Rada Europy krytykuje Węgry za nieludzkie traktowanie migrantów

Siedziba Rady Europy w Strasburgu, źródło: Rada Europy

Rząd premiera Viktora Orbana jest oskarżony o łamanie praw człowieka, ksenofobię, nieprzestrzeganie praworządności oraz ograniczanie wolności. Rada Europy wzywa do pilnego zajęcia się naruszeniami.

 

 

Na Węgrzech istnieje pilna potrzeba zajęcia się naruszeniem praw człowieka i brakiem poszanowania praworządności – zarówno w wymiarze ograniczenia wolności społeczeństwa obywatelskiego, jak i niezależności sądownictwa, równości płci czy uchodźców – wynika z opublikowanego dziś niemal 40-stronicowego sprawozdania przygotowanego przez Dunję Mijatović, pełniącą funkcję Komisarza Praw Człowieka Rady Europy.

TSUE: Polska tłumaczy się z nieprzyjęcia uchodźców

Czy Polska może jeszcze zostać ukarana za podjętą trzy lata temu decyzję o nieprzyjęciu uchodźców? Skargę w tej sprawie przeciwko Polsce, a także Czechom i Węgrom, Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości UE już w grudniu 2017 r., ale do …

„Potrzeba działania w trybie pilnym”

Sprawująca od kwietnia 2018 r. urzędniczka pochodząca z Bośni i Hercegowiny udała się do Budapesztu w lutym tego roku, głównie z powodu antyimigranckiej kampanii węgierskiego rządu. Jej zdaniem, antyuchodźcza retoryka stosowana przez węgierską administrację jest nie do pogodzenia z rzeczywistością, tj. brakiem kryzysu migracyjnego, podobnego do tego z lata i jesieni 2015 r. Ponadto wpływa negatywnie na węgierskiego społeczeństwo, przyczyniając się do wzrostu postaw ksenofobicznych i nienawiści wobec obcych. Dunja Mijatović uważa, że „naruszenia praw człowieka na Węgrzech mają negatywny wpływ na cały system prawny i dlatego powinny być rozwiązane w trybie pilnym”.

Dlatego Rada Europy pilnie wzywa do przestrzegania praw człowieka na Węgrzech. Wśród rekomendacji znalazły się m. in. rozpatrywanie wniosków azylowych zgodnie z przepisami prawa międzynarodowego. Mijatović wskazuje, że na tym polu jest szczególnie dużo do poprawy, ponieważ obecnie Budapeszt odrzuca wnioski z automatu. Dochodzi także do nieprawidłowego traktowania migrantów, w tym dzieci poprzez ograniczanie dostępu do żywności. Rada Europy wzywa Węgry do zniesienia obowiązywania tzw. ustaw kryzysowych – wprowadzonych w szczycie fali migracji z 2015 r. – które nie przystają do rzeczywistości, gdy raptem 670 osób złożyło w ubiegłym roku wniosek o azyl.

Grupa Wyszehradzka w UE: Nie przeszkadza, ale nie pomaga

W ostatnim czasie zmalały obawy Niemiec o to, że Grupa Wyszehradzka stanie się mniejszością blokującą wielu unijnych posunięć. Co więcej, niemieccy analitycy i politycy próbują znaleźć nić porozumienia między Berlinem a państwami wyszehradzkimi. Nie zapominają jednak o istniejących różnicach, pisze …

Przeciwko organizacjom pozarządowym

Komisarz Praw Człowieka podkreśla również inne nadużycia władzy, jak stygmatyzacja, zastraszanie czy kryminalizacja organizacji pozarządowych i obrońców praw człowieka. Mijatović zwraca uwagę, że najnowsze węgierskie przepisy dotyczące organizacji pozarządowych są „niezwykle niejasne” i mają na celu jedynie sparaliżowanie ich działania i pozyskiwania funduszy. Mijatović zwraca uwagę na liczne przypadki kampanii oszczerstw wobec organizacji „otrzymujących finansowe wsparcie”.

Autorka raportu ubolewa nad pozycją kobiet w węgierskim społeczeństwie, które często spychane są do pełnienia tradycyjnych ról, bez możliwości rozwijania własnych karier. Pani komisarz podkreśla także „zaskakująco niską” reprezentację kobiet w węgierskiej klasie politycznej. Innym problemem jest wysoki odsetek młodych Węgrów powyżej 15. roku życia, którzy doświadczyli przemocy fizycznej lub seksualnej. Mijatović zarekomendowała na tym polu ratyfikację Konwencji Stambulskiej w sprawie przemocy wobec kobiet lub wprowadzenie prawnej definicji gwałtu.

Francja i Niemcy naciskają na Polskę i Węgry w sprawie praworządności

We wtorek unijni ministrowie ds. europejskich ponownie omawiali kwestie praworządności w Polsce i na Węgrzech. We wspólnym oświadczeniu francusko-niemieckim znalazła się propozycja nowego wysłuchania w tej sprawie już po majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego.
 

Ponad 10 państw członkowskich, które wzięły udział …

Kontrowersje wokół sądownictwa

Raport krytykuje także niezależność systemu sądownictwa, podważona reformą z 2010 r. Pani Komisarz uważa, że mianowanie sędziów przez Parlament oraz coraz to nowe ograniczenia, budzą wiele wątpliwości odnośnie niezależności judykatywy. Należy jednak przypomnieć, że węgierski rząd wprowadził pewne zmiany po krytyce ze strony Komisji Europejskiej czy Weneckiej.

Węgry odpowiedziały w 18 stronicowym piśmie, w którym podkreśliły wypełnienie wszystkich swoich międzynarodowych zobowiązań dotyczących ochrony praw człowieka oraz osób ubiegających się o azyl. Zdaniem Ministerstwa Spraw Zagranicznych – skąd pochodzi odpowiedź – utrzymanie tzw. ustaw kryzysowych jest konieczne przez wzgląd na sytuację na Bałkanach.

Viktor Orbán w Białym Domu

Węgierski premier Viktor Orban po raz pierwszy od 1998  r. złożył wizytę w Białym Domu. Celem spotkania było „pogłębienie wzajemnej współpracy na wielu płaszczyznach”. Tymczasem hiszpański dziennik „El Pais” dotarł do listu amerykańskiej administracji, w którym USA informują UE, że …

 

Więcej informacji:

COUNCIL OF EUROPE – REPORT ON HUNGARY