Europa Środkowa jednym głosem ws. bałkańskiego rozszerzenia UE

Szczyt szefów parlamentów państw Europy Południowo-Wschodniej, źródło Łukasz Błasikiewicz, sejm.gov

Szczyt szefów parlamentów państw Europy Południowo-Wschodniej, źródło Łukasz Błasikiewicz, sejm.gov

O rozpoczęcie rozmów z Albanią i Macedonią Północną ws. członkostwa w UE apelowali uczestnicy Szczytu Przewodniczących Parlamentów Państw Europy Południowo-Wschodniej i państw Grupy Wyszehradzkiej.

 

Uczestnicy poniedziałkowego (4 listopada) spotkania, które odbyło się w stolicy Węgier, przyjęli wspólne oświadczenie ws. rozszerzenia Unii Europejskiej. Apelują w nim o wzmocnienie poparcia dla rozszerzenia Unii i podkreślają, że Wspólnota powinna pozostać otwarta na kraje wyznające wspólne wartości leżące u podstaw UE.

Wyszehrad rozmawia z Bałkanami Zachodnimi

Kwestie rozszerzenia UE, migracji i kolejny wieloletni budżet Unii, a także polityka klimatyczna oraz relacje UE z regionem Bałkanów Zachodnich były tematami wczorajszego szczytu szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej z udziałem premierów państw Bałkanów Zachodnich w Pradze.

„Błąd o wymiarze historycznym”

Uczestnicy budapeszteńskiego spotkania uznali brak decyzji ws. rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną „jest błędem o wymiarze historycznym”. W przyjętym wczoraj oświadczeniu, „przewodniczący wzywają przywódców politycznych państw członkowskich UE, by uczynili wszystko, co możliwe w celu podjęcia decyzji dotyczącej rozpoczęcia rozmów w sprawie przystąpienia z Albanią i Macedonią Północną w możliwie najkrótszym czasie”.

Podczas ostatniej Rady Europejskiej  unijni przywódcy nie zgodzili się bowiem na rozpoczęcie rozmów akcesyjnych z tymi dwoma bałkańskimi państwami. Pozytywną decyzję w tej sprawie zablokowała Francja wspierana przez Holandię i Danię. Stanowisko przyjęte w Budapeszcie ma być przekazane m.in. szefom Rady Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej.

W przyjętym wczoraj dokumencie podkreślono także, że UE powinna pozostać otwarta na te kraje, które wyznają wspólne wartości leżące u podstaw Unii i są gotowe dostosować się do jej standardów. Przewodniczący parlamentów wyrazili także nadzieję, że wspólne wysiłki państw członkowskich, instytucji UE i państw aspirujących do UE doprowadzą do rozszerzenia Wspólnoty w nadchodzących latach.

Kövér: Rozszerzenie UE o państwa bałkańskie “leży w interesie narodowym Węgier”

Gospodarz konferencji, przewodniczący węgierskiego Zgromadzenia Narodowego László Kövér powiedział otwierając obrady, że „Węgry od dawna konsekwentnie wspierają euroatlantyckie wysiłki i aspiracje krajów regionu”. “Leży to w interesie narodowym Węgier, by region Bałkanów realizował swoje aspiracje euroatlantyckie” – oświadczył. “Europejski dom nie jest pełny, nie można zamykać przed nikim drzwi. Nie może być białych plam na mapie Europy” podkreślił. Zdaniem Kövéra nawet kryzysy w UE nie powinny wpływać na proces integracji europejskiej.

Orbán: “Zachód promuje wartości sprzeczne z naszymi”

Premier Węgier Viktor Orbán uważa natomiast, że wejście do Unii Europejskiej powinno pozostać głównym celem działań państw tej części Europy “mimo, że Zachód promuje wartości sprzeczne z naszymi: odejście od Boga, od tożsamości narodowej, od tradycji”. Szef węgierskiego rządu podkreślił jednak, że każde państwo powinno mieć plan działania również na wypadek braku możliwości wejścia do UE.

Czechy chcą zmiany wizerunku Grupy Wyszehradzkiej w Europie

Skończenie z wizerunkiem głównych hamulcowych w Unii Europejskiej jest jednym z priorytetów czeskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej. Praga skupi się na rozwijaniu potencjału koalicyjnego państw regionu we Wspólnocie oraz działaniu na rzecz pogłębienia współpracy w dziedzinie obronności oraz rynku wewnętrznego.
 

 

Państwa …

Witek: Rozszerzanie UE nie może być grą

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zapewniła, że „Polska pozostaje zdecydowanym zwolennikiem włączenia do Wspólnoty państw z obszaru Bałkanów Zachodnich, a wzmacnianie integracji europejskiej państw Europy Południowo-Wschodniej pozostanie jednym z priorytetów polskiej polityki zagranicznej.

“Uważamy, że jest to działanie zmierzające do zapewnienia w Europie pokoju, dobrobytu i stabilności” – powiedziała wczoraj w Budapeszcie. Jej zdaniem UE jest zobowiązana do wspierania integracji europejskiej państw Bałkanów Zachodnich, gdyż – jak powiedziała – “jest to kwestia solidarności, wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego w bezpośrednim sąsiedztwie Wspólnoty oraz strategicznego dążenia Unii do zapewnienia bezpieczeństwa na całym kontynencie”.

Marszałek polskiego Sejmu podkreśliła także, że przystąpienie do UE „nie może być ruchomym celem czy grą według zasad, które są stale zmieniane przez jedną ze stron”, a brak zgody niektórych państw członkowskich Unii na rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych przez Albanię i Macedonię Północną “za błąd, który może przynieść poważne, negatywne konsekwencje dla regionu”.  Całe wystąpienie marszałek Sejmu Elżbiety Witek w Budapeszcie tutaj.

Grupa Wyszehradzka: Od wzorcowych demokracji do autorytaryzmu?

W tym roku państwa Grupy Wyszehradzkiej świętują 30-lecie upadku komunizmu. Polska i Węgry nie mają jednak wielu powodów do zadowolenia, ciążą nad nimi bowiem unijne procedury dotyczące nieprzestrzegania zasad praworządności. W dodatku ostatnie dane dotyczące stanu demokracji na świecie …

Czechy i Słowacja ostrzegają

Przewodniczący Senatu Republiki Czeskiej Jaroslav Kubera zwrócił uwagę na potrzebę odpowiedzialności za Unię Europejską. “Jeśli nie będziemy zainteresowani przyjęciem nowych państw, zwrócą się w innym kierunku. Chyba każdy z nas wie w którym” – podkreślił. W podobnym duchu wypowiadał się przewodniczący Rady Narodowej Republiki Słowacji Andrej Danko.

W dziewiątym już spotkaniu szefów parlamentów państw Europy Południowo-Wschodniej i Grupy Wyszehradzkiej w stolicy Węgier uczestniczyli m.in. wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Narodowego Albanii Vasilika Hysi, przewodniczący Zgromadzenia Republiki Czarnogóry Ivan Brajović, przewodniczący Zgromadzenia Republiki Macedonii Północnej Talat Xhaferi i przewodnicząca Zgromadzenia Narodowego Serbii Maja Gojković. Po raz pierwszy wzięli w nim udział również przedstawiciele państw Grupy Wyszehradzkiej.