KE wnioskuje do TSUE o zawieszenie Izby Dyscyplinarnej SN

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, źródło: European Union, 2019, fot. Etienne Ansotte

Komisja Europejska podjęła decyzję o wystąpieniu do Trybunału Sprawiedliwości UE z wnioskiem o zastosowanie tzw. środków tymczasowych ws. nowego systemu dyscyplinarnego stosowanego wobec polskich sędziów. Jest bowiem zdania, że negatywnie wpływa on na prawo sędziów do obrony i nie zapewnia niezależności Izbie Dyscyplinarnej SN.

 

TSUE może wstrzymać funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej SN już w ciągu najbliższego tygodnia.

Dziś w PE debata o praworządności w Polsce

Tymczasem dziś (15 stycznia) w Parlamencie Europejskim ma odbyć się debata nt. praworządności w Polsce i na Węgrzech. Natomiast jutro europosłowie mieliby głosować nad rezolucją wzywającą KE, by – jeśli trzeba – zgłosiła wniosek o zastosowanie tzw. środków tymczasowych do TSUE.

Europarlamentarzyści PiS bez powodzenia próbowali wprowadzić do porządku obrad debatę ws. Francji, powołując się na obrazki z – jak tłumaczyli brutalnej – akcji policji wobec strajkujących adwokatów w Paryżu.

KE znów zajmie się dziś kwestią praworządności w Polsce?

KE może dziś zająć się praworządnością w Polsce – podają media powołując się na unijne źródła. Tym razem jednak dyskusja miałaby jednak dotyczyć przede wszystkim Węgier. Chodzi o uzgodnienie działań w związku z procedurą z art. 7 uruchomioną wobec obu tych państw.

KE kieruje wniosek do TSUE, a Jourová deklaruje chęć rozmów z polskim rządem

“Kolegium postanowiło upoważnić służby prawne do wystąpienia o środki tymczasowe do Trybunału Sprawiedliwości związane z procedurą o naruszenie prawa UE, zainicjowaną przez KE w sprawie reżimu dyscyplinarnego dla polskich sędziów” – przekazał we wtorek komisarz UE ds. pracy i praw socjalnych Nicolas Schmit na konferencji prasowej w Strasburgu.

Natomiast odpowiedzialna za wartości wiceszefowa KE Věra Jourová kolejny raz zadeklarowała wczoraj gotowość podjęcia rozmów z polskimi władzami nt. stanu praworządności w naszym kraju. „Jesteśmy gotowi do podjęcia uczciwego i konstruktywnego dialogu opartego na szacunku wobec Polski” – napisała we wtorek na twitterze. Jeszcze w zeszłym roku Jourová zapowiedziała, że w styczniu chce się przyjechać na rozmowy do Warszawy, ale żadnej daty wtedy nie uzgodniono.

W swoim wpisie na twitterze wiceszefowa KE podkreśliła również, że Komisja skierowała wczoraj wniosek do TSUE w związku z trwającym postępowaniem o naruszenie prawa UE poprzez wprowadzenie nowego systemu dyscyplinarnego dla polskich sędziów. „Nie ma to związku z nowym projektem ustawy, nad którym obecnie debatuje polski Senat” – podkreśliła Jourová.

Senat planuje prace nad sporną ustawą dyscyplinującą sędziów

List do Komisji Weneckiej, spotkanie z wiceszefową KE Věrą Jourovą i debatę z udziałem m.in. zagranicznych gości przewiduje marszałek Senatu Tomasz Grodzki w ramach senackich prac nad sporną ustawą o sądach – przekazał Onet powołując się na nieoficjalne informacje. 

TSUE rozpatruje już skargę KE w tej sprawie

Już 10 października zeszłego roku Komisja zdecydowała o skierowaniu skargi do TSUE ws. systemu dyscyplinarnego dla sędziów w Polsce argumentując, że chce “chronić sędziów przed kontrolą polityczną”. W jej ocenie nowy system dyscyplinujący nie zapewnia niezależności ani bezstronności powołanej niedawno Izby Dyscyplinarnej SN, w skład której wchodzą wyłącznie sędziowie wybrani przez nową Krajową Radę Sądownictwa, którą z kolei powołuje Sejm w procedurze o charakterze politycznym.

KE skarży Polskę do TSUE ws. “dyscyplinarek”

Komisja Europejska poinformowała wczoraj, że skierowała do Trybunału Sprawiedliwości UE kolejną skargę przeciwko polskiemu rządowi – tym razem ws. systemu dyscyplinarnego stosowanemu wobec sędziów. 

Rzecznik KE: Ryzyko powodowania nieodwracalnych szkód

Wyjaśniając powód wczorajszej (14 stycznia) decyzji KE o skierowaniu do TSUE wniosku o zawieszenie działalności Izby Dyscyplinarnej do czasu ogłoszenia ostatecznego orzeczenia unijnego trybunału sprawiedliwości rzecznik Komisji Eric Mamer przekonywał, że jest on “bardzo prosty”. “Mieliśmy orzeczenie polskiego Sądu Najwyższego oparte na orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości, a mimo to odnotowaliśmy, że Izba Dyscyplinarna dalej funkcjonowała, stwarzając ryzyko powodowania nieodwracalnych szkód” – powiedział.

W grudniu bowiem Sąd Najwyższy wydał wyrok, w którym stwierdził, że tzw. neoKRS nie jest organem bezstronnym i niezawisłym od władzy ustawodawczej i wykonawczej, a Izba Dyscyplinarna SN nie jest sądem w rozumieniu unijnego prawa. Ten wyrok SN był konsekwencją orzeczenia TSUE, który 19 listopada wskazał, że to Sąd Najwyższy ma badać niezależność nowej Izby Dyscyplinarnej powołanej przez KRS.

Sąd Najwyższy: Izba Dyscyplinarna nie jest sądem

Sąd Najwyższy pominął w czwartek prezydencką ustawę o SN i samodzielnie rozpoznawał sprawę, którą powinna rozpoznać Izba Dyscyplinarna. Tym samym uznał, że Izba Dyscyplinarna nie jest sądem w rozumieniu prawa unijnego.
 
O godz. 11 sędziowie rozpoczęli przedstawiać orzeczenie, które zapadło dzisiaj …

Wstępna decyzja TSUE niebawem

Decyzja TSUE o zastosowaniu tzw. środków tymczasowych i de facto wstrzymaniu funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej SN może zapaść już w ciągu najbliższego tygodnia. Jeśli Trybunał zgodzi się z argumentacją Komisji i nakaże zawieszenie przepisów, to Polska powinna się tej decyzji niezwłocznie dostosować. Później zorganizowane zostanie wysłuchanie obu stron i w ciągu kolejnych dwóch miesięcy zapadnie ostateczna decyzja. Zignorowanie postanowienia TSUE grozi karami finansowymi.

Już raz unijny trybunał sprawiedliwości zdecydował o zastosowaniu tzw. środków tymczasowych ws. przepisów dotyczących wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Decyzją z grudnia 2018 r. doprowadził mianowicie do wycofania zmian dotyczących obniżenia wieku przejścia sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku.

TSUE: Polska ustawa o sądach powszechnych niezgodna z unijnym prawem

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że ustawa wprowadzająca zasady przechodzenia sędziów w stan spoczynku była sprzeczna z unijnym prawem. Przepisy zaskarżyła Komisja Europejska. Ustawa została jednak w międzyczasie znowelizowana.

 

Przyjęta w 2017 r. ustawa o sądach powszechnych obniżyła wiek emerytalny sędziów. …