KRRiT przedłużył koncesję TVN24, ale być może nie na długo

lex-tvn-tvn24-koncesja-europejski-obszar-gospodarczy-eog-wolnosc-mediow-reporterzy-bez-granic-sejm-glosowanie-nowelizacja-ustawa-medialna-krrit

Stacja wystąpiła o przedłużenie koncesji w lutym zeszłego roku. [wikipedia]

Po niemal dwóch latach Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ponownie przyznała telewizji TVN24 koncesję na nadawanie. Swoją decyzję poprzedziła jednak przyjęciem uchwały, z której wynika, że stacja może nie cieszyć się tą koncesją zbyt długo.

 

Po ośmiu godzinach obrad członkowie KRRiT opowiedzieli się wczoraj (22 września) wieczorem za koncesją dla TVN 24. Dotychczasowa wygasa już w najbliższą niedzielę (25 września), mimo że stacja wystąpiła o jej przedłużenie w lutym zeszłego roku.

Portal Wirtualnemedia.pl uprzedza jednak, że zgodnie z przyjętą w środę uchwałą KRRiT ws. dostosowania struktury właścicielskiej stacji telewizyjnych i radiowych do obowiązujących przepisów, kłopoty mogą mieć kolejne kanały należące do grupy TVN. Jeśli bowiem Discovery nie ograniczy swoich udziałów (nie może mieć ich więcej niż 49 proc.), to kanały należące do grupy mogą nie uzyskać koncesji. Tymczasem koncesja TVN7 wygasa 22 lutego przyszłego roku, koncesja dla głównego kanału TVN – 14 kwietnia 2024. Koncesje dla naziemnych kanałów w przypadku niedostosowania się do uchwały KRRiT można łatwo odebrać.

Lex TVN: TVN ma holenderską koncesję, ale wciąż czeka na polską

Zarząd TVN S.A podkreśla jednak, że wciąż ma nadzieję na pozytywną decyzję KRRiT w tej sprawie. 

Kraśko: TVN jest polską stacją

„Dzisiaj Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zakończyła postępowanie w sprawie koncesji dla programu informacyjnego TVN24”, przekazała wieczorem dziennikarzom rzeczniczka KRRiT Teresa Brykczyńska. Poinformowała także, że w „głosowaniu uzyskano bezwzględną większość głosów – 4 głosy były za przyznaniem koncesji, 1 głos przeciw”. Tymczasem jeszcze dzień wcześniej  głosowanie w Radzie nie przyniosło rozstrzygnięcia.

“Oczywiście, że mieliśmy wcześniej przyznaną koncesję holenderską, ale to jest polska stacja informacyjna. Jesteśmy z tego dumni, że jesteśmy największą stacją informacyjną w naszym kraju. Chcieliśmy i chcemy nadawać dzięki polskiej koncesji”, podkreślił Piotr Kraśko na początku wczorajszego programu „Fakty po Faktach”. Dziennikarz TVN24 zwrócił też uwagę, że nie było żadnych powodów formalnych do nieprzyznawania tej koncesji wcześniej niż po 594. dniach.

KRRiT wciąż bez decyzji ws. koncesji TVN24

Członkom Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji kolejny raz nie udało się wczoraj ani przyznać, ani odmówić koncesji dla TVN24. Kolejne głosowanie zaplanowano na dziś.

Rzeczniczka KRRiT: Uchwała niezbędna do podjęcia decyzji 

Wczorajsze głosowanie członków Rady poprzedziło jednomyślnie przyjęcie uchwały zalecające „podjęcie działań mających na celu uporządkowanie zasad rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych w Polsce w zakresie możliwości działania podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego”. Tymczasem amerykański koncert Discovery Inc. jest właścicielem TVN poprzez spółkę zależną Polish Television Holding BV w Holandii, czyli należącą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Rzeczniczka KRRiT przekonywała dziennikarzy, że ta uchwała była niezbędna dla podjęcia decyzji dotyczącej koncesji dla TVN24. Tłumaczyła także, że „wyszły kwestie związane z analizą i różnymi interpretacjami zapisów ustawy o radiofonii i telewizji”. „My nie zmieniamy interpretacji prawa, my prosimy, aby je doprecyzować”, zapewniła Brykczyńska zastrzegając, że środowa uchwała Rady „nie ma związku z tzw. ustawą lex TVN”.

Wyjaśniła ponadto, że „proces koncesji dla TVN24 trwał długo właśnie z tego względu, że były wątpliwości związane ze strukturą kapitałową”. Tłumacząc natomiast przyjęcie uchwały przed wczorajszym głosowaniem rzeczniczka oświadczyła, że „KRRiT widocznie stwierdziła, że do przegłosowania sprawy rekoncesji dla TVN24 niezbędne było przegłosowanie tej uchwały”. Pytana natomiast jaka jest zbieżność pomiędzy procesem koncesyjnym i podjętą uchwałą, oświadczyła, że „jest zasadnicza, ponieważ bez tej uchwały Krajowa Rada nie będzie głosować w sprawie o koncesję”.

USA rozważają sankcje wobec Polski za "lex TVN"

W Waszyngtonie odebrano przyjęcie przez Polskę nowelizacji ustawy medialnej z dużą irytacją, donosi RMF.

KRRiT przyznała koncesję TVN24, choć ta nie spełnia warunków 

W punkcie pierwszym “uchwały KRRiT ws. podjęcia działań mających na celu uporządkowanie zasad rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych w Polsce w zakresie możliwości działania podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego” Rada stwierdza m.in., że “w jej ocenie w świetle obecnie obowiązujących przepisów prawa, nie jest uprawnionym do uzyskania koncesji w zakresie rozpowszechniania programów radiowych lub telewizyjnych w Polsce, podmiot z siedzibą w Polsce, w którym udział kapitałowy podmiotu dominującego spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego przekracza 49 proc.”.

KRRiT uznaje w ten sposób, że zmiana ustawy medialnej nie jest konieczna do jej stosowania w sposób opisany w ustawie Lex TVN (która jeszcze nie wyszła z parlamentu). W konsekwencji – w ocenie KRRiT – już istniejące przepisy są wystarczające do stwierdzenia, że właścicielem TVN nie powinna być amerykańska firma Discovery.

KE zapowiedziała ocenę "lex TVN" pod kątem zgodności z prawem Unii Europejskiej

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej poinformowała w Parlamencie Europejskim, że Bruksela ma obawy co do strategii jaką obecne polskie władze stosują do „repolonizacji” mediów. Zapowiedziała, że jeśli ustawa potocznie nazywana „lex TVN” zostanie przyjęta, Komisja się jej przyjrzy pod kątem zgodności z …

Szef Rady ma wezwać koncesjonariuszy do zmiany struktur kapitałowych

W uchwale zobowiązano więc przewodniczącego KRRiT do “wezwania wszystkich koncesjonariuszy, którzy są zależni od podmiotów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, a jednocześnie zależą od podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, i ci ostatni są podmiotami dominującymi w danej strukturze własnościowej, do dostosowania swoich struktur kapitałowych do wymagań określonych w art. 35 ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji”.

Witold Kołodziejski ma się też zwrócić do premiera Mateusza Morawieckiego z wnioskiem o podjęcie niezbędnych prac legislacyjnych w celu „uporządkowania regulacji prawnych” oraz złożyć wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów art. 35 ustawy o radiofonii i telewizji.