Bezpieczeństwo dziennikarzy: Komisja Europejska apeluje do państw UE

Věra Jourová, KE, Komisja Europejska

Wiceprzewodnicząca KE ds. wartości i przejrzystości Věra Jourová / Zdjęcie: © European Union, 2021, Source: EC - Audiovisual Service, P-051575/00-04 [Christophe Licoppe]

Komisja Europejska zaprezentowała w czwartek (16 września) zalecenia w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa dziennikarzy i pracowników sektora mediów. Wkrótce Komisja Europejska przedstawi przepisy chroniące wolność mediów.

 

 

KE podkreśla, że w ostatnich latach dziennikarze doświadczali coraz większej liczby ataków, w tym zabójstw, a kryzys związany z COVID-19 jeszcze bardziej utrudnił ich pracę, przyczyniając się do spadku dochodów.

Dlatego unijna egzekutywa przyjęła w czwartek oficjalne zalecenia dla rządów wszystkich krajów Unii. „Rozmowy z rodzinami zamordowanych dziennikarzy Daphne Caruany Galizii na Malcie i Jana Kuciaka na Słowacji były najtrudniejszymi momentami mojej poprzedniej kadencji komisarza UE ds. sprawiedliwości. To jeden z najtrudniejszych momentów w moim życiu. Obiecałam im, że będę pracować nad tym, aby wszystko się zmieniło”, powiedziała Vera Jourova, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej.

Tylko w  br. w Unii zamordowano dwóch kolejnych dziennikarzy śledczych – Jorgosa Karaiwaza w Grecji oraz Petera R. de Vries w Holandii.

Grecja: Dziennikarz śledczy zastrzelony przed własnym domem

Wiadomość ta wywołała szok w środowisku dziennikarskim; wiele mediów przerwało nadawanie programu.

Komisja Europejska: wkrótce przepisy chroniące wolność mediów

W 2020 r. w UE doszło do ponad 900 ataków na dziennikarzy. KE apeluje w swoich zaleceniach do państw członkowskich, by stanowczo ścigały wszystkie tego rodzaju przestępstwa, przy pełnym wykorzystaniu obowiązujących przepisów krajowych i europejskich.

Ze statystyk KE wynika, że prawie co trzeci incydent ma miejsce podczas demonstracji. Dlatego Bruksela wzywa władze krajów UE, by usprawniły ochronę dziennikarzy m.in. poprzez wyznaczenie oficerów łącznikowych, którzy informowaliby ludzi mediów o potencjalnych zagrożeniach przed planowanymi protestami lub demonstracjami.

„Oczekujemy, że państwa UE będą energicznie badać i ścigać wszystkie przestępstwa przeciwko dziennikarzom w pełni wykorzystując istniejące ustawodawstwo krajowe i europejskie. Ponadto zachęcamy państwa UE do zaangażowania organów europejskich, takich jak Europol i Eurojust”, powiedziała Jourova.

Wskazała na ryzyko ataków w świecie on-line, które mogą podsycać przemoc fizyczną. Bruksela zaleca władzom krajowym, by wraz z redakcjami i organizacjami dziennikarskimi  Jednym z rozwiązań ma być tworzenie miejsc schronienia, do których – w razie zagrożenia – można by ewakuować dziennikarzy – oraz ewentualnie ich bliskich – zajmujących się m.in. przestępczością zorganizowaną czy korupcją.

Jourova wskazała też na znaczenie miękkich rozwiązań, czyli infolinii, porad prawnych, wsparcia psychologicznego dla zagrożonych dziennikarzy. „Szczególny nacisk kładziemy na bezpieczeństwo dziennikarek i ludzi mediów należących do mniejszości, które są szczególnie zagrożone. Aż 73 proc. dziennikarek zadeklarowało, że w trakcie swojej pracy doświadczyło przemocy w sieci”, powiedziała Jourova.

Ponadto komisarz Jourova potwierdziła, że Komisja Europejska przedłoży w 2022 r. projekt przepisów chroniących wolność mediów, a ponadto pracuje nad prawnym wsparciem dla mediów i działaczy obywatelskich nękanych przez władze pozwami (SLAPP).

 

 

Więcej informacji: 

Komisja wzywa państwa członkowskie do poprawy bezpieczeństwa dziennikarzy w całej UE