach do PE (liczona dla całej UE) sukcesywnie spada, odkąd odbyły się one po raz pierwszy w 1979 r. Dzieje się tak pomimo tego, że z kadencji na kadencję Parlament Europejski zyskuje na znaczeniu i ma coraz większy wpływ na funkcjonowanie UE. 1979 r. wybierać europosłów poszło aż 63 proc. uprawnionych osób, ale w 2004 r. było to już tylko 45,5 proc., a w 2009 r. i 2014 r. – 43 proc. W Polsce w 2004 r. zagłosowało 20,9 proc. uprawnionych osób, w 2009 r. – 24,5 proc., a w 2014 r. – 23,8 proc.

Jakiej Europy chcą polscy politycy? – odpowiadają Radosław Sikorski, Konstanty Radziwiłł, Adrian Zandberg, Robert Gwiazdowski, Maciej Gdula, Władysław T. Bartoszewski, Krzysztof Bosak

„Czy przyszłość Europy jest zagrożona?” – pod takim hasłem odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim Wielka Debata Wyborcza portalu EURACTIV.pl. Kandydaci reprezentujący ogólnopolskie komitety wyborcze dyskutowali nie tylko o swoich programach, ale także o wizjach tego jak powinna wyglądać zjednoczona Europa.
 
Europa …

Rośnie poparcie dla członkostwa w UE

Jednocześnie sondaż wykazał, że zadowolenie z członkostwa ich kraju deklaruje 61 proc. obywateli. To bardzo wysoki wynik, najwyższy od prawie ćwierć wieku. Po raz ostatni ponad 60 proc. respondentów deklarowało tak w latach 1989-1992, a więc w okresie pomiędzy upadkiem Muru Berlińskiego, a podpisaniem Traktatu z Maastricht.

Z drugiej strony, wzrosła liczba osób, które mają obojętny stosunek do członkostwa w UE i nie uważają go ani za rzecz dobrą dla ich kraju, ani złą. Odpowiedziało tak 27 proc. ankietowanych. To najwyższy wynik w historii Eurobarometru.

Autorzy badania zwracają uwagę na to, że wzrost zadowolenia z członkostwa w UE może być związany z brakiem w ostatnich 2-3 latach większych kryzysów. Poprzednie lata naznaczone były najpierw kryzysem finansowym a potem migracyjnym.

Z drugiej strony, wzrost poparcia dla UE może się wiązać także z konstrukcją sondażu. Ankieterzy przepytali bowiem obywateli 27 państw członkowskich, a pominęli Brytyjczyków, ponieważ w momencie przeprowadzania badania wydawało się niemal pewne, że Wielka Brytania nie będzie już w maju członkiem UE i nie weźmie udziału w wyborach do PE. To Brytyjczycy deklarowali w ostatnich latach największy eurosceptycyzm.

Wybory do PE: Na opóźnieniu brexitu zyskują socjaliści i konserwatyści

Parlament Europejski opublikował ostatnią już prognozę dotyczącą tego, jak może wyglądać podział miejsc w nowej kadencji. Po raz pierwszy pod uwagę wzięto Wielką Brytanię, ponieważ niemal wszystko wskazuje na to, że z powodu opóźnienia brexitu zyskają frakcje socjalistów (S&D) oraz …