Rada Europy: Chorwatka nową sekretarz generalną

Nowa sekretarz generalna Rady Europy, Marija Pejčinović Burić / Zdjęcia via twitter @coe

Trwające od poniedziałku posiedzenie Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy zostało zdominowane przez przywrócenie Rosji do grona pełnoprawnych członków organizacji. Wczoraj na znak protestu członkowie siedmiu delegacji, w tym Polski, opuścili posiedzenie Zgromadzenia. Tymczasem nie mniej ważnym punktem obrad był wybór nowego sekretarza generalnego.

 

 

Marija Pejcinovic Buric będzie drugą kobietą w historii na tym stanowisku po Francuzce Catherine Lalumière (1989-1994) oraz drugą pełniącą wysoką funkcję w organizacjach powiązanych z Radą Europy. Od 2018 r. Bośniaczka Dunja Mijatović jest komisarzem Praw Człowieka RE. Chorwatka pokonała ustępującego belgijskiego ministra spraw zagranicznych Didiera Reyndersa. Do wyłonienia nowego sekretarza generalnego organizacji wystarczyła jedna tura głosowania. Za chorwacką wicepremier i minister spraw zagranicznych zagłosowało 159 spośród 268 członków Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (ZPRE). Kadencja Burić rozpocznie się 1 października po dziesięciu latach rządów dotychczasowego sekretarza, Norwega Thorbjorna Jaglanda. Drugim ze środowych wydarzeń dnia jest protest 7 narodowych delegacji, które opuściły obrady ZPRE z powodu przywrócenia Rosji pełni praw członkowskich. 

Rada Europy krytykuje Węgry za nieludzkie traktowanie migrantów

Rząd premiera Viktora Orbana jest oskarżony o łamanie praw człowieka, ksenofobię, nieprzestrzeganie praworządności oraz ograniczanie wolności. Rada Europy wzywa do pilnego zajęcia się naruszeniami.
 

 

Na Węgrzech istnieje pilna potrzeba zajęcia się naruszeniem praw człowieka i brakiem poszanowania praworządności – zarówno w …

Kim jest nowa sekretarz?

Chorwacka prasa komplementuje świeżo wybraną sekretarz generalną RE. Media chwalą ją za profesjonalizm i pracowitość. Pejčinović Burić jest z wykształcenia ekonomistką. Ukończyła także studia europejskie w Kolegium Europejskim w Natolinie. Od 2000 r. pracuje w chorwackiej dyplomacji, piastując rozmaite wysokie stanowiska. Była m.in. członkiem zespołu negocjonującego akcesję Chorwacji do UE. 

Od czerwca 2017 r. pełni funkcję ministra spraw zagranicznych, a także wicepremiera w rządzie Andreja Plenkovica, którego jest bliską współpracowniczką. Oboje postrzegani są jako liberałowie w rządzącej Chorwackiej Wspólnocie Demokratycznej (HDZ) – partii chadeckiej, należącej do Europejskiej Partii Ludowej. 

Nowa sekretarz generalna powiedziała tuż po wyborze, że podczas swojej kadencji będzie „zachęcać państwa członkowskie do większego dialogu w celu osiągnięcia celów organizacji, jakimi są pokój i dobrobyt w Europie”. Burić zamierza szczególną uwagę poświęcić wszelkim przejawom dyskryminacji, szczególnie kobiet i dzieci.

(Nie)Feministyczna polityka zagraniczna

Odsetek kobiet w polityce zagranicznej i dyplomacji europejskiej wzrasta, jednak wciąż zajmują one głównie stanowiska niższego i średniego szczebla – mniej decyzyjne i gorzej opłacane. Nic nowego pod słońcem – już w 1976 r. prof. Robert Putnam nazwał to zjawisko …

Kontrowersje wokół Rosji

We wczorajszych obradach ZPRE nadal kontynuowana była sprawa powrotu Rosji do RE. Członkowie ZPRE przegłosowali we wtorek wczesnym rankiem przywrócenie Rosji pełnych praw członkowskich. Decyzja wzbudziła liczne protesty krajowych delegacji, w tym m.in. polskiej. Ukraina już we wtorek na znak protestu zawiesiła udział w pracach RE.

Natomiast wczoraj delegacje Polski, Estonii, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Gruzji i Słowacji na znak protestu opuściły ZPRE, opowiadając się przeciwko przywróceniu Moskwy na forum organizacji. Kontrowersje budzi postawa Rosji: łamanie praw człowieka wobec własnych obywateli, aneksja Krymu – będąca przyczyną wykluczenia delegacji Rosyjskiej z prac ZPRE w 2014 r. – oraz zaangażowanie Moskwy w trwający na wschodniej Ukrainie konflikt zbrojny.

Rosja ponownie z pełnym członkostwem w Radzie Europy

Po prawie pięciu latach nieobecności w związku z aneksją Krymu w 2014 r. rosyjscy parlamentarzyści będą mogli ponownie zasiąść – ku wielkiemu rozczarowaniu Kijowa – w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy.
 

Decyzja zapadła chwilę przed 1 w nocy 25 czerwca po 9 godzinach gorących …

Utworzona w 1949 r. Rada Europy jest główną paneuropejską organizacją zajmują się obroną i promowaniem praw człowieka, podstawowych wolności, demokracji i praworządności. RE zajmuje się także szeregiem kluczowym problemów społecznych, takich jak wykluczenia społeczne, nietolerancja rasowa i narodowa, przemoc wobec kobiet, prawa dzieci i innymi. RE nie jest instytucjonalnie związana z UE. Należy do niej 47 państw, w tym m.in. Turcja.