MSZ prześle dziś KE odpowiedź na zalecenia ws. praworządności

MSZ-budynek w zieleni

Polskie MSZ zapowiedziało wczoraj (27 sierpnia), że  odpowiedź rządu na zalecenia KE ws. praworządności w Polsce wyśle do Brukseli dziś – poinformowało wczoraj (27 sierpnia) Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

 

„Odpowiedź zostanie wystosowana w poniedziałek, jeżeli data udzielenia odpowiedzi przypada w dzień wolny od pracy, to obowiązującym terminem jest pierwszy roboczy dzień, przypadający po tej dacie” – wyjaśniło PAP biuro prasowe MSZ.

Zalecenia KE ws. ustaw dotyczących sądownictwa

KE wydała zalecenia 26 lipca i dała Polsce miesiąc na odpowiedź. Zalecenia te dotyczą czterech ustaw przyjętych przez polski Sejm, które – zdaniem Komisji – mogą zwiększyć systemowe zagrożenie dla praworządności. Chodzi o ustawę o Sądzie Najwyższym, nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa – obie zawetowane przez prezydenta – nowelizację ustawy o ustroju sądów powszechnych (podpisaną przez prezydenta 25 lipca), a także o ustawę o Krajowej Szkole Sądownictwa (opublikowaną i obowiązującą od 13 lipca).

Procedura praworządności: MSZ ma już wyjaśnienia KE, ale wątpliwości pozostały

Komisja Europejska już w poniedziałek (21 sierpnia) wysłała kolejne wyjaśnienia ws. procedury praworządności do polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Następnego dnia resort oświadczył jednak, że są one niewystarczające, ale zapewnił, że dotrzyma terminu wyznaczonego na odpowiedź.

KE obawia się, że te ustawy „doprowadzą do strukturalnego osłabienia niezależności sądów i niezawisłości sędziów w Polsce oraz będą miały natychmiastowy i znaczny negatywny wpływ na niezależne funkcjonowanie całego sądownictwa”.

KE ws. naruszenia prawa w Polsce

Poza procedurą praworządności 31 lipca KE uruchomiła też wobec Polski postępowanie o naruszenie prawa UE dotyczące ustawy o ustroju sądów powszechnych. Główne obiekcje prawne KE dotyczą dyskryminacji ze względu na płeć. Jest to wynik wprowadzenia odmiennego wieku emerytalnego dla kobiet (60 lat) i mężczyzn (65 lat) sprawujących urząd sędziowski.

Zdaniem KE jest to sprzeczne z art. 157. Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz dyrektywą w sprawie równości płci w dziedzinie zatrudnienia.

Timmermans: Polska łamie prawo europejskie

Komisja Europejska wypowiedziała się w sprawie stanu praworządności w Polsce po dwóch wetach Andrzeja Dudy: KE wysyła rekomendacje i wstrzymuje się z uruchomieniem art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej.
 

Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans wystąpił dziś (26 lipca) na konferencji …