Współpracownicy Slobodana Miloszevicia skazani przez Międzynarodowy Trybunał w Hadze

Współpracownicy Slobodana Miloszevicia skazani przez Międzynarodowy Trybunał w Hadze

Współpracownicy Slobodana Miloszevicia skazani przez Międzynarodowy Trybunał w Hadze [Photo via Pixabay]

Jovic Stanisić, były szef służb specjalnych Serbii, oraz Franko Simatović, jego zastępca, zostali w środę (30 czerwca) skazani na 12 lat więzienia. Międzynarodowy Trybunał w Hadze uznał, że wywiad serbski, którym kierowali był odpowiedzialny za organizację czystek etnicznych w czasie wojny na Bałkanach.

 

 

To najdłużej tocząca się międzynarodowa sprawa o zbrodnie wojenne w historii. Oskarżeni trafili do aresztu w Hadze już w 2003 r., jednakże po wstępnym procesie zostali uniewinnieni w 2013 r.

Dwa lata później, do Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii wniesiono apelację. Prokuratorzy twierdzili, że mężczyźni działali na zlecenie Slobodana Miloszevicia oraz jego rządu w Belgradzie i odpowiedzialni są za zbrodnie w Bośni i Chorwacji, które spowodowały śmierć tysięcy ludzi oraz doprowadziły do wysiedleń ok. 340 tys. osób. 

Jak dotąd, 70-letni Stanisić odsiedział w więzieniu pięć lat, a 71-letni Simatović – około ośmiu. Prawnik drugiego z mężczyzn zapowiedział, że złoży apelację od wyroku. Jednocześnie, obaj przyznali się do winy. 

Bośnia i Hercegowina: Zmarł gen. Jovan Divjak – Serb, który w czasie wojny bronił Bośniaków

Choć etnicznie był Serbem, bronił wówczas bośniackich cywilów.

Domagano się dożywocia

“Izba orzekająca jest usatysfakcjonowana, że oskarżeni przyznali się do winy, która polega na podżeganiu sił serbskich do popełnienia zbrodni podczas zdobywania bośniackiego miasta Bosnanski Šamac w kwietniu 1992 r. – powiedział sędzia Burton Hall

Sędzia podkreślił, że istnieje dowód na ich zaangażowanie i odpowiedzialność prawną za zabójstwa w bośniackim Šamacu, poprzez zapewnienie “praktycznej pomocy” w formie szkolenia grup paramilitarnych. 

Leżący częściowo w Chorwacji, a częściowo  w Bośni Šamac został zaatakowany 17 kwietnia 1992 r. przez jednostki Jugosłowiańskiej Armii Narodowej kontrolowane z Belgradu wraz z serbskimi grupami paramilitarnymi. Po przejęciu miasta przez miejscowych Serbów, przeprowadzono łapanki Muzułmanów i Chorwatów. Wielu z nich zostało straconych na miejscu, a innych wysłano do obozów jenieckich. 

Początkowo, dla mężczyzn domagano się kary dożywocia. Sędziowie orzekli jednak, że nie ma wystarczających dowodów na poparcie twierdzeń prokuratorów, jakoby mężczyźni mogli być pociągnięci do odpowiedzialności za “kampanię terroru” prowadzoną w Bośni i Chorwacji w latach 90. XX w. 

25 lat od masakry w bośniackiej Srebrenicy

Ćwierć wieku temu wokół miasta Srebrenica we wschodniej części Bośni rozpoczęła się trwające kilkanaście dni masakra tysięcy muzułmańskich mężczyzn i chłopców, których dokonały paramilitarne oddziały bośniackich Serbów.

Kolejny wyrok

W 2001 r. były prezydent Jugosławii, Slobodan Miloszević stanął przed trybunałem ONZ ds. zbrodni wojennych w Hadze za ludobójstwo i zbrodnie przeciwko ludzkości, jednak zmarł w swojej celi więziennej pięć lat później.

Na początku ubiegłego miesiąca, Trybunał ONZ uznał generała Ratko Mladića za winnego ludobójstwa w Srebrenicy. Trybunał orzekł, że generał dowodzący oddziałami złożonymi z bośniackich Serbów był jednocześnie odpowiedzialny za zbrodnie podczas oblężenia Sarajewa. Prawnicy Mladića wnosili o uniewinnienie, jednak został on skazany na dożywocie.

Trybunał ONZ ostatecznie skazał Ratko Mladicia za zbrodnie w Bośni

Rezydujący również w holenderskiej Hadze MTKJ w 2017 r. wymierzył Ratko Mladiciowi najwyższą możliwą karę.