Polska odpowiada Komisji Europejskiej

Parlament Europejski

Polska przesłała odpowiedź na – jak podkreślono w komunikacie MSZ – „niewiążące uzupełniające Zalecenie z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie praworządności w Polsce”. Wydając te zalecenia Komisja Europejska wyraziła oczekiwanie, że polskie władze odpowiedzą na nie w ciągu dwóch miesięcy. Ten termin mija właśnie dziś.

„Podkreśliliśmy w niej [w odpowiedzi przesłanej KE], że utrwalenie demokratycznego porządku prawnego w Polsce, w tym ustanowienie stabilnych podstaw funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego jest nadrzędnym celem władz polskich, stąd wszelkie sugestie usprawniające działania sądu konstytucyjnego przyjmowane są z otwartością” – głosi dokument umieszczony wczoraj (20 lutego) na stronie internetowej resortu.

Timmermans pogwałcił zasady

MSZ zapewnia, że strona polska przedstawiła w odpowiedzi merytoryczne wyjaśnienia odnoszące się do zastrzeżeń Komisji Europejskiej. Podkreśla jednak, że ostatnie wypowiedzi wiceszefa KE, w których nawołuje inne państwa członkowskie do utworzenia wspólnego frontu z Komisją przeciwko Polsce, są jaskrawym przykładem pogwałcenia zasady obiektywizmu, szacunku dla suwerenności, pomocniczości i tożsamości narodowej, które powinny obowiązywać w dialogu z KE. „Strona Polska odczytuje działania i wypowiedzi Fransa Timmermansa jako motywowane politycznie i służące napiętnowaniu jednego z państw członkowskich” – podkreśla MSZ. „Apelujemy do Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej o zaprzestanie takich działań” – dodaje.

>> Czytaj więcej o ostatnich wypowiedziach Timmermansa ws. Polski

TK ma już właściwe warunki dla normalnego funkcjonowania

MSZ zwraca też uwagę na przyjęte w ostatnich miesiącach ustawy dotyczące funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, które – w ocenie strony polskiej – „w sposób kompleksowy i ostateczny regulują problematykę ustroju i funkcjonowania Trybunału, uwzględniając szereg zaleceń przedstawionych Polsce przez Komisję Wenecką” i są zgodne ze standardami europejskimi dotyczącymi funkcjonowania sądownictwa konstytucyjnego.

W przesłanej odpowiedzi podkreślono zwłaszcza – informuje resort – że powołanie nowego prezesa TK i wejście w życie nowych regulacji prawnych „stworzyło właściwe warunki dla normalnego funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego”. „Strona polska wyraża nadzieję, że od tej pory wszystkie działania Trybunału Konstytucyjnego będą zgodne z obowiązującym prawem” – napisano w komunikacie MSZ. „Strona polska pragnie jednocześnie przypomnieć, że w duchu lojalnej współpracy państwa członkowskiego z Komisją Europejską od ponad roku przekazuje merytoryczne wyjaśnienia dotyczące sytuacji w Polsce” – dodaje resort.

W Polsce nie ma zagrożenia dla praworządności

Według komunikatu ministerstwa w odpowiedzi na zalecenia KE strona polska przyznała, że wokół zasad funkcjonowania TK istniejący spór polityczny, ale kolejny już raz podkreśliła, że nie może to stanowić podstawy „do formułowania twierdzenia, że w Polsce istnieje systemowe zagrożenie praworządności”. „Strona polska ma nadzieję, że wyjaśnienia przedstawione w odpowiedzi na uzupełniające Zalecenie zostaną wnikliwie przeanalizowane przez Komisję Europejską i zostaną przez nią przyjęte ze zrozumieniem” – kończy MSZ.

Pełny tekst komunikatu MSZ TUTAJ

Procedura ochrony praworządności prowadzona wobec Polski już ponad rok

Procedurę ochrony praworządności wobec Polski KE prowadzi od stycznia zeszłego roku. W czerwcu wydała opinię krytyczną wobec polskich władz, a pod koniec lipca opublikowała rekomendacje, zalecając w nich rządowi m.in. opublikowanie wszystkich wyroków TK i zastosowanie się do nich. Pod koniec października polski rząd w odpowiedzi na te zalecenia oświadczył, że są one niezasadne i nie widzi prawnych możliwości ich wdrożenia. 21 grudnia Komisja wydała dodatkowe rekomendacje i wyraziła oczekiwanie, że polskie władze odpowiedzą w ciągu dwóch miesięcy.