Nowy rząd w Czechach: druga próba Andreja Babisa

Premier Czech Andrej Babis, źródło Flickr

Premier Czech Andrej Babis, źródło Flickr

Prezydent Czech Milos Zeman, który wczoraj (5 czerwca) ponownie mianował Andreja Babiša na premiera, liczy na utworzenie nowego rządu jeszcze w tym miesiącu. Szefowi centroprawicowego ruchu ANO za pierwszym razem udało się sformować jedynie rząd mniejszościowy, który nie otrzymał wotum zaufania.

 

Mimo to gabinet ruchu ANO, który zdobył najwięcej głosów w październikowych wyborach parlamentarnych, w dalszym ciągu pracuje jako rząd w stanie dymisji.

Kontrowersyjna współpraca z komunistami

W swoim drugim podejściu Andrej Babiš próbuje utworzyć gabinet złożony z przedstawicieli swojej partii i Czeskiej Partii Socjaldemokratycznej (CSSD). Ostatecznie o udziale CSSD w koalicji zadecyduje trwające obecnie wewnątrzpartyjne referendum, ale oczekuje się pozytywnego wyniku głosowania w tej sprawie. Na bezwzględną większość w parlamencie premier liczy w związku z oczekiwanym wsparciem posłów Komunistycznej Partii Czech i Moraw (KSCM). Jednak planowana współpraca z komunistami budzi kontrowersje.

Opór Czechów

W Pradze i innych dużych czeskich miastach we wtorek odbyły się demonstracje przeciwko planom premiera. Tysiące Czechów wyrażało tam sprzeciw wobec udziału komunistów w sprawowaniu władzy, ale również wobec Babiša jako premiera, w związku z podejrzeniami o jego współpracę z komunistycznym Bezpieczeństwem Państwowym (StB) oraz o wyłudzenie unijnych funduszy.

Na zarzut rządzenia przy współudziale KSCM Babiš przypomniał, że „przy wsparciu komunistów byli wybrani (przez obie izby parlamentu) prezydenci [Vaclav] Havel i [Vaclav] Klaus„.

Nowy rząd jeszcze w czerwcu?

Prezydent Milos Zeman zwrócił się wczoraj do Babiša o przedstawienie mu listy kandydatów na ministrów “w odpowiednim czasie” tak, żeby mógł się z nimi zapoznać. Życzył mu też, żeby tym razem udało mu się uzyskać wotum zaufania. Prezydent nie wykluczył mianowania nowego rządu pod koniec czerwca i dodał, że w lipcu oczekuje głosowania nad wotum zaufania.

Zeman mianował Babiša szefem rządu jeszcze przed wyznaczonym za tydzień (14 czerwca) zakończeniem referendum w CSSD. Prezydent zrezygnował w ten sposób ze stawianego wcześniej warunku, czyli zobowiązania premiera do przedstawienia mu gwarancji uzyskania większości w Izbie Poselskiej jeszcze przed drugą nominacją.

Babiš: Będę walczyć o lepsze życie obywateli

Na konferencji prasowej po nominacji Babiš obiecał forsowanie czeskich interesów narodowych na forum UE, zwalczanie korupcji i marnotrawstwa oraz działania na rzecz usprawnienia państwa. “Będę wysłuchiwać obywateli i będę walczyć o ich lepsze życie” – zapewnił Babiš. “I będę wypełniać przedwyborcze obietnice” – dodał premier.