Senat planuje prace nad sporną ustawą dyscyplinującą sędziów

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki, źródło senat.gov.pl, w.grzędziński

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki, źródło senat.gov.pl, w.grzędziński

List do Komisji Weneckiej, spotkanie z wiceszefową KE Věrą Jourovą, a także debatę z udziałem również zagranicznych gości przewiduje marszałek Senatu Tomasz Grodzki w ramach senackich prac nad nowelizacją ustawy o sądach autorstwa PiS – przekazał wczoraj Onet powołując się na nieoficjalne informacje.

 

Od momentu przegłosowania ustawy w Sejmie ma 30 dni na zapoznanie się z jej zapisami i wprowadzenie ewentualnych poprawek. Marszałek Tomasz Grodzki zapowiedział tuż po sejmowym głosowaniu, że Senat będzie pracował nad tą ustawą najstaranniej, jak to jest możliwe. Senackie poprawki muszą jednak wrócić do Sejmu, gdzie – zgodnie z dotychczasową praktyką – prawdopodobnie zostaną odrzucone. Nowe prawo trafi wtedy do prezydenta, który już dał do zrozumienia, że je podpisze.

Projekt tzw. ustawy kagańcowej zmobilizował sędziów

Nowelizacją ustawy o sądach PiS prowadzi do powiększenia chaosu prawnego. Wielu prawników protestuje, twierdząc, że projekt jest niezgodny z konstytucją, stanowi zagrożenie dla praworządności w Polsce i wypycha kraj z UE.
 

Politycy obozu rządzącego powtarzają, mimo przedstawianych faktów, że wprowadzają jedynie …

W następną środę senackie komisje i spotkanie w Brukseli

W następną środę (8 stycznia) prace nad ustawą rozpoczną dwie senackie komisje: Komisja Ustawodawcza, którą kieruje Krzysztof Kwiatkowski (senator niezależny) oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji pod przewodnictwem Aleksandra Pocieja (PO).

Tego samego dnia marszałek Grodzki ma się spotkać w Brukseli z wiceszefową KE odpowiedzialną za kwestie praworządności Věrą Jourovą (zastąpiła w komisji Fransa Timmermansa, który zajmuje się teraz klimatem i ekologią).  Na zaproszenie unijnej komisarz marszałek leci tam z grupą prawników.

Premier apeluje do sędziów, a PiS ich dyscyplinuje

Premier Mateusz Morawiecki zaapelował do sędziów, by przestali namawiać do łamania prawa nawołując swoich kolegów do powstrzymywania się od wszelkich czynności orzeczniczych. PiS złożył natomiast w Sejmie projekt nowelizacji ustaw sądowych dyscyplinujący sędziów i przewidujący nawet złożenie ich z urzędu. …

Jeszcze przed przyjęciem ustawy przez posłów Jourova wysłała list do czterech najważniejszych polityków w Polsce – prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego, marszałek Sejmu Elżbiety Witek i marszałka Grodzkiego – z prośbą o wstrzymanie prac legislacyjnych nad tzw. ustawą kagańcową do czasu przeprowadzenia konsultacji z udziałem przedstawicieli UE.

Marszałek Grodzki: Obstrukcji nie będzie

Na ten apel odpowiedział jedynie marszałek Senatu. “Senat z najwyższą starannością będzie starał się w statutowym, regulaminowym czasie 30 dni przeprowadzić cały proces legislacyjny, łącznie z zasięgnięciem opinii Komisji Weneckiej oraz ekspertów zagranicznych, jeżeli będzie to potrzebne” – zapowiedział wtedy marszałek Senatu odnosząc się do listu Jourovej. “Nie będziemy tego przedłużać w sposób sztuczny” – zapewnił przy tym Grodzki.

“Tu nie będzie obstrukcji, natomiast będzie wykorzystany cały pakiet możliwości konsultacji legislacyjnych, tak aby finalnie stanowione przez Senat prawo odpowiadało interesom Polski, a interesem Polski jest utrzymanie trójpodziału władzy, ale również aby uwzględniało prawodawstwo Unii Europejskiej, bo przypominam że jesteśmy ciągle członkiem wielkiej rodziny tej cywilizacji zachodniej i musimy to brać pod uwagę” – argumentował marszałek Senatu.

Prezydent Andrzej Duda za ustawą dyscyplinującą sędziów

Prezydent Andrzej Duda uważa ustawę dyscyplinującą sędziów — przyjętą w Sejmie w piątek ekspresowo głosami PiS — za rozsądną i porządkującą sytuację w polskim wymiarze sprawiedliwości. Zapewnił, że wniesione w nocy poprawki były z nim konsultowane.

List do Komisji Weneckiej i debata w parlamencie

Według mediów Senat przygotowuje także list do Komisji Weneckiej, której unijni eksperci rozstrzygają prawne wątpliwości dotyczące prawa stanowionego w państwach członkowskich. Przedstawiciele tego  organu doradczego Rady Europy już kilka razy odwiedzali Polskę w związku z kryzysem wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Natomiast 14 stycznia pod egidą parlamentarnego zespołu ds. praworządności, odbędzie się debata z udziałem gości m.in. zagranicznych ekspertów. Dzień później ma się odbyć pierwsze posiedzenie Senatu po Nowym Roku.

Nowelizacja PiS

Ustawę dyscyplinująca sędziów, nazywaną też „kagańcową” lub „represyjną” Sejm przyjął głosami posłów PiS tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Przewiduje ona m.in. odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, za działania kwestionujące skuteczność powołania sędziego oraz za „działalność publiczną niedającą się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów”.

PiS utrzymuje, że nowe przepisy będą przeciwdziałać chaosowi w wymiarze sprawiedliwości i pozwolą zdyscyplinować sędziowską “kastę”, natomiast opozycja jest zdania, że ma ona na celu represjonowanie niezależnych sędziów i narusza trójpodział władz.

Marszałek Senatu: Sądownictwo wymaga reform, ale nie takich

System sądownictwa wymaga reform – przyznał wczoraj w telewizyjnym wystąpieniu marszałek Senatu Tomasz Grodzki, ale – jak zastrzegł – nie takich, jakie są wdrażane przez ostatnie cztery lata.
 

W piątek (20 grudnia) o godzinie piątej rano, po 10 godzinach burzliwych obrad, …