Polacy wciąż pozytywnie o Niemcach

Flaga Niemiec// Źródło: Mark B. Schlemmer via Flickr

W Polsce dobrze ocenia się rolę Niemiec w Europie i relacje polsko-niemieckie. Za największy problem we wzajemnych stosunkach uznaje się kryzys migracyjny.

 

W bieżącym roku 61 proc. Polaków uważa, że Niemcy „raczej przyczyniają się do lepszej współpracy w Europie” – wynika z opublikowanego dzisiaj (17 maja) przez Instytut Spraw Publicznych Barometru Polska-Niemcy 2017 autorstwa dr Agnieszki Łady. Jest to spadek o 7 pkt. proc. w porównaniu do badania z 2015 r., ale jak zauważa autorka, większość tej zmiany nie przeszła na ocenę negatywną (wzrost o 2 pkt. proc.), a na neutralną (wzrost o 5 pkt. proc.).

Jeżeli chodzi o ocenę stosunków dwustronnych, to wyniki są tutaj podobne. W tym roku zanotowano niewielki spadek oceny pozytywnej (o 3 pkt. proc.), ale ich stan za dobry lub bardzo dobry wciąż uznaje 64 proc. Polaków. Przeciwnego zdania jest 18 proc. (spadek o 1 pkt. proc.), wzrósł za to o 4 pkt. proc. odsetek niezdecydowanych – do 18 proc.

Problemy

Mimo pozytywnych ocen, Polacy są świadomi problemów na linii Berlin-Warszawa. Za najpoważniejszy z nich uznano różnice w podejściu do kryzysu uchodźczego – ten problem wskazało 72 proc. Polaków. Dodatkowo, polskie społeczeństwo jest podzielone w ocenie działań Niemiec w trakcie tego kryzysu – 41 proc. uważa, że Niemcy pomagają złagodzić kryzys, 39 proc. – przeciwnie, że go pogłębiają.

69 proc. Polaków za problematyczne w relacjach z Niemcami uważają też spór wokół gazociągu Nord Stream II. Może on przynieść korzyści gospodarcze Niemcom, ale Polska obawia się, że zwiększy on wpływy Rosji w Europie. Mimo to, tylko 37 proc. respondentów uznało, że Niemcy „dążą do realizacji własnych interesów kosztem innych państw” – przy czym przeciwnego zdania było 47 proc.

Wpływ rządu

Polacy zauważyli też, że zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne działania rządu Beaty Szydło rodzą konflikty z zachodnim sąsiadem i pogarszają relacje. Jednak jak podkreśliła dr Łada, w Barometrze nie wykazano, że istnieje prosty związek miedzy preferencją wyborczą PiS lub PO a bardziej lub mniej pozytywnym stosunkiem do Niemiec i współpracy z nimi.

Dr Łada podkreśliła natomiast, że spada odsetek Polaków, którzy w ogóle mają jakąś opinię na ten temat – w Barometrze wzrósł odsetek osób niezdecydowanych. Zauważyła, że „pokazuje to rosnące wątpliwości Polaków w zakresie tego, jak ocenić zarówno stan relacji polsko-niemieckich, jak i niemiecką politykę. Część respondentów mogła także celowo nie chcieć się wypowiadać, wiedząc, jak skomplikowane są obecnie [te relacje]” – tłumaczyła dr Łada, ostrzegając przy tym, że obecne wątpliwości „w sytuacji wzmożenia antyniemieckiej retoryki w Polsce mogą się przekształcić w opinie negatywne”.