Kampania wyborcza: Jaka Polska w Unii Europejskiej?

Prezes PiS Jarosław Kaczyński na konwencji wyborczej do PE`19

Prezes PiS Jarosław Kaczyński na konwencji wyborczej do PE`19

Wybory parlamentarne w Polsce już 13 października. Jakie miejsce zajmuje Unia Europejska w programach poszczególnych komitetów wyborczych? Kto deklaruje się jako ugrupowanie eurorealistów, a kto zamierza bronić interesów polskich rolników? Po odpowiedzi zapraszamy poniżej.

 

 

W najbliższych wyborach głos będzie można oddać na pięć ogólnopolskich komitetów wyborczych: KW Prawo i Sprawiedliwość, KKW Koalicja Obywatelska, KW Lewica – Sojusz Lewicy Demokratycznej, KW Polskie Stronnictwo Ludowe, KW Konfederacja Wolność i Niepodległość. W związku z tym EURACTIV sprawdza, jak partie planują tworzyć politykę unijną oraz – szerzej – europejską, a także korzystać z jej dotychczasowych osiągnięć. Analiza opiera się na programach wyborczych komitetów, aktywności w mediach społecznościowych oraz wypowiedziach przedstawicieli ugrupowań.

Polska ucierpi na niemieckiej recesji?

W związku z zadyszką niemieckiej gospodarki w Polsce najbardziej ucierpi branża motoryzacyjna oraz przedsiębiorcy nastawieni na eksport – podkreślają analitycy z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Tymczasem „twardy brexit” może najbardziej dotknąć branżę rolno-spożywczą.
 

 

Podczas gdy niemieccy ekonomiści wieszczą recesję nad Odrą, a …

PiS: Wsparcie wsi i eurorealizm

Dla partii rządzącej priorytetem jest maksymalne zwiększenie środków przeznaczonych dla Polski w budżecie na lata 2021-2027. W ich ramach ugrupowanie planuje wynegocjować największy spośród krajów UE pakiet dotacji na rozwój obszarów wiejskich w ramach drugiego filaru Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Pojęcie Unii Europejskiej zdecydowanie najczęściej pojawia się w programie wyborczym właśnie w kontekście rozwoju rolnictwa i wsi – partia obiecuje zwiększenie dopłat bezpośrednich dla rolników, wsparcie gospodarstw produkujących żywność prozdrowotną oraz prowadzących uprawy ekologiczne, a także wykorzystanie funduszy europejskich do ochrony rolników przed klęskami żywiołowymi.

Istotną rolę odgrywa upowszechnienie wiedzy na temat możliwości korzystania ze środków unijnych przez gospodarstwa rodzinne. PiS proponuje również zwiększenie środków z Funduszu Spójności przeznaczonych na rozwój wsi w celu tworzenia ośrodków edukacyjnych, kulturalnych i  placówek ochrony zdrowia.

Polska jednak zrealizuje zielony cel na 2020 r.?

Nagła zmiana stanowiska resortu energii. 15 proc. udział OZE w produkcji energii na 2020 jest ciągle możliwy. Przedwyborczy hurraoptymizm czy efekt rosnących inwestycji?
 

WysokieNapiecie.pl zapoznało się z projektem odpowiedzi rządu na uwagi Komisji Europejskiej do Krajowego Planu dla Energii i Klimatu. …

Postawa partii wobec Unii Europejskiej określana jest jako eurorealizm. Pod pojęciem tym rozumie się poszanowanie unijnych zasad subsydiarności i pomocniczości interpretowane jako nieingerencja w sprawy wewnętrzne oraz kompetencje państw członkowskich, a także sprzeciw wobec systemu relokacji uchodźców oraz wspólnej strategii migracyjnej. Państwa Unii Europejskiej nie powinny prowadzić dalszych procesów integracyjnych, ale niedopuszczalna jest również „Europa wielu prędkości”. Grupa Wyszehradzka jest i powinna być kluczową formą współpracy w regionie.

Polityka Unii Europejskiej powinna skupiać się na kwestiach gospodarczych, dysponując dużym budżetem. Partia jest przeciwna przyjęciu euro, gdyż brak ku temu przesłanek ekonomicznych. Jednocześnie PiS jest jedyną partią, która ujęła temat euro w swoim programie wyborczym.

Orban skłonny rozważyć powiązanie funduszy UE z praworządnością 

Węgry rozważą postulat warunkowania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przestrzeganiem praworządności, gdy zostanie przedstawiona konkretna propozycja – zapowiedział premier Węgier Viktor Orbán na wspólnej konferencji prasowej ze swoim fińskim odpowiednikiem Antti Rinnem w Budapeszcie.

KO: Wspieranie inicjatyw europejskich

Koalicja Obywatelska również akcentuje w swoim programie sprzeciw wobec obecnych propozycji dla Polski w Wieloletnich Ramach Finansowych (WRF) UE na lata 2021-2027 (zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami, Polska ma otrzymać 100 mld złotych mniej niż w poprzedniej perspektywie). Poza wspieraniem starań o środki finansowe i prawodawstwo służące rozwojowi edukacji i szkolnictwa wyższego, KO podkreśla wsparcie dla transgranicznych, małych i średnich przedsiębiorstw. Istotną rolę odgrywają inwestycje w czystą energię oraz rozwój infrastruktury transportowej.

