Koronawirus: Komisja Europejska zbada przypadki ograniczania praw obywatelskich

Frans-Timmermans-i-Didier-Reynders_-fot.-Komisja-Europejska-_Twitter_

Frans-Timmermans-i-Didier-Reynders_-fot.-Komisja-Europejska-_Twitter_

Komisja Europejska zapowiedziała wczoraj, że przeanalizuje węgierską ustawę o ochronie przed koronawirusem, zgodnie z którą rząd w Budapeszcie będzie mógł w czasie stanu zagrożenia podejmować nadzwyczajne kroki „w celu zagwarantowania życia i zdrowia obywateli”.

 

KE w obronie praw podstawowych

„Komisja Europejska oceni środki nadzwyczajne podjęte przez państwa członkowskie w odniesieniu do praw podstawowych. Dotyczy to zwłaszcza ustawy przyjętej dziś na Węgrzech ws. stanu wyjątkowego i nowych sankcji karnych za rozpowszechnianie fałszywych informacji” – napisał w poniedziałek (30 marca) na twitterze unijny komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders.

Węgry i koronawirus: Viktor Orban z nowymi szerokimi uprawnieniami

Węgierski parlament przyznał premierowi tego kraju nowe szerokie uprawnienia na czas pandemii koronawirusa.

Czy polska “tarcza antykryzysowa” może być następna?

Zapowiedź Komisji o zamiarze dokonania oceny “środków nadzwyczajnych podjętych przez państwa członkowskie w odniesieniu do praw podstawowych”, może oznaczać, że zajmie się ona również niektórymi zapisami polskiej specustawy. Opozycja, prawnicy, a także m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich zgłosili bowiem zastrzeżenia do wielu jej zapisów.

Rząd wycofał zapis dotyczący “aresztu domowego”

Adam Bodnar przekazał wczoraj marszałkowi Senatu Tomaszowi Grodzkiemu swoje uwagi do przyjętej przez Sejm ustawy. W swoim piśmie powtarza te przesłane wcześniej do Sejmu, które większość sejmowa zignorowała. Z jednym wyjątkiem: w ostatniej chwili rząd wycofał się z pomysłu aresztu domowego zarządzanego bez sądu przez prokuratora, czyli „środka karnego w postaci zakazu opuszczania lokalu” do trzech miesięcy.

Prawnicy podkreślali wcześniej, że polskie prawo nie przewiduje możliwości pozbawienia wolności bez zgody sądu. Wskazywali przy tym, że nowe regulacje są sprzeczne z podstawową zasadą także międzynarodowego prawa karnego. Natomiast wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta tłumaczył, że jest to reakcja na “przypadki, w których sądy wypuszczały przestępców z aresztu z uwagi na koronawirusa”. “Musi być reakcja, dlatego proponuje się znany na całym świecie środek zapobiegawczy w postaci aresztu domowego” – podkreślił na twitterze.

Koronawirus: Tarcza antykryzysowa dziś w Senacie

Senat zaczyna dziś pracę nad pakietem ustaw osłonowych dla polskiej gospodarki.

Bodnar m.in. w sprawie zawieszania kontroli podatkowych i użycia paralizatorów

W przesłanych do Senatu uwagach RPO zwraca m.in. uwagę, że uchwalona przez Sejm ustawa nie przewiduje możliwości zawieszenia kontroli podatkowych czy celno-skarbowych, przyznaje natomiast prawo do stosowania paralizatorów również do pokonania biernego oporu więźniów.

Tymczasem – argumentuje Bodnar – stoi to “w oczywistej sprzeczności z zasadami używania przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej określonych w art. 25 ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, które wyłączają używanie takich środków przymusu w celu pokonania biernego oporu”. Za naruszające prawo do sądu RPO uznaje też przyznanie prokuratorowi prawa do złożenia wiążącego sprzeciwu wobec wniosku dyrektora zakładu karnego o udzielenie albo przedłużenie skazanemu przerwy w karze.

Swoje zastrzeżenia (niektóre pokrywają się z tymi, które zgłosił marszałkowi Senatu RPO) wylicza w opublikowanej w poniedziałek opinii np. Stowarzyszenie Adwokackie Defensor Iuris. Dotyczą one kwestii związanych z: “nowelizacją Kodeksu karnego, Kodeksu wykroczeń, Kodeksu postępowania Karnego, Kodeksu karnego wykonawczego, umożliwieniem korzystania przez funkcjonariuszy Służby Więziennej z paralizatorów, sytuacją ofiar przemocy w rodzinie, problematyką ochrony praw wynajmujących, normami kompetencyjnymi w prawie administracyjnym, zmianą w Kodeksie Wyborczym, związaną z uprzywilejowaniem jednej grupy wyborców, kwestią niedopracowanych przepisów dotyczących ulg dla przedsiębiorców, umowami leasingu, zawieszeniem terminów, a także podkreślamy brak uregulowań dotyczących wnoszenia pism procesowych online”. Wiele z tych zastrzeżeń zgłaszali także dzień wcześniej posłowie opozycji w trakcie debaty nad rządową tarczą antykryzysową.

Koronawirus: Kogo ochroni rządowa “tarcza antykryzysowa”?

Po całonocnych głosowaniach Sejm przyjął wczoraj rano rządową “tarczę antykryzysową”, która ma uchronić polską gospodarkę przed konsekwencjami pandemii koronawirusa. Przy okazji i z naruszeniem prawa, PiS wprowadził też zmiany do Kodeksu wyborczego budząc oburzenie opozycji.

KE ws. ułatwień dla pracowników o krytycznym znaczeniu dla walki z pandemią

Również w poniedziałek (30 marca) Komisja Europejska wydała nowe zalecenia, które mają zapewnić, że pracownicy przemieszczający się w związku ze swoją pracą w obrębie UE mogli  będą ją kontynuować mimo zakazów wynikających z panującej pandemii koronawirusa. Wezwała jednocześnie państwa członkowskie do ustanowienia “konkretnych, nieobciążających i szybkich procedur w celu zapewnienia płynnego przejścia takim pracownikom przygranicznym”, zapewniając wszakże “proporcjonalne wyrywkowe kontrole sanitarne”.

Komisja przyznała także, że wprowadzone przez państwa UE kontrole graniczne są uzasadnione, to jednak pracownicy o krytycznym znaczeniu muszą mieć możliwość docierania do miejsca pracy bez zbędnej zwłoki. “Tysiące kobiet i mężczyzn, którzy ciężko pracują, aby zadbać o nasze bezpieczeństwo i zdrowie, i aby zapewnić nam żywność, muszą przekraczać granice UE w drodze do pracy. Naszym wspólnym obowiązkiem jest dopilnowanie, aby nie utrudniać im przemieszczania się, przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich środków ostrożności ograniczających rozprzestrzenianie się pandemii” – oświadczył wczoraj komisarz ds. miejsc pracy i praw socjalnych Nicolas Schmit.

Jak tłumaczy Komisja w komunikacie, chodzi zwłaszcza o zatrudnionych w zawodach o krytycznym znaczeniu dla walki z pandemią koronawirusa, np. w opiece zdrowotnej, w sektorze spożywczym, w opiece nad dziećmi lub osobami starszymi, a także o “personel o krytycznym znaczeniu dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej”.

Koronawirus: Sytuacja w Polsce, Europie i na świecie – AKTUALIZACJA

Najnowsze informacje na temat pandemii koronawirusa w Polsce, Europie i na świecie – TEKST NA BIEŻĄCO AKTUALIZOWANY

Pracownicy sezonowi w rolnictwie też o krytycznym znaczeniu

Specjalne regulacje mają dotyczyć także pracowników sezonowych, zwłaszcza w sektorze rolnictwa, co ma złagodzić niedobory siły roboczej spowodowane kryzysem. Państwa członkowskie mają w związku z tym wymienić informacje o swoich potrzebach i wprowadzić specjalne procedury zapewniające sprawny przepływ takich pracowników. W przypadku gdy pracownicy sezonowi pełnią funkcje o krytycznym znaczeniu dla zbiorów, sadzenia i pielęgnacji roślin, państwa członkowskie powinny traktować ich jako pracowników o znaczeniu krytycznym, a pracodawcy powinni zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo i ochronę zdrowia.

“Wytyczne te (…) są odpowiedzią na wezwanie przywódców UE z 26 marca” – przekazała KE w komunikacie wyjaśniając, że “ich celem jest zareagowanie na praktyczne problemy obywateli i przedsiębiorstw, których dotknęły środki podjęte w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz na obawy organów krajowych wdrażających wspomniane środki”.

Raport Specjalny: Unijna polityka rolna a bezpieczeństwo żywności

W jaki sposób unijna Wspólna Polityka Rolna radzi sobie z zapewnianiem bezpieczeństwa żywności oraz łańcuchów dostaw?