Polskie MSZ krytykuje Komisję Europejską za brak woli dialogu

Szef MSZ Witold Waszczykowski

MSZ, minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski

Polskie MSZ zarzuca Komisji Europejskiej brak woli prowadzenia dialogu o charakterze prawnym. Oceniając środową odpowiedź KE na list ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego do wiceszefa Komisji Fransa Timmermansa resort stwierdził wczoraj (10 sierpnia), że jest ona utrzymana „na wysokim stopniu ogólności” i nie rozwiewa wskazywanych przez Polskę wątpliwości, a „tym samym nie przyczynia się do poprawy efektywności dialogu z Komisją”.

 

Tydzień temu minister Witold Waszczykowski wysłał do Fransa Timmermansa list, w którym zwrócił się o doprecyzowanie zaleceń KE z 26 lipca ws. praworządności w naszym kraju.

Timmermans: Polska łamie prawo europejskie

Komisja Europejska wypowiedziała się w sprawie stanu praworządności w Polsce po dwóch wetach Andrzeja Dudy: KE wysyła rekomendacje i wstrzymuje się z uruchomieniem art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej.
 

Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans wystąpił dziś (26 lipca) na konferencji …

MSZ: KE odpowiada schematycznie i powtarza argumenty

W środę (9 sierpnia) Komisja poinformowała, że odpowiedziała na list szefa polskiej dyplomacji, a dzień później MSZ wydało komunikat, w którym „z ubolewaniem” stwierdza m.in., że KE „nie odnosi się do szczegółów czy analizy o charakterze prawniczym, a jej schematyczne odpowiedzi, zawarte w piśmie Fransa Timmermansa z dnia 8 sierpnia 2017 r., co do zasady powtarzają argumentację Komisji Europejskiej o zagrożeniu praworządności w Polsce wykorzystaną w poprzednich pismach Komisji Europejskiej”.

MSZ zapowiedziało także, że ponownie zwróci się do Komisji z prośbą o przedstawienie szczegółowych wyjaśnień dotyczących problemów zawartych w liście szefa polskiej dyplomacji z zeszłego piątku. Waszczykowski zwrócił się w nim o „wyjaśnienie i doprecyzowanie” wielu kwestii dotyczących przekazanych Polsce zaleceń. Prosi jednocześnie o „niezwłoczne odniesienie się przez Komisję” do pytań i wątpliwości strony polskiej, w celu umożliwienia jej „udzielenie rzetelnej odpowiedzi, w ramach efektywnego dialogu”. Te pytania i wątpliwości dotyczą przede wszystkim rozpoczętej przez PiS reformy sądownictwa.

Tekst komunikatu MSZ TUTAJ

Timmermans zapewnia, że KE jest nastawiona na „skuteczny dialog”

We wtorkowej (8 sierpnia) odpowiedzi KE na list Waszczykowskiego sprzed tygodnia, którą upubliczniła PAP, Timmermans zapewnił m.in., że „Komisja, podobnie jak władze polskie, jest nastawiona na skuteczny dialog”. Podkreślił też, że czeka na odpowiedź władz polskich na zalecenie KE i ponowił zaproszenie na spotkanie w Brukseli „w celu omówienia przedmiotowych kwestii”.

W odpowiedzi na zastrzeżenia szefa polskiego MSZ, że nie ma „podstawy prawnej do regulowania w prawie UE ustroju i organizacji wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich” wiceszef KE zwrócił uwagę, że praworządność jest „jedną ze wspólnych wartości wymienionych w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE)”. Timmermans zauważył też, że ten sam traktat – w art. 19 ust. 1 – mówi też o wymogu niezależności sądownictwa.

Zapewnił przy tym, że Komisja „nie kwestionuje twierdzenia, że do wypowiedzi odnoszących się do sądownictwa ma zastosowanie zasada wolności wypowiedzi”. Podkreślił jednak, że publiczne wypowiedzi władz krajowych podważające zaufanie do sądów i ich legitymację, są sprzeczne z zasadą lojalnej współpracy między organami państwa, którą Komisja Wenecka wskazuje jako warunek wstępny demokratycznego państwa opartego na zasadzie praworządności.

Wiceprzewodniczący KE odniósł się również do zastrzeżeń szefa polskiej dyplomacji dotyczących stanowiska Komisji ws. zawetowanej przez prezydenta nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Timmermans wyjaśnił, że obawy KE dotyczą niekorzystnego wpływu nowych przepisów na niezależność Rady, zwłaszcza zwiększenia wpływu Sejmu kosztem wpływu środowiska sędziowskiego. Argumentował, że zgodnie z „ugruntowanymi standardami europejskimi” KRS powinna składać się co najmniej w połowie „z sędziów wybranych przez ich przedstawicieli spośród sędziów wszystkich szczebli i z poszanowaniem zasady pluralizmu wewnątrz wymiaru sprawiedliwości”.