25 lat Polski w Radzie Europy

dar dla RE w 25-lecie członkostwa Polski

prezydent.pl

Polska wróciła do Europy poprzez Solidarność – przypomniał wczoraj (16 listopada) prezydent Andrzej Duda w czasie obchodów 25-lecia polskiego członkostwa w Radzie Europy. Podczas  uroczystości w Strasburgu dodał, że idea tego „największego na świecie ruchu społecznego” powinna przyświecać całej wspólnocie europejskiej.

 

Rada Europy jest instytucją oddzielną od Unii Europejskiej. Zajmuje się kwestiami ochrony praw człowieka, współpracą demokratyczną oraz kulturalną na kontynencie europejskim.

Członkostwo w Radzie Europy powrotem Polski do państw Zachodu

„Wstąpienie to (do RE) było dla nas wtedy znakiem wolności, znakiem powrotu, podkreślam: powrotu, do rodziny krajów europejskiego – w pełnym tego słowa znaczeniu – kręgu kulturowego, do krajów Zachodu, ale przede wszystkim do krajów demokratycznych, krajów wolnych” – powiedział Andrzej Duda na spotkaniu z Komitetem Delegatów Ministrów w Radzie Europy. Prezydent podkreślił, że „Polacy zawsze mieli wolność w sercu”, ale ta wolność w kraju nie zawsze istniała w sensie instytucjonalnym i prawnym, a wróciła dopiero po 1989 r. Przypomniał, że Rada Europy uznała Polskę jako państwo wolne i demokratyczne dopiero po powszechnych, demokratycznych wyborach do parlamentu.

Solidarność pomnikiem i symbolem „gigantycznej polskiej wspólnoty”

„Zmiana, której wtedy dokonywaliśmy i której – mam poczucie – cały czas dokonujemy, przemiana Polski w państwo dostatnie, rzeczywiście w pełni suwerenne, wolne, niepodległe, ona właśnie pod takimi hasłami przebiegała: wolności, suwerenności, niepodległości, ale także – co bardzo ważne – Solidarności. Bo Solidarność była, jest i – wierzę w to głęboko – będzie dla nas, Polaków, takim pomnikiem i wielkim symbolem” – powiedział Duda. Przypomniał, że w tym ruchu społecznym i „gigantycznej polskiej wspólnocie” uczestniczyło 10 milionów Polaków, a symbolem tego ruchu w latach 80. są tablice z 21 postulatami komitetu strajkowego wypisanych na drewnianych tablicach w stoczni gdańskiej. „To są tak naprawdę postulaty, które wyrażają dzisiejsze wolności europejskie, te najbardziej podstawowe” – podkreślił Andrzej Duda.

Repliki tych tablic w darze dla RE polski prezydent wręczył sekretarzowi generalnemu RE Thorbjørnowi Jaglandowi.

Jagland: Silny wpływ Solidarności na jednoczenie Europy

Również Jagland w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na ścisłe powiązania historii Polski z historią Europy i rolę naszego kraju w obaleniu komunizmu. Przyznał, że Solidarność i jej aspiracje do wolności i demokracji miały silny wpływ na historyczny proces tworzenia zjednoczonej Europy. Sekretarz RE podkreślił, że skok Lecha Wałęsy na teren Stoczni Gdańskiej był „pierwszym atakiem na mur dzielący Berlin, dzielący Niemcy, dzielący Europę i cały świat”. „Mur upadł, a zaczęło się to w Gdańsku” – podkreślił.

Jagland zauważył, że obecnie Polska jest aktywnym i szanowanym członkiem Rady Europy. Przypomniał też, że od 1991 r. Polska ratyfikowała większość konwencji RE.

Sekretarz RE podkreślił także, że Rada wspiera wszystkie państwa członkowskie w budowie stabilnego systemu prawnego i konstytucyjnego oraz silnych instytucji demokratycznych. „Nawet w tych momentach, kiedy się nie zgadzamy, doceniamy możliwość bycia otwartym i uczciwym wobec krajów członkowskich, tak jak one są otwarte i uczciwe wobec nas” – zapewnił Jagland.

W ostatnich miesiącach sekretarz RE niejednokrotnie starał się przyczynić do rozwiązania przedłużającego się konfliktu wokół polskiego Trybunału Konstytucyjnego Dodał, że podczas spotkania prezydent Andrzej Duda zapewnił go o mocnym przywiązaniu Polski do europejskich wartości i standardów.

>> Czytaj więcej o działaniach Jaglanda ws. konfliktu TK

Na zakończenie wizyty w Strasburgu polski prezydent spotkał się z prezesem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Guido Raimondim.