Expose Morawieckiego: Głównie o energetyce, klimacie i gospodarce

Premier Mateusz Morawiecki, źródło Adam Guz KPRM

Premier Mateusz Morawiecki, źródło: KPRM, fot. Adam Guz

Ponownie desygnowany na premiera po październikowych wyborach parlamentarnych Mateusz Morawiecki przedstawił w Sejmie swoje expose. Skupił się w nim przede wszystkim na kwestiach gospodarczych, klimatycznych oraz energetycznych.

 

Sejmowe wystąpienie Mateusza Morawieckiego trwało godzinę i było jednym z krótszych expose polskich kandydatów na premierów. Poprzednio szef rządu, gdy starał się o poparcie posłów, przemawiał przez 3 godziny.

Estoński CIT i ulgi dla małych przedsiębiorców

Tym razem Morawiecki unikał wielu konkretów, a skupiał się nie wskazywaniu obszarów, które uznaje za najważniejsze. Akcentował konieczność podnoszenia rozwoju gospodarczego Polski. „Naszym głównym celem, celem celów, jest zbudowanie Polski jako najlepszego miejsca do życia. Polski codziennej normalności, dobrobytu, spokoju na ulicach i na jej granicach. To marzenie milionów Polaków” – mówił premier. Dodał, że dalej będzie chciał także niwelować nierówności społeczne.

„Wskaźnik Giniego spadł poniżej 28 punktów. W zaledwie 4 lata poziom jest taki jak w Danii, a niższy niż przeciętnie w Europie” – chwalił swoje wcześniejsze dokonania Morawiecki. Zapewniał, że jego rząd będzie działał w celu utrzymania wzrostu gospodarczego na poziomie 2-3 proc. wyższym niż w krajach strefy euro. „Dzięki temu z każdym rokiem będziemy coraz bliżej poziomu życia państw zachodniej Europy” – przekonywał.

Podkreślał też zrealizowane działania związane z walką z unikaniem opodatkowania i ukrywaniem dochodów w rajach podatkowych oraz zwalczaniem tzw. karuzeli VAT-owskich, które pozwalają wyłudzać nienależny zwrot takiego podatku. Wprowadzone mają zostać natomiast kolejne ulgi podatkowe dla małych przedsiębiorców. Ma to być na przykład możliwość natychmiastowego rozliczenia kosztów inwestycji w środki trwałe.

Premier zadeklarował także wprowadzenie tzw. estońskiego CIT-u dla mikro- i małych firm, czyli przesunięcie poboru podatku na moment wypłaty zysku przez spółkę. „To wsparcie w reinwestycji zysków i ułatwienie finansowania własnego dla małych firm, które bardzo potrzebują zastrzyku kapitału” – przekonywał Morawiecki.

Kim są nowi ministrowie w rządzie Morawieckiego?

Wczoraj wieczorem prezydent Andrzej Duda przyjął od premiera Mateusza Morawieckiego dymisję jego dotychczasowego rządu. Powierzył mu jednocześnie dalsze sprawowanie obowiązków do czasu powołania nowej Rady Ministrów nie kryjąc, że to on ma być szefem również następnego gabinetu.

Apel o zmiany w konstytucji

Zaapelował także o zmianę konstytucji, aby znalazł się w niej zapis dotyczący ochrony środków zgromadzonych w Pracowniczych Planach Kapitałowych i na Indywidualnych Kontach Emerytalnych. „Polacy muszą odzyskać zaufanie do państwowego systemu emerytalnego po reformie Otwartych Funduszy Emerytalnych. Rozumiemy ich nieufność do systemu, nie wzięła się ona znikąd. Zmieńmy konstytucję tak, aby zagwarantować prywatność i ochronę środków zgromadzonych w ramach PPK i IKE” – wzywał.

Zapowiedział również, że polska polityka energetyczna będzie oparta o trzy zasady – „bezpieczeństwa energetycznego, konkurencyjności cenowej i dbałości o środowisko”. „Tradycyjna energia jeszcze długo będzie ważna w naszym systemie. Realia się zmieniają. Kiedyś nie było nas stać na rozwijanie OZE, teraz nie stać nas na to, aby ich nie rozwijać” – podkreślił Morawiecki. Zapowiedział zwiększenie inwestycji w odnawialne źródła energii oraz budowę 1 tys. nowych nieemisyjnych szkół, a także powołanie rządowego pełnomocnika ds. OZE oraz wprowadzenie obowiązkowej kaucji za plastikowe butelki.

