.Nowoczesna przedstawiła swój program na wybory do Parlamentu Europejskiego

Paweł Pudłowski, Katarzyna Lubnauer, Paweł Rabiej z władz .Nowoczesnej, źródło fb nowoczesna.org

Paweł Pudłowski, Katarzyna Lubnauer, Paweł Rabiej z władz .Nowoczesnej, źródło fb nowoczesna.org

Wejście Polski do strefy euro, wspólna polityka bezpieczeństwa Unii Europejskiej i ustanowienie nowego mechanizmu do monitorowania naruszeń praw w państwach członkowskich UE  to m.in. elementy programu .Nowoczesnej na wybory do Parlamentu Europejskiego.

 

Na konferencji prasowej po sobotnim posiedzeniu  Rady Krajowej tej partii jej szefowa Katarzyna Lubnauer poinformowała, że Rada podjęła ostateczną decyzję o wejściu do Koalicji Europejskiej i przyjęła uchwałę określającą podstawy programowe .N na wybory do Parlamentu Europejskiego.

Wybory do PE odbędą się w Polsce 26 maja.

Wspólne minimum programowe

Lubnauer podkreśliła na konferencji prasowej w Warszawie, że jedną z najważniejszych kwestii dla jej partii jest to, by przyjęte w sobotę podstawy programowe trafiły do wspólnego programu Koalicji Europejskiej. “To są wybory europejskie, w związku z tym trzeba się skoncentrować na tym, jaką mamy wizję Europy, w jakim kierunku Europa ma iść” – zwróciła uwagę liderka .N.

Wielka Koalicja Europejska w Polsce

Liderzy Platformy Obywatelskiej-Koalicji Obywatelskiej, PSL-UED, .Nowoczesnej, SLD i Partii Zieloni podpisali wczoraj deklarację o powołaniu Koalicji Europejskiej. Mają wspólnie – również z Partią Teraz! – wystartować w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego.

.Nowoczesna na wszystkich listach Koalicji Europejskiej

Przyznała także, że nie mniej istotną kwestią dla jej partii jest obecność jej przedstawicieli na listach we wszystkich okręgach wyborczych. Jak tłumaczyła chodzi o “osoby, które pochodzą z .Nowoczesnej, albo które są wspierane przez .Nowoczesną, bo wyznają te same wartości, które możemy zaproponować naszym wyborcom, żeby ich poparli”.

Przymiarki do list Koalicji Europejskiej na wybory do PE

Na listach kandydatów Koalicji Europejskiej w wyborach do PE siedem “jedynek” ma otrzymać PO-KO, a po trzy SLD i PSL-UED. Pozostałe ugrupowania tej koalicji nie dostaną pierwszych miejsc dla swoich członków. Swoje listy układa także nowa koalicja – Lewica Razem.

Europa silna i zdolna do działania

„Chcemy Europy chętnej do działania, obecnej wszędzie tam, gdzie decydują się losy świata” – cytują media przyjętą w sobotę uchwałę programową Rady Krajowej .N. “Nasze gospodarki powinny stać się bardziej konkurencyjne, nasze instytucje bardziej skuteczne, nasze zarządzanie migracjami bardziej spójne, nasza zdolność do reagowania na scenie światowej silniejsza, nasza wspólna odpowiedź na zmiany klimatu i przestępczość transgraniczną skuteczniejsza” – postuluje .Nowoczesna w swoim programie przed wyborami do PE.

Reforma UE

Według Katarzyny Lubnauer “zadaniem na najbliższe lata dla PE, KE i dla wszystkich krajów europejskich” jest kwestia zapewnienia bezpieczeństwa poprzez wspólną politykę bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Nowoczesna postuluje w związku z tym m.in. budowę silnego europejskiego filaru NATO. „Oczekujemy, że Europa zwiększy zakres integracji w polityce obrony i bezpieczeństwa poprzez rozwiązania takie jak PESCO, Europejski Fundusz Obronny, przegląd CARD i Europejska Agencja Obrony” – podkreślono w sobotnim dokumencie. Szefowa .N zaznacza, że podobnym zadaniem jest również bezpieczeństwo energetyczne, czyli – jak tłumaczyła – budowa “powiązań energetycznych, umożliwiających bezpieczeństwo energetyczne Polski i innych państw UE”.

Szczyt B9 w Koszycach: Zagrożeniem bezpieczeństwa imperialne ambicji Rosji

Rzeczywistym zagrożeniem dla bezpieczeństwa naszej części Europy jest powrót imperialnych ambicji Rosji – powiedział prezydent Andrzej Duda w Koszycach na Słowacji podsumowując szczyt szefów państw wschodniej flanki NATO, tzw. Bukaresztańskiej Dziewiątki (B9).

