Kolejna krytyczna opinia rzecznika generalnego TSUE ws. ustawy o SN

źródło : Ed Cormany via Flickr

Rzecznik generalny TSUE wydał wczoraj kolejną krytyczną opinię dotyczącą ustawy o Sądzie Najwyższym – tym razem w odniesieniu do nowo powołanej Izby Dyscyplinarnej SN i Krajowej Rady Sądownictwa.

 

Jewgienij Tanczew uznał bowiem, że nowo utworzona Izba Dyscyplinarna SN nie spełnia wymogów niezawisłości sędziowskiej ustanowionych prawem UE oraz skrytykował sposób powoływania nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa.

KE wszczyna wobec Polski kolejne postępowanie o naruszenie prawa

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans poinformował, że Bruksela wysłała do Warszawy oficjalne pismo informujące o wszczęciu kolejnej procedury naruszenia praworządności. Tym razem chodzi o nowy system dyscyplinowania polskich sędziów.
 

Komisja Europejska uznała, że nowy system podważa niezawisłość polskich sędziów, ponieważ nie …

Nowo powołana Izba Dyscyplinarna SN nie spełnia wymogów niezawisłości

„Izba Dyscyplinarna polskiego Sądu Najwyższego nie spełnia wymogów niezawisłości sędziowskiej w rozumieniu prawa Unii w świetle roli, jaką organy ustawodawcze odgrywają przy wyborze 15 sędziów będących członkami Krajowej Rady Sądownictwa (KRS), oraz roli, jaką ten organ odgrywa przy przeprowadzaniu naboru sędziów, którzy mogą zostać powołani przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do Izby Dyscyplinarnej” – głosi opinia rzecznika unijnego trybunału.

Tanczew przypomniał przy tym, że w 2017 roku rząd przeprowadził w Polsce reformę wymiaru sprawiedliwości, która obniżyła m.in. wiek przechodzenia w stan spoczynku sędziów SN, co TSUE uznał za niezgodne z unijnym prawem.

Polska przegrała w TSUE w sprawie nowelizacji ustawy o SN

Polski rząd przegrał wczoraj sprawę przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Unijny trybunał orzekł bowiem, że przepisy dotyczące obniżenia wieku przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego są sprzeczne z prawem Unii Europejskiej.

Sędziowie, których objęły przepisy o obniżeniu wieku przechodzenia w stan spoczynku, wnieśli skargę do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego. Jednak w wyniku reformy Izba ta została zlikwidowana, a jej uprawnienia przejęła nowo utworzona Izba Dyscyplinarna SN. Sąd Najwyższy zwrócił się w związku z tym  do TSUE z pytaniem czy zgodnie z prawem UE Izba Dyscyplinarna zapewnia wystarczające gwarancje niezależności, aby te sprawy rozstrzygnąć.

KRS musi być wolna od wpływów organów ustawodawczych i wykonawczych

Tanczew podkreśla w swojej opinii, że zwłaszcza do KRS należy stanie na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów w rozumieniu polskiej konstytucji. “Jej funkcje obejmują przeprowadzenie naboru sędziów rekomendowanych Prezydentowi RP do powołania, w związku z czym aby należycie wykonywać swoje zadania, musi być ona wolna od wpływów organów ustawodawczych i wykonawczych” – podkreśla rzecznik. Tymczasem sposób powoływania członków KRS  ujawnia w jego ocenie nieprawidłowości, które mogą zagrozić jej niezależności od tych organów.

Tanczew zauważa ponadto, że w wyniku nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa zmianom sposobu powoływania sędziów będących członkami KRS towarzyszyło przedwczesne zakończenie kadencji dotychczasowych członków Rady. Według niego “niezależnie od wskazywanego celu, jakim jest ujednolicenie kadencji zasiadania w KRS, można uznać, że niezwłoczne zastąpienie jej dotychczasowych członków” w powiązaniu z nowym systemem powoływania Rady w jeszcze większym stopniu osłabia niezależność KRS od organów zarówno ustawodawczych, jak i wykonawczych.

Wobec tego, że rady sądownictwa „mają kluczowe znaczenie dla zagwarantowania niezależności sądownictwa w jurysdykcjach, w których zostały utworzone, oraz że one same powinny być niezależne i wolne od wpływu organów ustawodawczych i wykonawczych na realizację ich zadań, istnieją uzasadnione podstawy do tego, by obiektywnie wątpić w niezależność Izby Dyscyplinarnej w świetle roli, jaką organy ustawodawcze odgrywają w procesie wyboru 15 sędziów będących członkami KRS, oraz roli, jaką ten organ odgrywa przy naborze sędziów, którzy mogą następnie zostać powołani przez Prezydenta RP” – konstatuje w swojej opinii rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE.

Sprawa KRS w TSUE – opinia rzecznika w maju

Trybunał Sprawiedliwości UE rozpatrywał wczoraj w Luksemburgu pytania prejudycjalne Sądu Najwyższego ws. nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Opinię dotycząca legalności nowej KRS rzecznik generalny unijnego trybunału wyda 23 maja – trzy dni przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.