Apel organizacji międzynarodowych ws. Polski

Frans Timmermans/ Źródło: ec.europa.eu

Organizacje Amnesty International, FIDH, Human Rights Watch, Open Society European Policy Institue i Reporters Without Borders wystosowały do Komisji Europejskiej apel o uruchomienie w stosunku do Polski art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej w związku z nieprzestrzeganiem przez nią wspólnych wartości.

 

 

„Komisja Europejska powinna kontynuować działania przeciwko rządowi Polski w ramach art. nr 7 Traktatu o Unii Europejskiej, gdyż władza nadal podważa komunikaty Amnesty International, FIDH, Human Rights Watch, Open Society European Policy Institue i Reporters Without Borders” – głosi napisany wspólnie list otwarty do KE.

Ukarać Polskę za łamanie unijnych wartości

Art. nr 7 Traktatu o UE przewiduje sankcje dla kraju naruszającego wartości unijne aż do odebrania danemu państwu prawa głosu w Radzie. Do tego jednak konieczna jest jednomyślność, czyli zgoda przywódców wszystkich państw członkowskich UE.

„Unia Europejska i jej państwa członkowskie muszą wykazać determinację, by powstrzymać ruch wsteczny Polski od wspólnych wartości UE” – napisano w zamieszczonym na stronie Humans Right Watch dokumencie. List otwarty do KE ws. sytuacji w Polsce (w języku angielskim) TUTAJ.

Nieskuteczny dialog

Human Rights Watch (HRW) przypomina na swojej stronie internetowej, że dialog z polskim rządem KE prowadzi już od roku. „W tym czasie; w lipcu i grudniu 2016 r. polski rząd w dużej mierze ignorował te zalecenia, a także coraz bardziej niepokojąco próbował ograniczyć praworządność i prawa człowieka; w tym wolność mediów, wolność zgromadzeń oraz prawa seksualne i reprodukcyjne kobiet” – wylicza HRW.

Tymczasem w grudniu zeszłego roku KE wyznaczyła rządowi PiS „ostateczny”, dwumiesięczny termin na realizację przedstawionych zaleceń. Jeśli do końca lutego Polska nie udzieli „satysfakcjonującej odpowiedzi”, to Komisja może zastosować art. 7, na podstawie którego może nawet pozbawić Polskę prawa głosu w Radzie.

>> Czytaj więcej o postanowieniach KE ws. Polski

Minister ds. europejskich Konrad Szymański odmówił co prawda komentowania tej sprawy –powołując się na „trwający nadal dialog z Komisją Europejską” – ale zapowiedział w zeszłym tygodniu, że rząd odpowie Komisji przed upływem wyznaczonego terminu, udowodniając, że działania gabinetu Beaty Szydło są zgodne z prawem. Obserwatorzy przewidują, że KE –dotychczas bezradna wobec posunięć polskiego rządu – ostatecznie przegra walkę o ochronę praworządności w Polsce.

>> Czytaj więcej o ocenie sytuacji ze strony polskiego rządu

Trybunał Konstytucyjny w kryzysie

Tymczasem Trybunał Konstytucyjny pogrąża się w coraz większym kryzysie. Kontrowersyjna prezes Julia Przyłębska już na początku swojego urzędowania przymusowo wysłała część sędziów na zaległe urlopy (w ten sposób odsunęła od obowiązków dotychczasowego wiceprezesa Stanisława Biernata). Sąd Najwyższy zbada natomiast niebawem legalność wyboru Przyłębskiej na prezesa TK.

Ponadto czterech sędziów TK, w tym były poseł PiS Piotr Pszczółkowski, kwestionuje legalność uchwały wygaszającej mandat Andrzeja Wróbla – innego sędziego TK, który zrzekł się stanowiska. Ich zdaniem zgromadzenie ogólne sędziów TK, które przyjęło tę uchwałę, zostało bowiem zwołane z naruszeniem przepisów prawa. Pojawiły się także opinie, że Trybunałem rządzi obecnie de facto Mariusz Muszyński – sędzia, który w ocenie opozycji, również został wybrany niezgodnie z prawem.

>> Czytaj więcej o zaniepokojeniu Komisji Weneckiej sytuacją TK w Polsce