Senat przegłosował rezolucję o współpracy z USA. Politycy PiS byli przeciw

Obrady Senatu. Zdjęcie: @PolskiSenat [Twitter]

Obrady Senatu. Zdjęcie: @PolskiSenat [Twitter]

Senat przyjął rezolucję, w której mowa m.in. o „głębokim ubolewaniu z powodu próby zamachu na procedury demokratyczne kluczowego sojusznika Polski”. Senatorowie PiS zagłosowali przeciw.

 

Senatorowie przegłosowali rezolucję, w której Senat „wyraża solidarność z narodem amerykańskim po tragicznych wydarzeniach w Waszyngtonie”. We wtorek przyjęły ją już połączone komisje senackie: spraw zagranicznych i ustawodawcza.

Za przyjęciem rezolucji głosowało w środę 51 senatorów, 48 było przeciw, a jeden senator wstrzymał się od głosu. Przygotowała ją Koalicja Obywatelska.

W treści czytamy m.in. o „głębokim ubolewaniu z powodu próby zamachu na procedury demokratyczne kluczowego sojusznika Polski”. Znajdujemy tam też potępienie „tych, którzy w niej uczestniczyli i do niej podżegali”. I przekonanie, że przekazanie władzy w Stanach Zjednoczonych zostanie dokończone w sposób pokojowy i sprawny”.

Senatorowie PiS chcieli zasięgnąć opinii Ministerstwa Spraw Zagranicznych. – Nie znamy stanowiska MSZ, a w USA trwa śledztwo, więc nie mamy pełnej wiedzy jako senatorowie – mówił senator Jan Maria Jackowski z PiS. Podczas głosowania byli przeciwni przyjęciu rezolucji.

Podczas konferencji prasowej szef klubu senackiego KO Marcin Bosacki ubolewał, że „wszyscy senatorowie PiS zagłosowali przeciw tej uchwale, która wzywa również do zacieśnienia współpracy Polski ze Stanami Zjednoczonymi pod rządami nowej administracji amerykańskiej”.