Prof. Adam Bodnar: Karta Praw Podstawowych to nie jest zwykła umowa

„Karta Praw Podstawowych to nie jest kolejna umowa międzynarodowa. Karta ma taką samą siłę i wagę jak traktaty unijne. Skoro przenieśliśmy wykonywanie niektórych kompetencji państwa na poziom unijny to prawa człowieka w tym zakresie również muszą być chronione.” Tak prof. Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, tłumaczył w rozmowie z Karoliną Zbytniewską znaczenie Karty dla obywateli UE.

 

Z okazji 20-lecia podpisania Karty Praw Podstawowych UE Karolina Zbytniewska, redaktor naczelna EURACTIV.pl, zaprosiła prof. Adama Bodnara do rozmowy, w której opowiada on o praktycznych możliwościach wykorzystania Karty do ochrony praw podstawowych obywalteli.

 

 

„Niezależnie od życzeń tych czy innych polityków, naturalnym procesem jest to, że integracja europejska z roku na rok jest coraz głębsza. Karta Praw Podstawowych wyznacza standardy dla wszystkich instytucji unijnych ale i dla państw kiedy wykonują komptenencje dzielone” – podkreślał Rzecznik Praw Obywatelskich.