Rumuni coraz bardziej eurosceptyczni

rumunia-rumuni-eurosceptyczni-eurosceptycyzm-nastroje-antyunijne-nacjonalizm-sondaz

Obecnie tylko 47 proc. Rumunów uważa, że przystąpienie do UE przyniosło ich państwu korzyści. [Foto via Canva]

Mniej niż połowa Rumunów uważa, że wstąpienie do Unii Europejskiej przyniosło ich państwu korzyści. Coraz więcej obywateli Rumunii wyraża też antyunijne i nacjonalistyczne nastroje.

 

Ponad dwie trzecie obywateli Rumunii uważa, że ich kraj powinien bronić swoich interesów, jeśli są one sprzeczne z zasadami UE, nawet jeśli oznaczałoby to opuszczenie Unii, wynika z najnowszego sondażu, przeprowadzonego przez INSCOP Research i Verifield na zlecenie think-tanku Strategic Thinking.

Odsetek ten wynosi 68,5 proc. i wzrósł w porównaniu z badaniami z marca (64,2 proc.) i czerwca (64,8 proc.).

Tylko 27,3 proc. respondentów uważa, że Rumunia, jako państwo członkowskie, powinna przestrzegać prawa unijnego, nawet jeśli jej interesy mogą być naruszone. Około jedna czwarta ankietowanych twierdzi, że opuszczenie Unii Europejskiej nie wpłynęłoby na interesy narodowe.

Jednak nadal ponad połowa ankietowanych wierzy, że Rumuni będzie łatwiej się rozwijać gospodarczo w ramach UE. Odsetek ten wynosi 57,8 proc., ale obniżył się o kilka pkt procentowych względem 62,9 proc. jeszcze trzy miesiące temu. 

Badanie pokazuje wzrost nastrojów antyunijnych i nacjonalistycznych między marcem a wrześniem. Obecnie tylko 47 proc. Rumunów uważa, że przystąpienie do UE przyniosło ich państwu korzyści, a 46 proc. uważa, że było to niekorzystne. Jeszcze w marcu pozytywną opinię wyrażało 61 proc. respondentów, wobec 35 proc. mających negatywny stosunek do członkostwa we Wspólnocie.