Rumunia nie chce małżeństw homoseksualnych

LGBT

Źródło: Jóhanna Kr. Arnberg via Flickr.com

33 posłów do Parlamentu Europejskiego wezwało Rumunię, by nie organizowała zapowiadanego referendum ws. zmiany definicji rodziny.

 

Rumunia chce zaostrzyć przepisy, zawężając definicję rodziny wyłącznie do związku kobiety i mężczyzny.

Inicjatywa ws. referendum

Organizacje pozarządowe związane z Kościołem i zrzeszone w organizacji Koalicja dla Rodziny (rum. Coalitia pentru familie) zaapelowały o przeprowadzenie referendum, które uprawomocni małżeństwo jako „dobrowolny związek kobiety i mężczyzny”. Obecnie w ustawie zasadniczej jest mowa o „małżonkach”, bez odniesienia do ich płci.

Pod propozycją poprawki w tej sprawie podpisało się 3 mln osób. By inicjatywa mogła zostać poddana kilkustopniowemu procesowi legislacyjnemu, zakończonemu referendum, wystarczyłoby 500 tys. podpisów.

Reakcja PE

W odpowiedzi na planowane referendum 33 europosłów wystosowało list otwarty do parlamentu Rumunii z wezwaniem, by zaniechać głosowania ws. planowanych zmian w konstytucji. Izba Deputowanych – izba niższa tamtejszego parlamentu – już poparła inicjatywę. Jeśli zaakceptuje ją również Senat oraz obywatele w referendum (większością dwóch trzecich głosów), status rodziny będą mogły mieć tylko związki heteroseksualne. Referendum musi zostać przeprowadzone w ciągu 30 dni od dnia wydania zgody przez Senat.

„Zgoda na przeprowadzenie referendum (ws. konstytucyjnej definicji małżeństwa – red.) bez przedstawienia jakichkolwiek alternatywnych propozycji rozwiązań prawnych wobec osób żyjących bez ślubu to przejaw łamania praw człowieka – praw osób homoseksualnych, ale też dzieci, które wychowywane są przez samotnych rodziców, czy pary bez ślubu” – piszą posłowie PE w liście do rumuńskich władz.

W opinii posłów inicjatywa jest tym bardziej zaskakująca, że Rumunia jest jednym z czterech państw członkowskich UE, które nie uznają żadnych związków homoseksualnych (obok Bułgarii, Litwy i Łotwy). Nowy zapis w konstytucji ma nie pozostawiać pola do interpretacji – rodziną w świetle prawa ma być związek kobiety i mężczyzny.

Sporny przepis

Zmiany w konstytucji mają dotyczyć art. 48.: Rodzina

(1) Rodzina oparta jest na związku małżeńskim, swobodnie zawieranym między małżonkami, na zasadzie ich równości, jak też na prawie i obowiązku rodziców zapewnienia wychowania, wykształcenia i nauczania dzieci. [Konstytucji Rumunii w jęz polskim TUTAJ]

W języku rumuńskim: ARTICOLUL 48 (1) Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor.

Obecna sytuacja w UE

14 lipca 2005 r. Parlament Europejski  przyjął dyrektywę zobowiązującą wszystkie państwa członkowskie UE do uznawania małżeństw osób tej samej płci, nawet jeśli w danym kraju związki jednopłciowe nie są uznawane.

Małżeństwa osób homoseksualnych zalegalizowały: Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Portugalia, Szwecja i Wlk. Brytania. Spośród państw członkowskich UE konstytucje siedmiu państw określają małżeństwo wyłącznie jako związek kobiety i mężczyzny: Bułgarii, Chorwacji, Litwy, Łotwy, Słowacji, Polski i Węgier.