Nowy rząd jeszcze w tym tygodniu, a exposé premiera – w przyszłym? 

Warszawski Belweder, źródło wikipedia By Bartosz MORĄG - Praca własna, CC BY-SA 3.0

Warszawski Belweder, źródło wikipedia By Bartosz MORĄG - Praca własna, CC BY-SA 3.0

Dziś przed południem prezydent Andrzej Duda desygnuje Mateusza Morawieckiego na premiera i powierzy mu misję tworzenia rządu.

 

Spotkanie Andrzeja Dudy, Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego w Belwederze zakończyło się po północy po ponad czterogodzinnych konsultacjach.

Rozmowy ws. nowego rządu i planu jego pracy w pierwszych miesiącach

Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski zapowiadał w środę (13 listopada), że dziś prezydent desygnuje Mateusza Morawieckiego na premiera, jutro powoła nową Radę Ministrów, a we wtorek szef rządu wygłosi exposé. Przekazał także, że głównym tematem środowych rozmów będą kwestie dotyczące podziału obowiązków w ramach nowej struktury rządu. Prezydencki minister podkreślił przy tym, że chodzi nie tylko o kwestie personalne, bo planowane są także zmiany w podziale resortów i zostaną utworzone nowe ministerstwa.

“Prezydent chce z premierem i z liderem większości parlamentarnej przedyskutować kwestie strukturalne, podziału kompetencji pomiędzy nowych ministrów, a także kwestię stanowisk nieobsadzonych, w tym ministra sportu i wiceministrów” – powiedział minister Szczerski. Dodał, że tematem rozmowy będą też plany rządu na pierwsze miesiące pracy.

Przypomniał ponadto, że konsultacje z prezydentem ws. nowego rządu toczyły się już wcześniej. “Teraz te rozmowy są już na tyle zaawansowane, że to powinno być już spotkanie konkluzywne, zamykające proces formowania rządu” – poinformował szef gabinetu prezydenta.

Skład nowego rządu znany od piątku

Kandydatów do nowego rządu Mateusz Morawiecki przedstawił już w piątek. Jedynym resortem, którego obsady premier jeszcze nie przedstawił jest ministerstwo sportu. Wiadomo natomiast, że rząd ma liczyć 20 resortów, a także że zostaną utworzone nowe ministerstwa, m.in. resort nadzoru właścicielskiego, resort zarządzania funduszami i resort klimatu. Zlikwidowane zostanie natomiast ministerstwo energii.

We wtorek (12 listopada) w Sejmie Mateusz Morawiecki złożył dymisję swego gabinetu, a wieczorem prezydent uroczyście ją przyjął. Powierzył jednocześnie premierowi pełnienie obowiązków do czasu powołania nowego rządu.

Zgodnie z konstytucją, w ciągu 14 dni od przyjęcia dymisji dotychczasowego rządu musi zostać desygnowany nowy szef rządu i powołany nowy gabinet. Najpóźniej 14 dni od powołania rady ministrów nowy premier wygłasza exposé i składa wniosek o wotum zaufania dla rządu. Udziela go Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.