Łotwa opuści Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy?

Łotwa

W przyszłym miesiącu na Łotwie odbędzie się głosowanie nad zawieszeniem uczestnictwa państwa w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy (PACE). Jest to reakcja na decyzję w sprawie powrotu Rosji do prac w tym gremium, która zapadła we wtorek (25 czerwca).

 

 

Mimo dezaprobaty państw Europy Wschodniej 118 członków Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy opowiedziało się za powrotem Rosji do PACE. Sprzeciw wyraziło 62 deputowanych, a 10 wstrzymało się od głosu. Jest to pierwszy wyraz złagodzenia międzynarodowych sankcji nałożonych na Moskwę za zajęcie Krymu.

Rosja ponownie z pełnym członkostwem w Radzie Europy

Po prawie pięciu latach nieobecności w związku z aneksją Krymu w 2014 r. rosyjscy parlamentarzyści będą mogli ponownie zasiąść – ku wielkiemu rozczarowaniu Kijowa – w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy.
 

Decyzja zapadła chwilę przed 1 w nocy 25 czerwca po 9 godzinach gorących …

Czy Łotwa podąży drogą Ukrainy?

Ukraina, według której przywrócenie głosu Rosji jest bezpodstawnym ustępstwem, postanowiła zawiesić udział w pracach PACE. Podobne podejście prezentują łotewscy członkowie PACE, również kontestujący odstępstwo wobec Moskwy. Jeden z nich, Richard Kols, zwrócił uwagę, że decyzja o przywróceniu prawa głosu zapadła mimo że rosyjskie władze nie zmieniły niczego w swoim postępowaniu od czasu zawieszenia.

„PACE udowodniło, że prawa człowieka nie są już kwestią priorytetową. Decyzja o powrocie Rosji daje jej przyzwolenie na dalsze łamanie międzynarodowych standardów prawnych i kontynuowanie agresywnej polityki bez ponoszenia konsekwencji” – dodał Kols.

Łotewski rząd podziela krytyczne stanowisko. Wczoraj na Twitterze swoje rozczarowanie wyraził Minister Spraw Zagranicznych tego państwa, pisząc że „powrót Rosji do PACE stoi w opozycji do wartości i celów Rady Europy oraz poddaje w wątpliwość reputację organizacji (…)”. Nawet Boriss Cilevics, członek prorosyjskiej Socjaldemokratycznej Partii „Zgoda” stwierdził, że „powrót Rosji nie powinien odbywać się na warunkach dyktowanych przez Moskwę”.

Głos Rosji w Radzie Europy znowu ważny

Po pięciu latach częściowego zawieszenia w prawach członka Rady Europy, Rosja odzyskała prawo głosu w organizacji. Przy okazji szczytu w Helsinkach odbyło się  pierwsze od pięciu lat spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski i Rosji.
 

47 ministrów spraw zagranicznych zagłosowało za przywróceniem …

Głosowanie już w lipcu

Realnym wyrazem niezadowolenia łotewskich władz jest zapowiedź, że 8 lipca, podczas sesji inaugurującej nowego prezydenta Egilsa Levitsa, odbędzie się głosowanie dotyczące dalszego uczestnictwa Łotwy w PACE. Ten kraj bałtycki przystąpił do RE w 1995 r. 

Przywrócenie głosu Rosji zostało negatywnie odebrane także w innych państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Delegaci z Ukrainy, Gruzji, Estonii, Łotwy, Litwy, Polski i Słowacji opuścili obrady Zgromadzenia tuż po ogłoszeniu decyzji o powrocie Rosji. Następnie wydali wspólne oświadczenie, w którym stwierdzili, że „jest to zły sygnał dla Rosji, która w dalszym ciągu nie przestrzega praw człowieka i ma destabilizujący wpływ na Europę”.

Z kolei Francja, Niemcy i Włochy naciskały na powrót Rosji do PACE, powołując się na prawo obywateli rosyjskich do składania skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Łotwa: Egils Levits nowym prezydentem

Łotewski parlament wybrał nowego prezydenta kraju. Został nim 63-letni były sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Egils Levits.
 

Egils Levits jest z wykształcenia prawnikiem. Studiował na Uniwersytecie Hamburskim, a potem pracował naukowo na Uniwersytecie Chrystiana Albrechta w Kilonii i w Instytucie w …

Rosja ponownie w Radzie Europy

Po aneksji Krymu w 2014 r. delegaci rosyjscy zostali pozbawieni prawa głosu i prawa do zajmowania kierowniczych funkcji w PACE. Zabroniono im także partycypowania w misjach Rady Europy. W odpowiedzi na tę decyzję od 2016 r. Rosja nie uczestniczyła w posiedzeniach PACE, a w 2017 r. zrezygnowała z płacenia składek, szacowanych na 33 miliony euro, co stanowi 7% rocznego budżetu organu. Władze Rosji groziły nawet opuszczeniem wszystkich struktur Rady Europy.

Punktem wyjścia do głosowania w sprawie Rosji była przyjęta przez Komitet Ministrów 17 maja 2019 r. deklaracja, w której podkreślono, że wszystkie państwa członkowskie mają prawo do równoprawnego uczestnictwa w pracach organów statutowych Rady Europy.

Rada Europy: Chorwatka nową sekretarz generalną

Trwające od poniedziałku posiedzenie Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy zostało zdominowane przez przywrócenie Rosji do grona pełnoprawnych członków organizacji. Wczoraj na znak protestu członkowie siedmiu delegacji, w tym Polski, opuścili posiedzenie Zgromadzenia. Tymczasem nie mniej ważnym punktem obrad był wybór nowego …

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy

Zgromadzenie Parlamentarne jest jednym z dwóch głównych organów statutowych Rady Europy i pierwszą tego typu instytucją w Europie. Zasiada w nim 648 przedstawicieli parlamentów krajowych. Liczba deputowanych z danego państwa jest zależna od liczby mieszkańców.

Deputowani działają w ramach pięciu grup politycznych: Grupy Europejskiej Partii Ludowej (EPP/CD), Grupy Socjalistycznej (SOC), Grupy Europejskich Demokratów (EDG), Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE) i Grupy Zjednoczonej Lewicy Europejskiej (UEL).

PACE to organ doradczy, pozbawiony funkcji prawodawczych. Do jego najważniejszych kompetencji należą przyjmowanie rekomendacji dla Komitetu Ministrów oraz wydawanie rezolucji i opinii, będących wyrazem stanowiska PACE w danej sprawie. Zgromadzenie odgrywa wiodącą rolę w wyborze Sekretarza Generalnego Rady Europy, Komisarza Praw Człowieka Rady Europy i sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – najważniejszego organu Rady Europy, do którego obywatele państw członkowskich mogą składać skargi w razie naruszenia ich praw.