.Nowoczesna domaga się też “większego zaangażowania Parlamentu Europejskiego w decyzje, udzielając mu prawa inicjatywy prawodawczej, oraz większej przejrzystości negocjacji i głosowań w Radzie Europejskiej”. Chciałaby ponadto utworzenia nowego, skutecznego mechanizmu – poza art. 7 Traktatu o UE- który pozwoli “regularnie monitorować naruszenia praw podstawowych, wolności obywatelskich i zasad państwa prawa w krajach członkowskich UE”. W uchwale programowej .Nowoczesnej przed wyborami do PE znalazły się także postulaty związane z ochroną przyrody, walką ze smogiem czy rozwiązywaniem problemów zmian klimatycznych.

Euro w Polsce do 2024 r.

Ponieważ .Nowoczesna przewiduje, że integracja europejska będzie się intensyfikować, przede wszystkim w strefie euro, to od przyjęcia wspólnej waluty zależeć będzie udział Polski w podejmowaniu wspólnotowych decyzji i pełna partycypacja w europejskim budżecie. „Uważamy, że powinno nastąpić to w możliwie szybkim terminie, pozwalającym dobrze przygotować polską gospodarkę, czyli do 2024 roku” – podkreślono w programie ugrupowania.

Europejski Bank Centralny: obecnie żadne z państw – kandydatów nie spełnia wszystkich wymogów wstąpienia do strefy euro

Żadne z siedmiu państw, które zobowiązały się do przyjęcia wspólnej waluty nie spełnia obecnie wszystkich warunków konwergencji. Do tych państw należą: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Polska, Rumunia, Szwecja i Węgry.
 

Według ostatnio przeprowadzonych przez Europejski Bank Centralny (EBC) badań, co prawda wszystkie …

Wzrost gospodarczy, nowe miejsca pracy i wsparcie dla przedsiębiorstw

Partia Katarzyny Lubnauer chce także wspomagać małe i średnie przedsiębiorstwa poprzez ułatwienia w tworzeniu miejsc pracy, zwłaszcza dla ludzi młodych, a także dzięki łatwiejszemu dostępowi do unijnych funduszy dla nowych, innowacyjnych firm w Europie.

Nowoczesna chce wykorzystać szanse płynące z globalizacji w celu generowania wzrostu gospodarczego i zwiększenia zatrudnienia. Uważa przy tym, że to UE powinna promować wolny handel oraz tworzyć obowiązujące w nim standardy globalne, jednocześnie dbając o większą przejrzystość na wszystkich etapach procesu negocjacyjnego.

Unijne ramy prawne dla nowych technologii

„Unia Europejska powinna jako pierwsza stworzyć ramy prawne dla nowych technologii takich jak blockchain, sztuczna inteligencja i innych, które mogą wspomóc zarówno gospodarkę, jak i życie publiczne” – uważa .Nowoczesna. Postuluje przy tym wzmocnienie polskiej gospodarki opartej na wiedzy poprzez inwestycje w badania i innowacje, a także wyposażenie obywateli w umiejętności właściwe dla wyzwań XXI wieku, wypełniając międzypokoleniową lukę w umiejętnościach cyfrowych.

“Unia Europejska musi inwestować w edukację i zbudować ramy prawne dla Europy cyfrowej, która ułatwi życie Polakom i innym obywatelom UE, rozwijając w pełni połączony rynek usług cyfrowych. Chcemy, aby kwalifikacje uzyskane w państwie członkowskim były całkowicie uznawane w innych” – uważa .Nowoczesna. Dodaje, że kluczem do zwiększenia konkurencyjności i produktywności gospodarki UE jest przeznaczanie 3 proc. unijnego PKB na badania i rozwój do roku 2020 oraz uproszczenie postępowań grantowych.

Europejska branża tech jest w stanie konkurować, ale na zasadach fair play

Największe europejskie firmy cyfrowe są świetnie zarządzane, mają globalne ambicje oraz dostęp do wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy mogą pomóc te ambicje zrealizować. Europejski rynek to ponad 500 milionów konsumentów. Wciąż jednak w porównaniu z ekspansją globalną firm technologicznych z USA …

Promowanie równości

W przyjętym w sobotę dokumencie programowym partia Lubnauer zapewnia także, że jest zdeterminowana, by “promować równość płci, wzmocnić pozycję kobiet, aby każdy miał te same prawa i możliwości we wszystkich obszarach życia społecznego, w tym w publicznych procesach decyzyjnych”.

Podkreśla przy tym, że konieczne jest działanie na rzecz równości i ochrony mniejszości, w tym społeczności LGBT+. “W Europie nie może być miejsca dla mowy nienawiści, ani tym bardziej dla przestępstw z nienawiści. Tożsamości regionalne, w szczególności języki regionalne, powinny znaleźć się pod szczególną ochroną UE” – zapisano w uchwale programowej .N.

Nowe prognozy podziału miejsc w Parlamencie Europejskim po wyborach

Parlament Europejski opublikował dziś nowe prognozy podziału miejsc po wyborach w maju 2019. Oparte są na przekrojowych badaniach krajowych.
 

Parlament Europejski opublikował nowy zestaw prognoz swojego składu w następnej kadencji przygotowany w oparciu o krajowe dane z badań …