KO proponuje powrót do współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego oraz kontynuację pracy w ramach porozumień takich jak Grupa Wyszehradzka i Format Bukaresztański, zwłaszcza pod kątem wypracowywania wspólnych rozwiązań obronnych. Deklaruje wsparcie dla unijnych inicjatyw rozwijających zdolności obronne państw członkowskich, korzystanie z Europejskiego Funduszu Obronnego i Europejskiej Agencji Obrony.

Szczególnie oryginalnym wobec propozycji pozostałych partii jest propozycja prawodawstwa i funduszy na poziomie europejskim, które doprowadziłyby do stworzenia wspólnej europejskiej polityki zdrowotnej. W niej znalazłby się program walki z rakiem. Propozycja rozwoju tej polityki pojawiała się w wypowiedziach członków Europejskiej Partii Ludowej, proponował ją również Manfred Weber w wywiadzie dla EURACTIV.pl.

KE i WHO łączą siły przeciwko chorobom zakaźnym

Komisja Europejska oraz Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podejmą wspólne działania „mające na celu powstrzymanie postępu chorób zakaźnych, takich jak odra”. W Brukseli odbywa się dziś I Światowy Szczyt Szczepień.
 

 

Od 2016 r. w Europie zmarły 84 osoby na odrę. To więcej …

Lewica stawia na ekologię

W liczącym 20 stron programie Lewicy pojęcie Unii Europejskiej nie pojawia się ani razu, choć mowa jest na przykład o odnawialnych źródłach energii, wobec których plany są zbieżne z politycznymi i prawnymi ustaleniami na poziomie Unii. Europa pojawia się w kontekście redukcji korzystania z węgla – komitet proponuje zakazać importu węgla, dofinansowywać bezemisyjne instalacje grzewcze w gospodarstwach domowych oraz inwestować w wykorzystywanie energii słonecznej, wiatrowej oraz domową produkcję energii. W przeciągu 15 lat Polska miałaby, według tego planu, najczystsze powietrze w Europie Środkowej.

Adrian Zandberg, jedynka na warszawskiej liście Lewicy, w czerwcu zwrócił uwagę na potrzebę reformy unijnego systemu walutowego przed możliwym przyjęciem euro przez Polskę.

Estonia: Zero emisji do 2050 r.

Zmniejsza się liczba państw, które blokują zapis o osiągnięciu neutralności klimatycznej przez UE do 2050 r. Polskę, Czechy i Węgry opuściła właśnie Estonia.
 

 

Znaczna większość państw członkowskich zgodziła się w czerwcu br. na sformułowanie w konkluzji szczytu UE w Brukseli celu …

Konfederacja: przeciwko UE

W przypadku Konfederacja najłatwiej jest określić stosunek do UE. Charakteryzuje się on sprzeciwem dla dalszej federalizacji Unii oraz obecnemu kształtowi unijnej administracji. Konfederacja proponuje autonomię w prowadzeniu polityki zagranicznej. Planuje wypowiedzenie pakietu klimatycznego UE oraz wprowadzenie w Polsce energii jądrowej.

PSL – Koalicja Polska: „Nie” dla umowy z Mercosurem

Podobnie jak PiS, Polskie Stronnictwo Ludowe akcentuje rolnicze i gospodarcze aspekty unijnej współpracy. Sprzeciwia się umowie EU-Mercosur jako zagrażającej europejskiemu rolnictwu i niezgodnej ze standardami, którym muszą sprostać rolnicy w Europie, by mieć dostęp do rynku. Zwraca również uwagę na potrzebę ochrony europejskiego rynku stali i interesy polskich przedsiębiorców.

Koalicja Polska: PSL z Kukiz`15?

Lider Kukiz’15 Paweł Kukiz zapewnił mediach społecznościowych, że nie wchodzi do Polskiego Stronnictwa Ludowego, a jedynie skorzysta z list ludowców. Jednak negocjacje ws. wspólnych list jeszcze trwają. Wcześniej mowa była o wspólnym starcie tego ugrupowania z Konfederacją. 

Istotną rolę odgrywa w programie Koalicji Polskiej zajmuje ochrona środowiska zgodna z europejskimi porozumieniami i z wykorzystaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Proponuje się dofinansowanie ze środków unijnych na korzystanie z nisko opodatkowanych odnawialnych źródeł energii. Celem Koalicji jest 50 proc. udział OZE w polskiej energetyce do 2030 roku.

Profesor Władysław T. Bartoszewski, wyborcza jedynka na liście PSL w Warszawie, w rozmowie z redakcją EURACTIV podkreślił, że ambitny plan energetyczny partii doskonale wpisuje się w politykę klimatyczną Unii Europejskiej. Zwrócił uwagę także na potrzebę współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego oraz plan wyrównania dopłat bezpośrednich dla rolników do niemieckich – zdaniem polityka powinny one wynosić 1200 zł od każdego hektara. „Nawet jeśli w kampanii polityka europejska nie pojawia się explicite, zdecydowanie odbija się w naszych postulatach. Europa jest dla nas również najważniejszym punktem odniesienia – gdy Polska w danej dziedzinie plasuje się na ostatnich miejscach pośród krajów Unii, jesteśmy zdeterminowani polepszać standard życia naszych obywateli” – mówi prof. Bartoszewski.

Polska wygrała z KE sprawę o gazociąg OPAL

Unijny sąd przyznał wczoraj Polsce rację w sporze z Komisją Europejską argumentując, że decyzję uprawniająca Gazprom do większego wykorzystania gazociągu OPAL ”została wydana z naruszeniem zasady solidarności energetycznej”.