Nowy schemat działów administracji rządowej

Schemat działów administracji rządowej, źródło KPRM

Schemat działów administracji rządowej, źródło KPRM

“Sprawniejsze działanie, szybsze decyzje, lepsze rozwiązania, tańsze państwo” – napisał wczoraj  na twitterze szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Dołączając do wpisu nowy schemat działów administracji rządowej. Poinformował przy tym, że zostaną utworzone dwa nowe urzędy centralne.

 

Dzień wcześniej premier Mateusz Morawiecki oficjalnie podał skład zrekonstruowanego rządu.

Oficjalny skład rządu Mateusza Morawieckiego po rekonstrukcji 

Premier Mateusz Morawiecki oficjalnie przedstawił wczoraj skład swojego rządu po rekonstrukcji. Formalnie do zmian dojdzie jednak dopiero w przyszłym tygodniu – nowi ministrowie dołączą do Rady Ministrów po powołaniu ich przez prezydenta Andrzeja Dudę.  

Dwa nowe urzędy centralne

“Powstają dwa nowe urzędy centralne: Rządowe Centrum Sportu i Główny Urząd Morski; będą podlegać odpowiednio ministrowi kultury i ministrowi infrastruktury” – powiedział  PAP w czwartek (1 października) Michał Dworczyk. “Jest nowy schemat działów administracji rządowej podlegających poszczególnym ministrom” – dodał.

“Schemat jest uzgodniony w ramach Zjednoczonej Prawicy. Zgodnie z nim będzie wydane rozporządzenie atrybucyjne, które przyporządkuje poszczególne działy konkretnym ministrom oraz będzie zmieniona ustawa o działach” – zapowiedział przy tym szef KPRM. Nie wiadomo jeszcze kto zostanie powołany na stanowiska wiceministrów w poszczególnych resortach, choć niektóre nazwiska juz pojawiły sie w mediach.

Oddzielnie kopalnie, oddzielnie energia

Ze schematu przekazanego przez Dworczyka na twitterze wynika, że kierowane przez wicepremiera Jacka Sasina ministerstwo aktywów państwowych, choć pozostaje odpowiedzialne za aktywa państwowe, to dodatkowo będzie odpowiadać również za gospodarkę złożami kopalnymi. Za energię, gospodarkę wodną, klimat oraz środowisko będzie natomiast odpowiadał  szef resortu klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Sport w kulturze dla Anny Krupki?

W ministerstwie kultury, dziedzictwa narodowego i sportu pojawią się działy „kultura i ochrona dziedzictwa” oraz „kultura fizyczna” – będzie mu podlegał nowy urząd centralny: Rządowe Centrum Sportu. Jak dowiedział się Onet – zastępczynią wicepremiera Piotra Glińskiego w rozszerzonym o sport ministerstwie kultury będzie związana z PiS od 15 lat Anna Krupka, zaliczana niegdyś to tzw. aniołków Jarosława Kaczyńskiego, który został w tym rządzie wicepremierem. Po rekonstrukcji rządu to właśnie dotychczasowa wiceminister w likwidowanym resorcie miałaby nadzorować sport. Natomiast obecna minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk miałaby otrzymać inne stanowisko. Jednak według innych mediów, to jednak Dmowska-Andrzejuk będzie w dalszym ciągu odpowiedzialna za tę dziedzinę.

W resorcie edukacji i nauki (utworzone z połączenia dotychczasowego ministerstwa edukacji narodowej z ministerstwem nauki i szkolnictwa wyższego) z kontrowersyjnym ministrem Przemysławem Czarnkiem na czele znajdą się działy „oświata i wychowanie” oraz „szkolnictwo wyższe i nauka”.

Polski rząd: 14 ministerstw, czterech wicepremierów, nowe ministerstwa i ministrowie

Wicepremier Jarosław Kaczyński na czele komitetu ds. bezpieczeńtwa państwa, Jarosław Gowin w randze wicepremiera szefem resortu rozwoju i pracy, nowym ministrem edukacji i nauki Przemysław Czarnek, a rolnictwa – Grzegorz Puda – wynika z nieoficjalnych informacji o nowym składzie rządu. 

