Włochy: Watykan domaga się zmian w prawie przeciw homofobii. Powołuje się na konkordat

LGBT, Włochy, Mario Draghi, Watykan, konkordat

„Ustawa Zana” ma być narzędziem w walce z nienawiścią wobec osób LGBTIQ+. / fot. via unsplash [Mercedes Mehling]

Watykan sprzeciwia się włoskiemu projektowi ustawy dotyczącego walki z homofobią. „Ustawa Zana” ma być narzędziem w walce z nienawiścią wobec osób LGBTIQ+. „Jesteśmy państwem świeckim, a nie religijnym. Parlament może swobodnie dyskutować i tworzyć prawa”, zaznaczył premier Mario Draghi. 

Co zakłada nowe prawo?

Tzw. ustawa Zana, – wzięła swoją nazwę od Alessandro Zana, posła centrolewicowej Partii Demokratycznej (PD), który przedstawił zmiany w prawie – ma na celu walkę z szerzeniem nienawiści wobec osób nieheteronormatywnych i niepełnosprawnych.

Pierwsze próby wprowadzenia podobnych zapisów podjęto ponad 20 lat temu, ale dopiero 4 listopada 2020 r. niższa izba włoskiego parlamentu uchwaliła stosowne prawo. Zostało ono jednak  zakwestionowane przez senat, gdzie prawica jest zdecydowanie silniejsza niż w Izbi Deputowanych.

Połowa państw UE „poważnie zaniepokojona” węgierskim prawem anty-LGBTIQ

„Stygmatyzacja osób LGBTIQ stanowi wyraźne naruszenie ich podstawowego prawa do godności, przewidzianego w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej”. napisano.

Sprzeciw Watykanu

Przeciwny ustawie jest Watykan, który wyraził swoje zaniepokojenie 17 czerwca w oficjalnym komunikacie zwanym jako nota verbale. Powołuje się na tzw. traktaty laterańskie, czyli konkordat, podpisany w 1929 r., za czasów faszystowskich Włoch Benita Mussoliniego.

Z watykańskiej noty wynika, że zapisy projektu „mogłyby negatywnie wpłynąć na swobody gwarantowane Kościołowi i jego wiernym”.

Watykan obawia się, że nowe prawo może doprowadzić do kryminalizacji Kościoła we Włoszech za odmowę zawierania małżeństw homoseksualnych, sprzeciwianie się adopcji dzieci przez pary homoseksualne lub odmowę nauczania teorii płci w szkołach katolickich.

Prawo odnosi się także do przewidzianego ustawą Narodowego Dnia Walki z Homofobią (17 maja) i obowiązku organizowania w tym dniu w szkołach wykładów dotyczących homofobii i tolerancji. Watykan chce, by z tego obowiązku zwolniono szkoły katolickie.

Stolica Apostolska podkreśla, że „nota werbalna” jest „zaproszeniem do dialogu”, a jego celem jest wynegocjowanie innego kształtu nowego prawa, by „Kościół mógł nadal swobodnie prowadzić swoją działalność duszpasterską, edukacyjną i społeczną”.

To pierwszy raz, gdy Watykan formalnie sprzeciwia się projektowi aktu prawnego we Włoszech, chociaż poszczególni hierarchowie niejednokrotnie krytykowali prawo mające na celu walczyć z dyskryminacją osób nieheteronormatywnych.

ILGA-Europe: Sytuacja osób LGBTI w Polsce najgorsza w UE

Nasz kraj już po raz drugi z rzędu zajął swoje najgorsze miejsce w historii rankingu Rainbow Europe.

„Jesteśmy demokracją, nie teokracją”

Premier Włoch Mario Draghi powiedział w środę (23 czerwca) senatowi, że ustawa jest sprawą parlamentu. „Jesteśmy państwem świeckim, a nie religijnym. Parlament może swobodnie dyskutować i tworzyć prawa”, zaznaczył.

Lewicowi politycy, w tym przewodniczący niższej izby parlamentu Robert Fico, potępił ingerencję Watykanu w sprawy wewnętrzne państwa. Vladimir Luxuria, transpłciowy aktywista i były poseł, nazwał posunięcie Watykanu „niebezpiecznym atakiem na świeckość państwa”, dodając, że Włochy są „demokracją, a nie teokracją”.

W tym tygodniu Włochy dołączyły do kilkunastu innych państw UE, popierając oświadczenie potępiające węgierskie ustawodawstwo anty-LGBTIQ+. Kraje UE wezwały Komisję Europejską do podjęcia stosownych działań.