Finlandia za powiązaniem funduszy UE z praworządnością 

Premier Finlandii Antti Rinne, źródło: Flickr/Demarit, fot. Jukka-Pekka Flander/SDP (CC BY-ND 2.0)

Premier Finlandii Antti Rinne, źródło: Flickr/Demarit, fot. Jukka-Pekka Flander/SDP (CC BY-ND 2.0)

Premier Finlandii Antti Rinne opowiedział się wczoraj w Helsinkach za powiązaniem dostępu do funduszy unijnych z praworządnością, a także za zobowiązaniem się Unii Europejskiej do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Pierwszego lipca Finlandia rozpocznie swoją trzecią prezydencję w UE.

 

Na tym właśnie państwie UE, która z początkiem przyszłego miesiąca przejmuje od Rumunii półroczne przewodnictwo w UE, będzie ciążyć obowiązek m.in. negocjowania przyszłego, wieloletniego budżetu Wspólnoty.

Wartości UE nie mogą być rujnowane

Na środowym (26 czerwca) spotkaniu z unijnymi korespondentami Antti Rinne tłumaczył, że nie wyobraża sobie, by przekazywania pieniędzy środki europejskich podatników państwom nieszanującym unijnych wartości. “Podstawowe wartości w Unii Europejskiej nie mogą być rujnowane, jak to się dzieje w niektórych krajach teraz” – zapowiedział szef fińskiego rządu.

Parlament Europejski za powiązaniem funduszy UE z praworządnością

Parlament Europejski poparł propozycję KE, która zakłada, że od 2021 r. wypłata unijnych funduszy będzie powiązania z przestrzeganiem praworządności. Europosłowie chcą jednak, żeby stan rządów prawa w państwach UE oceniali eksperci.

“Dla mnie jest niemożliwe, by powiedzieć naszym obywatelom w Finlandii – kraju, który jest płatnikiem netto – że zamierzamy przekazywać środki państwom nieprzestrzegającym zasad praworządności” – powiedział dziennikarzom. Za powiązaniem unijnych funduszy z praworządnością w państwach członkowskich opowiedziała się m.in. Holandia, Włochy, Luksemburg, Dania, Niemcy.

Wspólne wartości rdzeniem UE

“Poszanowanie dla wspólnych wartości i dla praworządności powinno być powszechne w państwach członkowskich. Musimy dalej rozwijać narzędzia unijne w tym zakresie” – cytują media premiera Finlandii. W rozmowie z dziennikarzami wyjaśniał on, że praworządność oznacza poszanowanie demokracji, wolności wypowiedzi i niezależności sądów we wszystkich państwach członkowskich. “To są bardzo ważne wartości, które stworzyliśmy w Unii” – podkreślił Rinne.

Jak nie zmarnować problemów Europy z praworządnością?

Wydaje się, że polityczny klimat wokół ochrony praworządności oraz innych fundamentalnych wartości Unii Europejskiej przechodzi powolną, lecz pozytywną zmianę. W ostatnim czasie europarlamentarne frakcje polityczne zaczęły bowiem wywierać większą presję na partie narodowe, które nie przestrzegają europejskich wartości.
 

Frakcja europejskich socjalistów …

Projekt powiązania unijnych  funduszy z praworządnością

W maju zeszłego roku Komisja Europejska przedstawiła projekt unijnego budżetu na lata 2021-2027 wraz z propozycją rozporządzenia zakładającego powiązanie wypłaty funduszy z budżetu UE ze spełnianiem kryteriów praworządności. Zaproponowany mechanizm umożliwiałby zablokowanie wypłat unijnych środków dla tych państw członkowskich, które łamią zasady rządów prawa. Za takim rozwiązaniem w kwietniu tego roku opowiedział się Parlament Europejski, jednak Rumunia – przewodnicząca w tym półroczu pracom UE – nie forsowała prac nad projektem w obawie przed zastosowaniem tego mechanizmu wobec niej samej.

Rumunia wezwana do przestrzegania rządów prawa przed objęciem prezydencji w UE

Unia Europejska we wtorek ostrzegła Rumunię, aby szanowała demokratyczne wartości UE, zanim obejmie prezydencję w styczniu 2019 roku, ponieważ może to poważnie utrudnić jej dążenie do wejścia do strefy Schengen.
 

Komisja Europejska, wyraziła zaniepokojenie zmianami w rumuńskim kodeksie karnym, ostatnio przeforsowanymi …

Środowa wypowiedź premiera Finlandii może zapowiadać przyspieszenie przygotowań, choć nie wiadomo czy fińskiej prezydencji do końca roku uda się doprowadzić do zgody w Radzie UE z powodu głębokich podziałów między płatnikami netto i beneficjentami netto. Nie jest to jednak wykluczone, bo mimo że przyjęcie perspektywy budżetowej na kolejne siedem lat wymaga jednomyślności, to rozporządzenie – już tylko kwalifikowanej większości głosów.

Finlandia chce też doprowadzić do konsensusu ws. neutralności klimatycznej

Premier Rinne oświadczył wczoraj również,  że chce, by w czasie prezydencji jego kraju UE zobowiązała się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. To również jest kwestia niewygodna dla Polski, która była wśród państw blokujący zapis ostatniego szczytu UE w tej sprawie.

Zaostrzenie Porozumienia Paryskiego zablokowane

Polska, Czechy, Węgry i Estonia zablokowały wczoraj na szczycie UE w Brukseli jeden z planowanych zapisów konkluzji dotyczący planów osiągnięcia neutralności klimatycznej UE do 2050 r.

W ocenie szefa fińskiego rządu UE powinna odgrywać rolę globalnego lidera w działaniach klimatycznych. “To kluczowe dla Unii i dla całego świata” – uważa Antti Rinne. Wyraził  przy tym nadzieję, że jego rząd będzie współpracować z innymi państwami członkowskimi w poszukiwaniu sposobu osiągnięcia neutralności klimatycznej UE. “Naszym celem jest znalezienie porozumienia w sprawie strategii na 2050 r. do końca tego roku” – zadeklarował premier Finlandii.

Polska proponuje utworzenie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej

Polska zaprezentowała swoje stanowisko w dyskusji nad strategią polityki przemysłowej w UE do 2030 r. Wśród zgłoszonych przez polski rząd postulatów, obok reformy zasad konkurencyjności i pomocy publicznej, znalazł się również pomysł powołania unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej. Fundusz miałby …