Nasza polska nierówność płci

Europejski Instytut Równości Płci (EIGE) jest agencją unijną obserwującą stopień równouprawnienia płciowego w Europie. W ramach Indeksu Równości Płciowej 2015 EIGE przedstawiła wczoraj (25 czerwca) dane za 2012 r. (dostępne TUTAJ) porównując je także z poprzednimi pomiarami (lata 2005 i 2010), by pokazać ewolucję praw obu płci w Europie.

Równość jest mierzona na własnej skali EIGE, liczonej od 1 do 100, gdzie jeden oznacza całkowity brak równości, a 100 – pełną równość. Instytut zwraca uwagę na sześć obszarów: pracę, pieniądze, wiedzę, czas, władzę i zdrowie, w których porównuje pozycję mężczyzn i kobiet.

Nieznaczna poprawa

EIGE zwraca uwagę, że „wynik UE poprawił się między 2005 a 2012 r. nieznacznie, z 51,3 do 52,9. Oznacza to, że UE jest jedynie w pół drogi do pełnej równości płciowej” – podkreśla. Komisarz ds. sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci Věra Jourová obiecała, że poświęci resztę swojej kadencji, by poprawić wynik UE w tym zakresie.

Patrząc na indywidualne państwa członkowskie, najlepiej jest w państwach skandynawskich, które wzięły czołówkę Indeksu: Szwecja (74,2), Finlandia (73,7) oraz Dania (70,9). Najgorzej z równouprawnieniem jest w Rumunii (33,7) oraz na Słowacji (36,5).

Nierówny czas wolny

Polska znalazła się poniżej unijnej średniej z wynikiem 43,7, ale nieznacznie poprawił się on od 2005, kiedy wynosił 42,7. Najbardziej wynik Polski zaniża obszar czasu, z którego nasz kraj uzyskał ocenę cząstkową 20,8 (także skala od 1 do 100). Oznacza to, że mężczyźni i kobiety nadal nie są równi w dysponowaniu swoim czasem po pracy.

Prawie trzy czwarte polskich kobiet w wieku produkcyjnym spędza co najmniej godzinę czasu dziennie na gotowaniu, sprzątaniu i innych pracach domowych w porównaniu do 15 proc. mężczyzn. Także 40 proc. kobiet w wieku produkcyjnym spędza co najmniej godzinę dziennie na opiece nad i kształceniem swoich dzieci lub wnuków. Dla mężczyzn ten wskaźnik wynosi niecałe 18 proc. Te dane pokazują, że podział obowiązków domowych cały czas nie jest równo rozłożony między obie płcie. (kk)