Przygotowania Polski na wypadek “twardego” brexitu

Posiedzenie Rady Ministrów, źródło Adam Guz KPRM

Posiedzenie Rady Ministrów, źródło Adam Guz KPRM

Rząd przyjął wczoraj projekty trzech ustaw przygotowujących kraj na wypadek “twardego” brexitu, a także uchwałę ws. działań na rzecz obywateli i przedsiębiorców “w sytuacji bezumownego wyjścia Wielkiej Brytanii z UE”.

 

Pierwszy projekt określa zasady pobytu w Polsce brytyjskich obywateli, drugi – prowadzenia działalności przez “niektóre podmioty rynku finansowego z Wielkiej Brytanii”, a trzeci uznawania kwalifikacji zawodowych. Rządowa uchwała  przedstawia natomiast „rządowe inicjatywy legislacyjne, działania organizacyjne oraz informacyjno-pomocowe dla obywateli i przedsiębiorców w sytuacji bezumownego wyjścia Wielkiej Brytanii z UE”.

Brexit: Co dalej?

Odrzucenie przez Izbę Gmin projektu umowy brexitowej między Wielką Brytanią a Unią Europejską skomplikowało proces opuszczania przez Brytyjczyków UE. Istnieje teraz kilka – mniej lub bardziej prawdopodobnych – scenariuszy.
 
1. Brexit bez umowy, czyli tzw. no-deal brexit
To bardzo prawdopodobny rozwój wydarzeń. …

Po pierwsze ochrona praw Brytyjczyków

Pierwszy z przyjętych na wtorkowym (5 marca) posiedzeniu rządu projekt reguluje zasady pobytu w Polsce obywateli Wielkiej Brytanii i ich rodzin. Zakłada on, że mieszkający w naszym kraju Brytyjczycy będą mieli czas na złożenie wniosków o zezwolenie na pobyt do końca przyszłego roku. Szacuje się, że nowe przepisy obejmą ok. 6 tys. mieszkających w Polsce obywateli Zjednoczonego Królestwa, którzy po brexicie stracą status obywateli UE.

Ustawa, która ma obowiązywać już od 30 marca 2019 r., wychodzi naprzeciw deklaracji UE o zapewnieniu ochrony praw Brytyjczyków w państwach unijnych, w której podkreślono, że obywatele UE w Zjednoczonym Królestwie również nie powinni  ponosić negatywnych konsekwencji bezumownego brexitu.

Centrum Informacyjne Rządu podkreśliło, że – w związku z politycznym zobowiązaniem premierów Mateusza Morawieckiego i Theresy May do zapewnienia ochrony praw Polaków w Wielkiej Brytanii – priorytetem rządu w ramach przygotowań do brexitu jest „udzielenie tożsamych gwarancji dla Brytyjczyków w Polsce”.

Polsko-brytyjskie konsultacje międzyrządowe pod znakiem brexitu

Szefowa brytyjskiego rządu Theresa May powtórzyła wczoraj (20 grudnia) zapewnienie, że Polacy na Wyspach są mile widziani i ich sytuacja po brexicie nie będzie gorsza niż obecnie. W czwartek w Londynie odbyły się trzecie, polsko-brytyjskie konsultacje międzyrządowe.

Rząd zapewnia przy tym, że polska administracja już przygotowuje się do tego również organizacyjnie. Trwa bowiem “kadrowe wzmacnianie” w urzędach wojewódzkich i Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, odpowiedzialnych za rozpatrywanie wniosków o zezwolenia na pobyt.

Zabezpieczenie interesów

„Równoległym celem jest stworzenie rozwiązań pomostowych dla polskich przedsiębiorców i konsumentów pozwalających na płynne dostosowanie się do nowych warunków współpracy z partnerami brytyjskimi” – głosi komunikat CIR.

Dlatego też kolejny przyjęty projekt dotyczy zasad prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego z Wielkiej Brytanii.

Ma on zabezpieczać “interesy klientów instytucji finansowych z siedzibą w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Zjednoczone Królestwo) lub Gibraltarze i wykonujących działalność w Polsce – w przypadku wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej bez zawarcia umowy”. Chodzi przede wszystkim o banki i instytucje ubezpieczeniowe, które mają tam swoje siedziby.

Rada Ministrów przyjęła również projekt regulujący niektóre sprawy związane z uznawaniem kwalifikacji zawodowych. Ten projekt – przedłożony przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego – przewiduje możliwość uznawania w Polsce kwalifikacji zawodowych nabytych w Zjednoczonym Królestwie przez obywateli polskich i obywateli innych państw członkowskich UE w przypadku twardego brexitu.

Polityczne zobowiązania

Rada Ministrów przyjęła też, przedstawioną przez MSZ, uchwałę, w której przedstawia “rządowe inicjatywy legislacyjne, działania organizacyjne oraz informacyjno-pomocowe dla obywateli i przedsiębiorców w sytuacji bezumownego wyjścia Wielkiej Brytanii z UE”. W komunikacie zaznaczono, że przygotowania na wypadek bezumownego brexitu „trwają od wielu miesięcy i są na zaawansowanym etapie”.

Rząd podkreśla jednak, że “preferowanym scenariuszem” w dalszym ciągu jest  poprzedzone umową wyjście Wielkiej Brytanii z UE, nad którym wciąż trwają prace. “Jednak – tłumaczy CIR –  w związku z dynamiką polityczną, działania przygotowawcze na każdy scenariusz zostały zintensyfikowane”. Zwraca także uwagę, że działania podejmowane na poziomie krajowym stanowią uzupełnienie działań przygotowawczych prowadzonych na poziomie wspólnotowym.

Wielka Brytania: Przygotowania na wypadek brexitu bez umowy

Rząd brytyjski wzmaga przygotowania na wypadek opuszczenia Unii Europejskiej bez umowy rozwodowej. Wśród planów znalazło się m.in. postawienie w stan gotowości oddziału wojska, który miałby szybko rozwiązywać ewentualne kłopoty logistyczne i transportowe.
 
Do brexitu zostało równo 100 dni. Wielka Brytania opuści …