Rozwój regionalny w strukturze rządu wymusza UE

Minister finansów Tadeusz Kościński obejmie jeszcze jeden resort: funduszy i polityki regionalnej. Będzie więc odpowiedzialny nie tylko za budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, ale także za fundusze (w tym fundusze UE) i rozwój regionalny. Za ten drugi resort który miał być w ramach rekonstrukcji zlikwidowany – ale unijne prawo wymaga, żeby takie ministerstwo znajdowało się w strukturze rządu – odpowiedzialna będzie w randze wiceministra Małgorzata Jarosińska-Jedynak, dotychczasowa minister likwidowanego resortu.

Gróbarczyk wiceministrem infrastruktury?

Z informacji przekazanej przez Dworczyka wynika, że za najwięcej działów, bo aż sześć: łączność, transport, żeglugę śródlądową, gospodarkę morską oraz rybołówstwo – w tym Główny Urząd Morski – będzie odpowiadał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Według Onetu szef likwidowanego resortu gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk zostanie prawdopodobnie wiceministrem infrastruktury i będzie nadzorował rybołówstwo oraz powstający  Główny Urząd Morski.

W resorcie rozwoju, pracy i technologii wicepremiera Jarosława Gowina będą cztery działy: „budownictwo”, „gospodarka”, „turystyka” oraz „praca”. Taka sama liczba działów: „rolnictwo”, „rozwój wsi”, „rynki rolne” oraz „lasy państwowe” będzie w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi, gdzie szefem został Grzegorz Puda. Wiceministrem, pełnomocnikiem rządu ds. leśnictwa i łowiectwa będzie w tym resorcie wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego PiS (jako przedstawiciel Solidarnej Polski) Edward Siarka.

Natomiast w ministerstwie spraw wewnętrznych i administracji, kierowanym przez Mariusza Kamińskiego znajdą się trzy działy: „administracja publiczna”, „sprawy wewnętrzne” oraz „wyznania religijne i mniejszości”. Dwa działy: „rodzina” oraz „zabezpieczenie społeczne” będą w ministerstwie rodziny i polityki społecznej (resort zubożony o dział “praca” przekazany do resortu wicepremiera Gowina), którym w dalszym ciągu kierować będzie Marlena Maląg.

Rekonstrukcja rządu: Redukcja o połowę czy tylko kosmetyczne poprawki?

Połączone ministerstwa: edukacji i szkolnictwa wyższego, klimatu i środowiska, do tego likwidacja Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Gospodarki Morskiej oraz Ministerstwa Sportu, to elementy kolejnego podejścia do planowanej na koniec września rekonstrukcji rządu. 

Wiceministrem sprawiedliwości dotychczasowy minister środowiska

Tylko jeden dział znajdzie się w MSZ, którym kieruje Zbigniew Rau – „sprawy zagraniczne”, w MON pod kierownictwem Mariusza Błaszczaka – „obrona narodowa”, a także w ministerstwie zdrowia, gdzie szefem jest Adam Niedzielski – „zdrowie”. Tylko jeden dział – „sprawiedliwość” – będzie również w resorcie sprawiedliwości, na którego czele niezmiennie pozostaje minister, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Wiceszefem tego resortu zostanie ponownie (był tam już wiceministrem w latach 2017-18) rekomendowany przez Solidarną Polskę dotychczasowy szef likwidowanego ministerstwa środowiska Michał Woś.

Zmiany w KPRM

Natomiast w Kancelarii Premiera będzie dział „informatyzacja” oraz „członkostwo RP w UE”, za który odpowiadał będzie w dalszym ciągu minister ds. europejskich Konrad Szymański. Ministrami pozostają tam również szef KPRM Michał Dworczyk oraz przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów i sekretarz RM Łukasz Schreiber.

Natomiast nowymi ministrami bez teki w KPRM będą: reprezentujący Porozumienie Michał Cieślak (ds. rozwoju samorządu terytorialnego) oraz – z rekomendacji Solidarnej Polski – dotychczasowy wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik.