Kolejne pytania Sądu Najwyższego do TSUE

Gmach Sądu Najwyższego w Warszawie, źródło wikipedia

Gmach Sądu Najwyższego w Warszawie, źródło wikipedia

Sąd Najwyższy wysłał wczoraj (8.08) do Trybunału Sprawiedliwości UE kolejne trzy pytania prejudycjalne – tym razem dotyczą odwołania sędzi Anny Owczarek, Józefa Iwulskiego i Marii Szulc od uchwały KRS ws. negatywnej opinii ich oświadczeń o woli dalszego orzekania – poinformował Sąd Najwyższy.

 

„W dniu dzisiejszym (08.08) do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przesłane zostało pytanie prejudycjalne wydane w sprawie z odwołania sędzi SN Anny Owczarek od uchwały KRS” – głosi m.in. komunikat SN. Pytania tej samej treści zostały przesłane również w sprawach dotyczących  odwołań sędziego Józefa Iwulskiego i Marii Szulc.

Nowe pytania Sądu Najwyższego

Wcześniej SN (06.08) przesłał do TSUE  pięć innych pytań prejudycjalnych.

Sędziowie SN zawiesili część przepisów ustawy o SN i zwrócili się do TSUE

Sędziowie SN w powiększonym składzie zawiesili wczoraj (2 sierpnia) stosowanie niektórych przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym i skierowali do Trybunału Sprawiedliwości UE pytania prejudycjalne dotyczące zgodności z prawem UE ustawy przyjętej głosami PiS i podpisanej przez prezydenta.

To obecnie wysłane pytanie – odnoszące się do trzech przypadków – dotyczy zasad interpretacji prawa UE w sytuacji, gdy do SN  trafiło zaskarżenie, w którym sędzia tego sądu zarzuca naruszenie zakazu dyskryminacji ze względu na wiek.

Sąd Najwyższy zapytał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czy w tej sytuacji ma obowiązek odmówić zastosowania przepisów krajowych, które zastrzegają decyzyjność w tej sprawie niefunkcjonującej jeszcze Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Wstrzymanie wykonalności uchwał KRS w sprawie trzech sędziów SN

Jednocześnie Sąd Najwyższy zdecydował o wstrzymaniu wykonalności dalszego zajmowania stanowiska przez sędzię Owczarek i – będących w analogicznej sytuacji – dwoje innych sędziów SN: Marię Szulc i Józefa Iwulskiego. Nakazał też KRS powstrzymanie się od przekazania uchwały prezydentowi Andrzejowi Dudzie do czasu rozpoznania odwołania.

Tymczasem rzecznik Rady Maciej Mitera przekonuje, że opinie KRS dotyczące trojga sędziów SN zostały już przekazane do Kancelarii Prezydenta.

Spór o Sąd Najwyższy wciąż trwa

Opozycja i część prawników broni sędziów SN uważając, że mieli oni prawo zwrócić się do TSUE z pytaniami prejudycjalnymi i zawiesić stosowanie części przepisów znowelizowanej ustawy o SN. Natomiast rząd, prezydent, a także politycy rządzącej koalicji ostro krytykują decyzje SN.

KRS nie posłucha Sądu Najwyższego

Biuro Krajowej Rady Sądownictwa uprzedziło w poniedziałek (6 sierpnia),  że „Krajowa Rada Sądownictwa nie zastosuje się do postanowień Sądu Najwyższego z 1 sierpnia 2018 r. (III PO 4/18, III PO 5/18, III PO 6/18)”. „Wstrzymanie wykonania opinii Krajowej Rady Sądownictwa w sposób określony przez Sąd Najwyższy jest obiektywnie niemożliwe, ponieważ opinie te zostały przekazane Kancelarii Prezydenta RP już 13 lipca 2018 r.” – uzasadnia KRS.

Rzecznik Rady Maciej Mitera podkreślił, że SN nie ma wpływu na decyzję, którą podejmie prezydent ws. 14 sędziów SN (zgodnie z nowym prawem  po ukończeniu 65 powinni przejść w stan spoczynku). “Nawet gdyby SN miał takie uprawnienia, w co wątpię, to prezydent i tak może zrobić po swojemu. To jego wola i suwerenna decyzja” – zwrócił uwagę sędzia Mitera.

“Trudno przecież wyobrazić sobie, by SN mówił prezydentowi: to wolno, a tego nie wolno” – zauważył. “Nie wiem, do czego byśmy doszli, gdyby do takich sytuacji dochodziło” – kwituje.

Najbliższe posiedzenie KRS, na którym mają być rozpatrywane kandydatury zgłoszone na 44 wakaty w SN, ma się odbyć 18 września. Według rzecznika Rady, nic nie wskazuje na to, by KRS miała zebrać się wcześniej.

Polska odrzuca zastrzeżenia KE do ustawy o Sądzie Najwyższym

Polska nie zgadza się z zarzutami KE ws. ustawy o SN i domaga się umorzenia postępowania. Rzeczniczka KE Natasha Bertaud przyznała, że KE otrzymała wczoraj (2 sierpnia) odpowiedź na procedurę ws. naruszenia prawa UE w związku z ustawą o SN i będzie analizować ten dokument.

Zoll ostrzega przed wykluczeniem Polski z UE

“Unikanie i niewyrażanie zdania w tej kwestii jest zastanawiające” – zauważył rzecznik SN Michał Laskowski odnosząc się do odmowy KRS stosowania się do postanowień Sądu Najwyższego ws. zawieszenia przepisów znowelizowanej ustawy dotyczących przechodzenia sędziów SN w stan spoczynku.

Natomiast były prezes Trybunału Konstytucyjnego profesor Andrzej Zoll jest bardziej kategoryczny. “Jeżeli polski rząd nie zaakceptuje postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to wkroczy na bardzo niebezpieczną dla Polski drogę” – ostrzegł w środę. Jego zdaniem konsekwencją tego będzie w najbliższym czasie wykluczenie Polski z Unii Europejskiej. W „Faktach po Faktach” profesor wyraził też nadzieję, że TSUE wyda w tej sprawie postanowienie, a polska władza  to stanowisko uszanuje.

Ekspresowa nowelizacja ustaw dotyczących wymiaru sprawiedliwości

Sejm w ekspresowym tempie uchwalił w piątek (20 lipca) głosami PiS nowelizację ustaw autorstwa tej partii dot. wymiaru sprawiedliwości, m. in. po raz piąty – ustawy o Sądzie Najwyższym, w tym zmianę procedury wyboru I prezesa SN.