Europejczycy chcą zastąpienia polityków sztuczną inteligencją. Pomysł spodobał się Polakom

sztuczna-inteligencja-europa-ue-unia-europejska-si-roboty-parlament-technologia-polityka-politycy

Europejczycy chcą zastąpienia polityków sztuczną inteligencją [Photo via Unsplash]

Badanie przeprowadzone przez hiszpański Instituto de Empresa (IE University) wykazało, że ponad połowa Europejczyków opowiedziała się „za” zastąpieniem parlamentarzystów sztuczną inteligencją (SI). Nie wszędzie jednak entuzjazm wobec pomysłu jest równie wysoki.

 

 

Badanie zrealizowali naukowcy z Centrum Zarządzania Zmianami na IE University w Hiszpanii. Udział w nim wzięło 2769 osób z 11 państw z całego świata. Badanie miało na celu sprawdzenie tego, jak społeczeństwa odnoszą się do pomysłu zastąpienia części parlamentarzystów SI, mającą dostęp do tych samych danych, co posłowie.

Hiszpanie i Włosi największymi entuzjastami. Polacy także przychylni

Ponad połowa, bo 51 proc. ankietowanych Europejczyków wyraziła poparcie dla zamiany posłów na sztuczną inteligencję. Wśród nich, do tej idei najbardziej entuzjastycznie podeszli Hiszpanie – 66 proc. respondentów poparło ten pomysł. Nieco mniejsze, ale też znaczne poparcie wykazali Włosi – 59 proc. a także Estończycy – 56 proc.

Polacy także opowiedzieli się za tym rozwiązaniem – 55 proc. obywateli naszego kraju odpowiedziało, że miejsce polityków u władzy powinna zająć SI. Silny sprzeciw wobec takiej idei wyraziło jedynie 15 proc. respondentów z Polski.

W niektórych europejskich państwach pomysł nie przyjął się. W Wielkiej Brytanii 69 proc. ankietowanych nie chciałoby, aby to sztuczna inteligencja stanowiła prawo zamiast parlamentarzystów. Podobnego zdania są obywatele Holandii oraz Niemiec, gdzie ponad połowa respondentów opowiedziała się przeciwko skorzystaniu z możliwości SI w polityce.

Najbardziej przychylni takiemu rozwiązaniu są obywatele Chin, gdzie aż 75 proc. ankietowanych nie miałoby nic przeciwko większej roli SI w stanowieniu prawa. Inaczej ma się sytuacja w USA, gdzie 60 proc. respondentów jest przeciwnych rozwiązaniu.

Czy sztuczna inteligencja to przełom na miarę wynalezienia druku? – WYWIAD

Sztuczna inteligencja (AI) w ostatnich latach rozwija się w ogromnym tempie. Potrafi już rozpoznawać twarze, sterować autonomicznymi pojazdami, a nawet komponować muzykę. W. Brian Arthur, ekonomista i ekspert w dziedzinie sztucznej inteligencji, w wywiadzie dla EURACTIV mówi o tym, dlaczego …

Młodzi ludzie bardziej otwarci na zmiany

Odpowiedzi różniły się w zależności od grupy wiekowej. Podczas gdy 60 proc. Europejczyków w wieku 25-34 lat oraz 56 proc. osób w wieku 34-44 lat poparło pomysł, większość europejskich respondentów powyżej 55 r.ż. wyraziła sprzeciw.

Oscar Johnsson z IE University a zarazem jeden z głównych naukowców pracujących przy tworzeniu raportu uznał w rozmowie z portalem CNBC, że takie wyniki mają swoje źródło m.in. we wzrastającej polaryzacji politycznej oraz rozszczepieniu informacji. „Wszyscy uważają, że poziom polityki jest coraz słabszy, a winą za to obarcza się polityków. Dlatego wydaje mi się, że badanie oddaje ducha czasu”. Johnsson podkreślił, że wyniki te nie są zaskakujące, gdy zda się sprawę z tego ile osób zna swojego posła, ma z nim relacje lub wie, czym on się zajmuje.

W kwietniu Komisja Europejska przedstawiła projekt nowych regulacji, z którym rozwiązania dotyczące SI, uznawane za zagrażające bezpieczeństwu lub prawom obywateli, zostaną zakazane. Za technologie wysokiego ryzyka uznano m.in. technologie rozpoznawania twarzy, czy systemy decydujące o przyznaniu kredytu mieszkaniowego.

Unijna komisarz ds. Cyfryzacji, Marghrete Vestager podkreśliła, że dzięki tym przepisom „UE obejmuje pozycję lidera w dziedzinie opracowywania nowych, globalnych norm”.

AI: UE ureguluje działanie sztucznej inteligencji. To pierwsze takie przepisy na świecie

Regulacje zakładają podzielenie wykorzystywania sztucznej inteligencji na cztery kategorie ryzyka.