Grecja: Krok ku świeckiemu państwu. 10 tys. księży przestanie być członkami służby cywilnej

Grecki premier w wystąpieniu na forum Parlamentu Europejskiego podsumował okres 8 lat trudnych reform związanych z kryzysem, który uderzył w grecką gospodarkę. Źródło: https://primeminister.gr/en/the-prime-minister/alexis-tsipras

Premier Grecji Aleksis Tsipras. Źródło: https://primeminister.gr/en/the-prime-minister/alexis-tsipras

Grecki premier oraz głowa Greckiej Cerkwi Prawosławnej zawarli umowę, na mocy której 10 tys. prawosławnych księży i biskupów utraci swoje stałe pensje wypłacane im przez państwo jako członkom służby cywilnej. To krok w kierunku wprowadzenia w Grecji rozdziału kościoła i państwa.

 

Choć księża i biskupi utracą stałe pensje, wciąż będą na budżetowym utrzymaniu. Premier Aleksis Tsipras i arcybiskup Ieronymos ustalili, że rząd będzie przekazywał Cerkwi roczną dotację w wysokości 200 mln euro, z której będzie można wypłacać księżom ich uposażenia. Wysokość dotacji nie będzie powiązana z liczbą księży, nie wzrośnie wraz ze wzrostem ich liczebności, ani nie spadnie jeśli będzie ich mniej.

Choć zmiana ta z pozoru wydaje się niewielka, jest w istocie poważnym krokiem ku oddzieleniu w Grecji kościoła od państwa. Grecka Cerkiew Prawosławna odgrywa bowiem bardzo istotną rolę w greckim życiu publicznym. W greckich szkołach publicznych uczniowie rozpoczynają każdy dzień nauki od wspólnej modlitwy, zaś lekcje religii są obowiązkowe. W sądach i urzędach wiszą prawosławne ikony, zaś wiele urzędowych druków wciąż posiada obowiązkową do wypełnienia rubrykę z pytaniem o wyznawaną religię. Prawosławni hierarchowie oficjalnie błogosławią każdy nowo wybrany rząd. Błogosławieństwa nie odmówił nawet podczas obu swoich zaprzysiężeń mocno lewicowy premier Tsipras. Odniesienie do Cerkwi Prawosławnej znajduje się nawet w preambule do greckiej konstytucji.

Grecja zakończyła trzyletni program pomocowy

W ramach trzeciego już pakietu pomocowego Grecja otrzymała ratunkowe pożyczki w wysokości prawie 62 mld euro. Komisja Europejska chwali Ateny za reformy i przezwyciężanie deficytu oraz za osiągnięcie wzrostu gospodarczego. Grecja jednak jeszcze długo podnosić się będzie po kryzysie finansowym.
 
W …

Część reform gospodarczych

Formalne zdjęcie księży i biskupów z listy płac w ramach służby cywilnej to część reformy administracji państwowej wymuszone na Atenach przez zagranicznych wierzycieli – Unię Europejską, Europejski Bank Centralny i Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Grecki system administracyjny był bowiem jeszcze niedawno jednym z najbardziej rozbudowanych na świecie. Do 2015 r. aż 18 proc. wszystkich zatrudnionych Greków pracowało właśnie w administracji publicznej. Zarówno pensje, jak i liczebność urzędników była gwarantowana przez wiele ustaw i przepisów. Wielu urzędników było nimi więc de facto dożywotnio.

Greckiemu rządowi udało się wynegocjować z cerkiewnymi władzami, że w zamian za utworzenie ww. rocznej dotacji, Cerkiew nie będzie się sprzeciwiać przekształcaniu greckiego państwa w „państwo neutralne religijnie” ani nie będzie dłużej zgłaszać roszczeń do do nieruchomości, które w przeszłości przejęło na własność państwo. Powstanie bowiem wspólny fundusz, który będzie zarządzał tymi nieruchomościami, dzieląc zarówno zyski, jak i koszty po połowie między obie strony umowy. Spór o odebrany kościelny majątek ciągnie się od 1952 r.

Grecja: Ograniczenie w funkcjonowaniu sądów szariackich

Grecki parlament przyjął ustawodawstwo znoszące częściowo prawo szariatu. Nowe prawo zezwala mniejszości muzułmańskiej wybór świeckiego systemu prawnego Grecji w przypadku rozwodu, opieki nad dzieckiem i dziedziczenia.

Protesty przeciw umowie

Porozumienie między premierem Tsiprasem a arcybiskupem Ieronymosem budzi wiele protestów po obu stronach sporu. Umowa będzie jeszcze musiała zostać zatwierdzona zarówno przez grecki rząd i parlament, ale także przez kościelny synod. Skrytykował ją już jednak były minister edukacji w pierwszym rządzie Tsiprasa Aristides Baltas, który zwrócił uwagę na to, że rząd gwarantuje państwowe pensje 10 tys. księży, gdy w najtrudniejszych chwilach kryzysu finansowego państwo nie było w stanie utrzymać nawet mniejszej liczby lekarzy w szpitalach.

Z drugiej strony protestują stowarzyszenia kleryków i młodych kapłanów, którzy przekonują, że nikt nie konsultował z nimi tego, że utracą niebawem status urzędników służby cywilnej.

Grecja: Spory wokół nowego prawa o zmianie płci

Parlament Grecji przyjął ustawę zmieniającą przepisy dotyczące prawnej korekty płci. Według nowych przepisów będzie można tego dokonać jeszcze zanim dojdzie do przeprowadzenia operacji zmieniającej fizyczny wygląd. Co więcej, ingerencje chirurgiczne w ogóle nie będą obowiązkowe. Przeciw ustawie zaprotestowała prawica oraz …