Wspomniał też o kwestii migracji zarobkowej Polaków. „Rok 2018 był pierwszym, w którym nastąpiło znaczące zmniejszenie liczby rodaków na emigracji. Do Polski wróciło około 100 tys. osób, wreszcie Polacy walizki rozpakowują, a nie walizki pakują” – mówił.

Orędzie nowego marszałka Senatu w TVP1

Dobre prawo ma służyć ułatwianiu i ulepszaniu ludzkiego życia – podkreślił nowy marszałek Senatu Tomasz Grodzki w specjalnym orędziu wygłoszonym wczoraj w TVP1.

 

Wybrany we wtorek (12 listopada) marszałek Senatu Tomasz Grodzki wygłosił w czwartek (14 listopada) swoje pierwsze telewizyjne orędzie, …

Będzie ustawa o bezpieczeństwie drogowym

W swoim expose Morawiecki wspomniał także kwestii wymiaru sprawiedliwości, którego reformy były i są nadal przedmiotem sporu jego rządu z Komisją Europejską. „Niezawisłość nie oznacza braku odpowiedzialności. Podział władzy jest ważny, ale też ich równowaga. Demokratycznie wybrany parlament ma wpływ na obsadę w każdym kraju, w Stanach Zjednoczonych, we Francji, w Hiszpanii” – mówił premier.

Przedstawił także projekt jednej konkretnej ustawy dotyczącej poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. „Drogi w Polsce znaczone są krzyżami. Utworzymy program bezpiecznej infrastruktury drogowej, by współfinansować bezpieczne chodniki, lampy uliczne, przejścia dla pieszych. Wprowadzimy też pierwszeństwo pieszych jeszcze przed wejściem na pieszych” – zapowiedział. Kolejnym nowym rozwiązaniem ma być prawne wsparcie tzw. carpoolingu, czyli wzajemnego podwożenia się do pracy. Samochody, w których podróżują co najmniej 4 osoby mogły by korzystać z buspasów.

UE: Już wkrótce za kółkiem bez żadnych promili?

Obecnie w każdym kraju UE obowiązuje inny limit stężenia alkoholu we krwi dopuszczający jazdę samochodem. Zamierza z tym skończyć Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu (ETSC).

 

 

W ubiegłym tygodniu wystartowała kampania społeczna ETSC, która ma za zadanie przekonać, że we wszystkich państwach członkowskich …

Morawiecki o „podkładaniu ładunków wybuchowych pod Polskę”

Morawiecki odniósł się także do kwestii światopoglądowych. Stwierdził, że „rodzina musi pozostać fundamentem społeczeństwa”. „Wiem, że dziś rodzina jest traktowana przez niektórych jak przeżytek. Im głośnej się mówi o nowych modelach rodziny, tym bardziej pewne, że chodzi o mniejszościowe eksperymenty i rozwiązania. Nie zgadzamy się, aby wyjątki określały, co jest normą. Wierzymy, że przyszłość naszych dzieci powinna być budowana na stabilnym fundamencie rodziny. Kiedy człowiek przychodzi na świat rodzina staje się jego pierwszym bastionem. Rodzina – jak mówił prymas Stefan Wyszyński – to także bastion całej Polski” – podkreślił Morawiecki.

Premier skrytykował także progresywne ruchy społeczne i przestrzegał przed „kulturową wojną” w Polsce. „Kto chce dzieci zatruć ideologią, odgrodzić od rodziców, rozbić więzi rodzinne, wejść bez zaproszenia do szkół ideologiczne podręczniki, ten podkłada pod Polskę ładunek wybuchowy, chce wywołać w Polsce wojnę kulturową. Nie będzie tej wojny, nie dopuszczę do tego. Jeśli znajdą się tacy, którzy ją wywołają, to my wygramy. Bo wygra rodzina, rodzina to wartość arcypolska” – zaznaczył.

Głosowanie nad udzieleniem nowemu rządowi wotum zaufania odbędzie się jeszcze dziś.

PE: Rezolucja potępiająca karanie za edukację seksualną w Polsce

Parlament Europejski przegłosował w czwartek (14 listopada) rezolucję potępiającą karanie za edukację seksualną w Polsce. Jednocześnie odrzucono projekt europarlamentarzystów PiS dotyczący obowiązkowej edukacji seksualnej w innych krajach UE.

 

 

Za przyjęciem rezolucji potępiającej Polskę zagłosowało 471 eurodeputowanych, 128 było przeciw, a 57 …