Orędzie o stanie Unii Europejskiej #SOTEU2018

Jean-Claude Juncker, źródło Flickr

Jean-Claude Juncker, źródło Flickr

Dzisiaj przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker po raz ostatni wygłosił orędzie o stanie Unii Europejskiej w Parlamencie Europejskim.

Poniżej link do pełnej wersji przemówienia przewodniczącego Komisji Europejskiej w angielskiej wersji językowej

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-speech_en_0.pdf